Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

Андреева Н.Д., Машкова Н.Н., Соломин В.П. Биология: Пособ. для по-ступающих в вузы. - СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. - 319 с.
У виданні розкрито основні біологічні поняття з усіх розділів біології відповідно до програм вступних іспитів до вищих навчальних заклів. У повному обсязі висвітлено питання сучасної біології, знання яких абітурієнту необхідно продемонструвати на екзамені.
Крім того, посібник містить контрольні роботи, за допомогою яких абітурієнти зможуть оцінити рівень своїх знань і якісно підготуватися до вступного іспиту. 

Біологія: Довід. для абітурієнтів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан. - К.: Генеза, 2003. - 496 с.
Цей довідник допоможе абітурієнтам підготуватися до іспиту з біології відповідно до вимог чинної програми.

Біологія: Програма вступних випробувань та приклади розв'язання задач / Уклад. Т.В.Коваль.- Кам'янець-Поділ., 2003. - 20 с.
Видання відповідає програмі загальноосвітньої школи і складається з чотирьох розділів: "Ботаніка", "Зоологія", "Людина та її здоров'я", "Загальна біологія". У ньому подаються основні вимоги на вступних випробуваннях з біології, наводяться приклади розв'язання задач. 

Богданова Т.Л., Брайон О.В., Данилова О.В. Довідник з біології. - К.: Наук. думка, 2003.- 793 с.
У довіднику подано матеріал з усіх основних розділів біології: ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини, загальної біології. На сучасному рівні викладено клітинну будову організму, основи генетики та селекції. Розглянуто сучасні дані щодо молекулярних механізмів м'язів, електричних процесів в організмі, механізмів пам'яті, взаємозв'язків організму та середовища.

Богуцька Т.О. Тестові завдання з біології для вступників до вищих на-вчальних закладів (на основі базової навч. програми з біології для серед. шкіл та програми вступ. випробувань з біології до вищих навч. закладів). - Кам'янець-Поділ.: Абетка-Нова, 2003. - 112 с.
Цей методичний посібник включає питання програми вступних випробувань з біології до вищих навчальних закладів та тестові завдання до кожного її розділу. Кожне завдання передбачає лише одну правильну відповідь, яку потрі-бно вибрати з кількох запропонованих. Окремі завдання полягають у заповнен-ні таблиць або пропусків ключових слів.

Котик Т.С., Загайко А.А., Шаламов Р.В. Тести з біології для школярів і абітурієнтів. - Х.: Торсінг, 2003.- 288 с.
Подані тести стануть у пригоді школяреві й абітурієнтові, оскільки охоп-люють увесь курс шкільної програми з біології і відповідають програмам вступних іспитів до вищих навчальних закладів.

Кучеренко М.Є., Балан П.Г. Як треба готуватися до вступного іспиту з біології до Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка // Кра-їна знань. - 2002. - № 1 - 2. - С. 26 - 29.
Якщо ти вирішив вступати на біологічний факультет Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, скористайся цими публікаціями. У них наведено приклади екзаменаційних білетів та відповіді на них, а також список літератури, необхідної для підготовки до вступного іспиту з біології. 

Павніченко Ю.В., Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В. Біологія: Довід. для абітурієнтів. - Х.: Торсінг, 2003. - 288 с.
Довідник розкриває поняття біології як комплексної науки, висвітлює загальнобіологічні закономірності будови та життєдіяльності живих організмів, їх еволюційного розвитку та взаємозв'язку між живими та неживими природними системами. Він містить опис представників усіх чотирьох царств живої приро-ди (Дроб'янки, Рослини, Гриби, Тварини) і неклітинних форм життя - вірусів, а також охоплює питання, пов'язані зі специфікою життєдіяльності організму людини.

Тестові завдання для вступників. Біологія / Відп. ред. Л.О. Шварц. - Луцьк: Вежа, 2001. - 254 с. 
Запропоновані тестові завдання, що охоплюють навчальний матеріал з ботаніки, зоології, анатомії, фізіології та гігієни людини, загальної біології. Ці завдання допоможуть абітурієнтам відновити, систематизувати та конкретизувати знання з біології за шкільною програмою, тобто добре підготуватися до вступних іспитів у вищі навчальні заклади.

Чернышева Л.П. Биология человека: Учеб. пособ. - Д.: Центр подготов-ки абитуриентов, 2000. - 448 с.
Посібник знайомить з будовою та життєдіяльністю здорових і хворих клітин, тканин та органів людини, особливу увагу надаючи засобам профілактики різних хвороб

Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования