Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

Laboratory investigations (Analyses).
Blood transfusion

Загальноклінічні лабораторні аналізи. – Routine laboratory studies [ru:`ti:n lə`borətrǐ `stǎdǐz].
Аналіз крові. – Blood analysis (examination, test, count)
Загальний клінічний аналіз крові. – General blood analysis [`dзenǐrl `blǎd ə`nælǐsǐs].
Аналіз крові на наявність паразитів. – Examination of blood for parasites [ǐgzəmǐ`neǐ∫n əv`blǎd fə pærə`sǎǐts].
Направлення на аналіз. – Appointment for examination / analysis.
Бланк на аналіз. – Blank, analysis form.
Робити аналізи – To make (do, perform an analysis).
To have an analysis made.
Лікар заповнив направлення на аналіз. – The doctor filled in an analysis form.
Ми проведемо іммунологічне дослідження. – We’ll make an immunologic study [ǐmјu:nəυ`lodзǐk`stǎdǐ].
Вам потрібно зробити повторні дослідження. – You should perform re-examination data (repeated examinations [rǐ`pi:tǐd ǐgzəmǐ`neǐ∫nz]).
Які дані клінічного дослідження крові?- What are clinical blood examination data [`deǐtə]
(findings [`fǎǐndǐŋz])?
Ми проведемо повне обстеження. – We’ll carry out a full investigation [ǐnvestǐ`geǐ∫n]
We’ll do research (We’ll investigate you completely).
Вам необхідно звернутися до вірусологічної лабораторії. - You should address to the virological laboratory. 
Наша клініко-діагностична лабораторія визначить ваш діагноз. – Our clinic diagnostic laboratory will define your diagnosis.
Ми досліджуватимемо вашу кров на наявність лейкоцитів. – We’ll test (examine) your blood for white blood count (WBC).
У вашій крові визначили кількість еритроцитів та ферментів. – We estimated (determined) the quantity of red cells and blood ferments in your blood.
У вас зсув лейкоцитарної формули крові вліво. – You’ve got a deviation of the differential count to the left.
Чи ви підрахували лейкоцитарну формулу? – Did you estimate / determine differential blood counting?
Скільки тромбоцитів у крові пацієнта? – How many thrombocytes (blood platelets) are there in blood of the patient?
Ось аналіз крові хворого. – Here is the blood analysis report of the patient [ə`nælǐsǐs rǐ`po:t].
Формула крові хворого в нормі. – The patient’s complete blood count is normal.
Терміново підрахуйте кількість лейкоцитів. – Count WBC urgently [`ə:dзǐntlǐ].
Blood transfusion [`blǎd trəns`fјu:зn ]
Апаратура для переливання крові. – Apparatus for blood transfusion [æpə`reǐtəs].
Система для переливання крові. – Blood transfusion set [`blǎd trəns`fјu:зn].
Група крові. – Blood group.
Взяття крові. – Taking the blood [`teǐkǐŋ ðə`blǎd ].
Визначення групи крові. – Blood grouping [`blǎd` gru:pǐŋ].
Донорство – Donorship [`donə∫ǐp].
Ускладнення у процесі переливання крові – Complications in blood transfusion [kəmplǐ`keǐ∫nz]. 
Консервація крові – conserving of the blood [kən`sə:vǐŋ].
Аглютинація – agglutination [əglu:tǐ`neǐ∫n]
Анемія – anemia [ənǐ`mi:ə]
Плазмозамінники – Plasma substitutes [`plæzmə səbstǐ`tјu:ts]
Служба крові – blood supply service [`blǎd sǐ`pl a ǐ `s ə:vǐs ]
Препарати крові – blood preparations [`blǎd prǐpə`reǐ∫nz]

Speech patterns:
Ми скористаємося системою для внутрішньоартеріального переливання крові. – We’ll get use of a system for intra-arterial blood transfusion.
Ви використовували систему для капельного внутрішньовенного переливання? – Did you use a system for drip intravenous blood transfusion.
Вам було б краще використати систему одноразового застосування для переливання крові пацієнта, кровозамінників і інфузійних розчинів. – You would rather use a disposable system for blood transfusion, for transfusion of substitutes of blood and infusion solutions.
Фільтр у системі для переливання крові. - Filter in the drip chamber. Filter in the blood transfusion set/system.
Ми поставимо хворому крапельницю. – We’ll adjust a drop-counter (dropping tube) to the patient.
Яка ваша група крові? – What is your blood grouping (typing)?
Який резус-фактор? – What is your rhesus (Rh) blood factor?
Ми визначимо групу крові перехресним способом. – We’ll (define, determine) your blood group with the help of blood cross-match.
Така техніка визначення групи крові перехресним способом досить ефективна. – Such a cross-matching technique (procedure) is rather effective.
Для того, щоб визначити групу крові ми застосуємо перехресну техніку. – To determine your blood group we’ll use a cross-matching technique.

Vocabulary:
Неспецифічна аглютинація – nonspecific agglutination [nonspə`sǐfǐk æglυtǐ`neǐ∫n]
Перехресна аглютинація – cross agglutination [`kro:s æglυtǐ`neǐ∫n]
Аглютинація на холоді – cold agglutination [`kold æglυtǐ`neǐ∫n]
Безкоштовне донорство – unpaid donorship [ǎn`peǐd`donə∫ǐp]
Кадрове донорство – donorship of cadre [`donə∫ǐp əv`kα:də]
Донорство родичів – donorship of relations (relatives) [`donə∫ǐp əv rǐ`leǐ∫nz]
Взяття крові – taking the blood, blood taking, blood collection, withdrawal of blood [wǐð`dro:vl]
Віддавання крові – blood donation [`blǎd dəυ`neǐ∫n]
Віддавати, кров для хворого, який потребує переливання – to give (contribute) blood, to give blood for the patient who needs blood transfusion.
 Коли була взята ваша кров? – What was the day your blood was taken?
Дайте мені голку для взяття крові – Give me a needle for blood taking. Give me a blood collecting needle.
Це ваш резервний донор – This is your reserve donor[rǐ`zə:v`donə].
Вам потрібен резус-негативний донор – You need a Rh-negative donor.
Ми знайдемо резус-позитивного донора для пацієнта. – We’ll find Rh-positive donor for the patient.
Такий універсальний донор може бути досить небезпечним. – Such a universal donor can be rather dangerous.
Нам потрібен донор імунної плазми. – We need immune plasma donors [i:`mјu:n`plæzmə`donəz].
Ми знайшли донора кісного мозку. – We have found bone marrow donor [`bəυn`mærəυ`donə].
Ми не можемо знайти донора стандартних еритроцитів. – We can’t find a standard erythrocyte donor [`stændəd ǐrǐθrəυ`sa ǐts`donə].Conserving of the Blood:
Речовина, яка затримує згортання крові (антикоагулятор) – anticoagulant [`æntǐkəυ`ægјυlənt] 
Консервант крові – preserving medium [prǐ`zə:vǐŋ`mi:dǐəm]
Контейнер для перевезення і зберігання крові – 
container for transportation [kən`teǐnə fə trənspo:`teǐ∫n]
Стабілізатор крові – blood stabilizer (stabilizing solution) [`blǎd stəbǐ`l a ǐzə]
Зберігання крові – keeping the blood [`ki:pǐŋ ðə `blǎd]
Консервована кров – conserved / banked blood [kən`sə:vd / bæŋkt`blǎd]
Оксигенована кров – oxygenated blood [`oksǐdзǐ`neǐtǐd`blǎd]
Свіжозаморожена кров – freshly frozen blood [`fre∫lǐ`frəυzn`blǎd]
Свіжоконсервована кров – freshly conserved blood [`fre∫lǐ kən`sə:vd`blǎd]
Трупна кров – cadaveric blood [kə`deǐvərǐk`blǎd]
Цитратна кров – citrated blood [sǐ`treǐtǐd`blǎd]
Консервувати кров – to conserve blood [tυ kən`sə:v`blǎd]
Зберігати кров – to keep blood
Внутрішньокісне переливання крові – intraosseous blood transfusion [ǐntrə`osǐəz`blǎd trəns`fјu:зən]
Внутрішньосерцеве переливання – intracardiac blood transfusion [ǐntrə`kα:dǐək `blǎd trəns`fјu:зən]
Непряме переливання крові – indirect blood transfusion [ǐnda ǐ`rekt`blǎd trəns`fјu:зən]
Обмінне переливання крові – total exchange blood transfusion [`təυtl ǐks`t∫eǐndз `blǎd trəns`fјu:зən]
Кровозаміна – blood substitution [`blǎd səbstǐ`tјu:∫n].

Speech patterns:
Хворий отримав направлення на аналізи. – The patient has got an appointment for examinations/ analyses.
Ви зробили загальний клінічний аналіз крові? – Have you made your general blood analysis?
Лікар-лаборант провів аналізи сечі. – The doctor laboratory assistant performed an urinalysis.
У вас були ускладнення при переливанні крові? – Did you have any complications in blood transfusion?
При переливанні крові використовують донорство і консервацію крові. – During blood transfusion donorship and blood concerving are used.
Ми використaємо замінники плазми при переливанні. – We’ll use plasma substitutes in blood transfusion.
У вас є якісь препарати крові чи кровозамінники? – Do you have any blood preparations or blood substitutes?
Чи не було б краще використати консервант крові? – Wouldn’t it be better to use preserving medium?
Вам здійснять внутрішньокісне переливання крові. – You’ll have your intraosseous blood transfusion.
Ми краще зробимо обмінне переливання крові. – We’d rather perform a total exchange blood transfusion.  

Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования