Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

Правильні відповіді на завдання тесту з хімії 2009 року

1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

Відповідь:


2. Визначте формулу складної речовини.

Відповідь: SO3

3. Правильний запис повного йонного рівняння - це

Відповідь: CuO + 2H+ + 2Cl– = Cu2+ + 2Cl– + H2O 

4. Ізотопи - це 

Відповідь: нукліди одного хімічного елемента 

5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва? 

Відповідь: атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів 

6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами 

Відповідь: 15 і 16 

7. Сполука з йонним зв’язком 

Відповідь: NaF 

8. Сполука, що належить до амфотерних гідроксидів, - це

Відповідь: Zn(OH)2 

9. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?

Відповідь: Б SO2 + H2O →

10. Формула несолетвірного оксиду 

Відповідь: CO 

11. Формула кислої солі 

Відповідь: NaHСO3 

12. Число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані становить

Відповідь: 1 

13. Визначте формули гідриду, вищого оксиду та гідратної форми, що утворені хімічним елементом № 16 періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. 

Відповідь: Н2Е, ЕО3, Н2ЕО4 

14. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга - суміш пероксиду гідрогену з манган (IV) оксидом? Відповідь: у другій 

15. Залізо може взаємодіяти з речовинами:
1 розбавлена сульфатна кислота 
2 барій нітрат 
3 купрум(ІІ) сульфат 
4 натрій нітрат 
5 аргентум(І) нітрат 
6 магній хлорид

Відповідь: 1, 3, 5

16. Електронна формула катіону Феруму(3+) 

Відповідь: 1s22s22p63s23p63d54s0

17. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках. 

Відповідь: - 4 і +4 

18. Окиснювальні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром (ІІІ) оксидом?

Відповідь: відновні 

19. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична. На якому з поданих малюнків її зображено?

Відповідь:

 
20. Визначте речовину "Х", що відповідає схемі перетворень СО→Х→Na2CO3

Відповідь: CO2 

21. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні…

Відповідь: розчиняються в жирах, затримуючись в організмі 

22. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень, формула якого 

Відповідь: С6Н12

23. Структурна формула ізомеру н-гексану 

Відповідь: 

 
24. Назва сполуки 
 що відповідає міжнародній номенклатурі: 

Відповідь: 2,5-диметилгексен-2 

25. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56 мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов.

Відповідь: тетрахлорметан 

26. Формула багатоатомного спирту 

Відповідь:  

27. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь? 

Відповідь: аміачний розчин аргентум (I) оксиду 

28. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен.

Відповідь: етанол 

29. Аромат квітів зумовлений вмістом у них 

Відповідь: естерів 

30. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум (II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку. 

Відповідь: глюкоза 

31. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою 

Відповідь: 2-метилпропанол-2 

32. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків 

Відповідь: α-глюкози

33. Формула ароматичного аміну

Відповідь: C6H5–NH2

34. Визначте назву первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5.

Відповідь: метиламін 

35. Унаслідок взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення: 

Відповідь: жовте 

36. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та йонами, що утворюються під час електролітичної дисоціації.

Відповідь:
Кисла сіль → K+ + H+ + HPO42- 
Кислота → 2H+ + SeO42- 
Основа → Sr2+ + 2OH- 
Основна сіль→ Ca2+ + OH- + Cl- 

37. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та формулою речовини. 

Відповідь: 
Кислота H2SO4
Оксид SO3 
Основа Ca(OH)2
Сіль CaSO4 

38. Установіть відповідність між назвою мінералу та формулою сполуки. 

Відповідь: 
Доломіт CaCO3.MgCO3 
Гіпс CaSO4.2H2O 
Кальцит CaCO3
Фосфорит Ca3(PO4)2 

39. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання.

Відповідь:
бензен розчинник 
гліцерол (гліцерин) парфумерія і фармація
метан пальне в побуті та промисловості
фенол виробництво пластмас 

40. Установіть відповідність між формулою та класом органічної сполуки. 

Відповідь: 41. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів:

Відповідь:
1 H2S + O2 → SO2 + H2O 
2 NO2 + H2O + O2 → HNO3 
3 CuO + NH3 → N2 + Cu + H2O 
4 NH3 + O2 → N2 + H2O 

42. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за повітрям: 

Відповідь:
1 CO 
2 NO 
3 CO2
4 NO2

43. Розчин аргентум нітрату ("Адського каменю") (1) вступає в реакцію з поташем (2); утворений осад (3) відфільтрували і прожарили; виділився благородний метал (4), що може утворитися при прожарюванні самого "Адського каменю". Визначте формули речовин в зазначеній вище послідовності. 

Відповідь:
1 AgNO3
2 K2CO3
3 Ag2СO3 
4 Ag 

44. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому розчині сульфатної кислоти:

Відповідь:
1 H2О 
2 SO42-
3 HSO4- 
4 H2SO4 

45. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

Відповідь: 
1 натрій 
2 кальцій 
3 алюміній
4 силіцій 

46. Розташуйте сполуки в ряд за такою схемою перетворень: кислотний оксид → кислота → сіль → основний оксид.

Відповідь: 
1 NO2 
2 HNO3 
3 Cu(NO3)2
4 CuO 

47. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень: Fe→Fe3+→Fe(OH)3→Fe 2O3→Fe3+ 

Відповідь:
1 хлор 
2 натрій гідроксид 
3 нагрівання 
4 хлоридна кислота

48. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри: 

Відповідь:
А NH3 
Б NO 
В NO2 
Г HNO3 

49. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромфенолу: 

Відповідь: 
1 ацетилен 
2 бензен 
3 хлоробензен 
4 фенол 

50. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової кислоти: 

Відповідь: 
1 етанол 
2 етаналь 
3 етанова кислота 
4 хлоретанова кислота 

51. Купрум (ІІ) оксид взаємодіє з воднем за умов, зазначених на малюнку. Напишіть рівняння хімічної реакції та обчисліть масу (г) міді, що утворюється при відновленні купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 2 моль. 


Відповідь: 128 

52. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі елемента втричі більша, ніж в атомі Магнію. Електрони в атомі елемента розміщені на трьох енергетичних рівнях. Визначте формулу вищого оксиду цього елемента та обчисліть суму індексів. 

Відповідь: 4 

53. Обчисліть молярну масу ( г/ моль) залізного купоросу.

Відповідь: 278 

54. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який потрібно додати до розчину масою 200г з масовою часткою 10% розчиненої ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%.

Відповідь: 200 

55. Крізь розчин ферум (ІІІ) хлориду пропускали гідрогенсульфід об’ємом 44,8 л (н.у.). Визначте масу (г) речовини жовтого кольору, що утворилася під час хімічної реакції за схемою: FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl 

Відповідь: 64 

56. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон (IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г.

Відповідь: 10 

57. Визначте об’єм водню (л) ( н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.

Відповідь: 112 

58. Визначте масу осаду (г), що утворюється під час пропускання 22,4 л (н.у.) гідрогенсульфіду крізь надлишок розчину купрум (II) сульфату. 

Відповідь: 96 

59. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: Стронцію - 47,83%; Сульфуру - 17,39%; Оксигену - 34,78%. Обчисліть суму індексів атомів елементів. 

Відповідь: 6 

60. У процесі спалювання первинного аміну масою 5,9 г утворюється азот об’ємом 1,12 л (н.у.) Визначте молекулярну формулу аміну. Укажіть число атомів Гідрогену, що входить до складу його молекули. 

Відповідь: 9

Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования