Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА
Функціональна характеристика, загальний план будови судин, розвиток
Серцево-судинна система включає серце, кровоносні й лімфатичні судини. Вона забезпечує поширення по організму крові й лімфи. 
До загальних функцій всіх елементів серцево-судинної системи можна віднести:
трофічну функцію - постачання тканин живильними речовинами;
дихальну функцію - постачання тканин киснем;
экскреторну функцію - видалення продуктів обміну із тканин;
регуляторну функцію - перенос гормонів, вироблення біологічно активних речовин, регуляція кровопостачання, участь у запальних реакціях.
Особливості будови окремих елементів серцево-судинної системи визначаються їхнім функціональним значенням.
Серце відіграє роль м'язового насосу, який забезпечує ритмічне надходження крові в систему судин. Це досягається потужним розвитком спеціальної серцевої мускулатури й наявністю особливих кліток - водіїв ритму.
Великі артерії поблизу серця розтягуються при надходженні порції крові із серця й вертаються до колишніх розмірів, викидаючи кров у подальші ділянки судинного русла. Завдяки цьому кровоток залишається безперервним. Ця функція забезпечується потужним розвитком еластичних елементів у стінці таких судин.
Середні й дрібні артерії приносять кров до різних органів і їхніх частин, регулюючи кровоток залежно від функціонального стану цих органів. Це забезпечується розвиненими м'язовими елементами в стінці таких артерій. У зв'язку з тим, що кров в артеріях тече під більшим тиском, їхня стінка має більшу товщину й містить розвинені еластичні елементи.
Артеріоли - самі дрібні артерії. В артеріолах відбувається різкий перепад тиску, - від високого в артеріях до низького в капілярах. Це обумовлено значною кількістю цих судин, їхнім вузьким просвітом і наявністю м'язових елементів у стінці. Загальний тиск в артеріальній системі визначається в значній мірі тонусом саме артеріол.
Капіляри здійснюють двохсторонній обмін речовин між кров'ю й тканинами, що досягається завдяки їх величезній загальній поверхні й тонкій стінці.
Венулы збирають із капілярів кров, що рухається під низьким тиском. Їхньої стінки тонкі, що також сприяє обміну речовин і полегшує міграцію кліток із крові в тканини.
Вени забезпечують повернення крові до серця. Вони характеризуються широким просвітом, тонкою стінкою зі слабким розвитком еластичних і м'язових елементів. У венах є клапани, що перешкоджають зворотному струму крові.
Розвиток
Перші кровоносні судини з'являються в мезенхімі стінки жовточного мішка на 2-3-й тижню ембріогенезу людини, а також у стінці хоріона в складі так званих кров'яних острівців. Частина мезенхімних клітин по периферії острівців стають плоскими й перетворюється в ендотеліальні клітини первинних судин. Клітини центральної частини острівця округляються й перетворюються в клітини крові. З мезенхімних клітин, що оточують судину, пізніше диференціюються гладкі м'язові клітини, адвентиційні клітини, а також фібробласти.
У тілі зародка з мезенхіми утворяться первинні кровоносні судини, що мають вид трубочок і щільоподібних просторів. Наприкінці 3-й тижня внутрішньоутробного розвитку судини тіла зародка починають сполучатися з судинами внезародкових органів.
Подальший розвиток стінки судин відбувається після початку циркуляції крові під впливом тих гемодинамічних умов (кров'яний тиск, швидкість кровотока), які створюються в різних частинах тіла, що обумовлює появу специфічних особливостей будови стінки судин. У ході перебудов первинних судин в ембріогенезі частина з них редукується.
104 Загальна характеристика судин
У кровоносній системі розрізняють артерії, артеріоли, гемокапилляри, венули, вени й артеріоловенулярні анастомози. По артеріях кров тече від серця до органів. По венах кров притікає до серця. Взаємозв'язок між артеріями й венами здійснюється системою судин мікроциркуляторного русла.
Одношаровий плоский епітелій, що вистилає зсередини серце, кровоносні й лімфатичні судини, має власна назва - ендотелій. Його клітини - ендотеліоцити - мають полігональну форму, звичайно подовжену за ходом судини, і зв'язані один з одним щільними й щілинними контактами.
Стінка судин складається із трьох оболонок:
внутрішньої оболонки - інтими (tunіca іnterna s. іntіma);
середньої оболонки - медії (tunіca medіa);
зовнішньої оболонки - адвентиції (tunіca externa s. adventіtіa).
Їхня товщина, тканевый склад і функціональні особливості неоднакові в судинах різних типів.
Внутрішня оболонка (інтиму) утворена:
ендотелієм (різновидом плоского одношарового епітелію);
підендотеліальним шаром, що складається з пухкої сполучної тканини;
внутрішньої еластичної мембрани.
Середня оболонка (медія) включає шари циркулярно розташованих гладком’язових клітин, а також мережа колагенових, ретикулярних і еластичних волокон.
Зовнішня оболонка (адвентиція) утворена:
зовнішньої еластичною мембраною, що може бути представлена лише окремими волокнами;
пухкою волокнистою сполучною тканиною, що містить нерви й судини, що харчують власну стінку судин - нерви судин і судини судин.
Деякі терміни із практичної медицини:
атеро- (гр. athere рідка каша, кашка) -це складова частина складних слів, що означає "відкладення м'яких, пастоподібних речовин", напр. у стінках артерій;
атеросклероз -це хронічна хвороба, що характеризується липоїдною інфільтрацією внутрішньої оболонки артерій еластичного й змішаного типу з наступним розвитком у їхній стінці сполучної тканини
Кровоносні судини діляться на: 
артерії, що несуть кров від серця; 
вени, по яких рухається кров до серця; 
судини мікроциркуляторного русла. 
Будова кровоносних судин залежить від гемодинамічних умов. Гемодинамічні умови - це умови руху крові по судинах. Вони визначаються наступними факторами: величиною артеріального тиску, швидкістю кровотока, в'язкістю крові, впливом гравітаційного поля Землі, місцем розташування судини в організмі. 
Гемодинамічні умови визначають такі морфологічні ознаки судин, як:
товщина стінки (в артеріях вона більше, а в капілярах - менше, що полегшує дифузію речовин);
ступінь розвитку м'язової оболонки й напрямку гладких міоцитів у ній;
співвідношення в середній оболонці м'язового й еластичного компонентів;
наявність або відсутність внутрішньої й зовнішньої еластичних мембран;
глибина залягання судин;
наявність або відсутність клапанів;
співвідношення між товщиною стінки судини й діаметром його просвіту;
наявність або відсутність гладкої м'язової тканини у внутрішній і зовнішній оболонках.
По діаметру артерії діляться на артерії малого, середнього й великого калібру.

За кількісним співвідношенням в середній оболонці м'язового й еластичного компонентів підрозділяються на артерії:
еластичного;
м'язового
змішаного типів.
105Артерії
Артерії бувають трьох типів: еластичного, м'язового й змішаного (або мязово-еластичного). Класифікація ґрунтується на співвідношенні кількості м'язових клітин і еластичних волокон у середній оболонці артерій.
Артерії еластичного типу
Артерії еластичного типу характеризуються вираженим розвитком у їхній середній оболонці еластичних структур. До цих артерій відносяться аорта й легенева артерія, у яких кров протікає під високим тиском і з великою швидкістю. У ці судини кров надходить безпосередньо із серця. Артерії великого калібру виконують головним чином транспортну функцію. Наявність великої кількості еластичних елементів (волокон, мембран) дозволяє цим судинам розтягуватися при систолі серця й вертатися у вихідне положення під час діастоли. Як приклад судини еластичного типу розглядається аорта - сама велика артерія організму.
Внутрішня оболонка аорти включає ендотелій, підендотеліальний шар і сплетення еластичних волокон (у якості внутрішньої еластичної мембрани). З віком товщина інтими збільшується.
Ендотелій аорти людини складається із плоских ендотеліоцитів, розташованих на базальній мембрані.
Підендотеліальний шар складається з пухкої тонкофібриллярної сполучної тканини, багатої клітками зірчастої форми. Ці клітини, як консолі, підтримують ендотелій. У підендотеліальному шарі зустрічаються окремі подовжньо спрямовані гладкі міоцити.
Густе сплетення еластичних волокон відповідає внутрішньої еластичній мембрані.
Внутрішня оболонка аорти в місці отхождения від серця утворить три карманоподібні стулки - т.зв. "напівмісячні клапани" - єдині клапани в артеріях. Ці утворення частіше називають в однині - аортальний клапан.
Середня оболонка аорти утворить основну частину її стінки, складається з декількох десятків еластичних вікончастих мембран, які мають вигляд циліндрів, вставлених один в одне. Вони зв'язані між собою еластичними волокнами й утворюють єдиний еластичний каркас разом з еластичними елементами інших оболонок.
Між мембранами середньої оболонки аорти залягають гладкі м'язові клітини, косо розташовані стосовно мембран, а також фібробласти.
Вікончасті еластичні мембрани, еластичні й колагенові волокна й гладкі миоциты занурені в аморфну речовину, багату глікозаміногліканами (ГАГ). Така будова середньої оболонки робить аорту високоеластичною і зм'якшує поштовхи крові, що викидає в судину під час скорочення серця, а також забезпечує підтримку тонусу судинної стінки під час діастоли.
Зовнішня оболонка аорти відносно тонка, не містить зовнішньої еластичної мембрани. Побудована з пухкої волокнистої сполучної тканини з великою кількістю товстих еластичних і колагенових волокон, що мають головним чином поздовжній напрямок. Зовнішня оболонка охороняє судину від перерозтягання й розривів.
 
106.Артерії м'язового типу
До артерій м'язового типу належать переважно судини середнього й дрібного калібру, тобто більшість артерій організму. У стінках цих артерій є відносно велика кількість гладких м'язових кліток, що забезпечує додаткову нагнітаючу силу їх і регулює надходження крові до органів.
До складу внутрішньої оболонки входять ендотелій з базальною мембраною, підендотеліальный шар і внутрішня еластична мембрана. Ендотеліальні клітини, розташовані на базальній мембрані, витягнуті уздовж поздовжньої осі судини. Підендотеліальний шар складається з тонких еластичних і коллагенових волокон, переважно подовжньо спрямованих, а також малоспеціалізованих сполучнотканинних клітин. Ззовні від підендотеліального шару розташована тісно пов'язана з ним внутрішня еластична мембрана. У дрібних артеріях вона дуже тонка, а у великих артеріях м'язового типу еластична мембрана чітко виражена.
Середня оболонка артерій - найбільш товста, містить гладкі м'язові клітини, розташовані по пологій спіралі (тобто косо-циркулярно). Між гладкими міоцитами перебувають у сполучнотканинні клітини й волокна. Колагенові волокна утворять опорний каркас для гладких міоцитів. В артеріях виявлений коллаген І, ІІ, ІV, V типів.
Еластичні волокна стінки артерії на межі із зовнішньою й внутрішньою оболонками зливаються з еластичними мембранами. Таким чином, створюється єдиний еластичний каркас, що, з одного боку, надає судині еластичність при розтягуванні, а з іншого боку - пружність при здавлюванні. Еластичний каркас перешкоджає спаданню артерій, що обумовлює їхнє постійне зіяння й безперервність у них потоку крові.
Зовнішня оболонка містить у собі зовнішню еластичну мембрану й прошарок пухкої волокнистої сполучної тканини. Зовнішня еластична мембрана складається з поздовжніх, що густо переплітаються еластичних волокон, які іноді здобувають вид еластичної пластинки. Звичайно зовнішня еластична мембрана буває тоньше внутрішньої еластичної мембрани й не у всіх артерій досить добре виражена.
У міру зменшення діаметра артерій і їхнього наближення до артеріолам всі оболонки артерій витончаються. У внутрішній оболонці різко зменшується товщина підендотеліального шару й внутрішньої еластичної мембрани. Кількість м'язових клітин і еластичних волокон у середній оболонці також поступово убуває. У зовнішній оболонці зменшується кількість еластичних волокон, зникає зовнішня еластична мембрана.
Артерії м’язово-еластичного типу
За будовою й функціональних особливостях артерії змішаного типу займають проміжне положення між судинами м'язового й еластичного типів і мають ознаки й тих і інших.
107. Вени
Судини, по яких кров вертається до серця, називаються венами.
За загальним планом будови своєї стінки вени подібні з артеріями. Тиск у венах низький, кров рухається повільно, тому вени характеризуються більшим просвітом, з тонкою, легко спадаючою стінкою із слабким розвитком еластичних елементів. У багатьох венах є клапани, що є похідними внутрішньої оболонки. Не містять клапанів вени головного мозку і його оболонок, вени внутрішніх органів, підчеревні, клубові, порожні й безіменні вени.
Особливості будови стінки вен:
слабкий розвиток внутрішньої еластичної мембрани, що часто розпадається на мережу волокон;
слабкий розвиток циркулярного м'язового шару; більше часте поздовжнє розташування гладких міоцитів;
менша товщина стінки в порівнянні зі стінкою відповідної артерії, більше високий зміст колагенових волокон;
невиразне розмежування окремих оболонок;
більше сильний розвиток адвентиції й більше слабке - інтими й середня оболонка (у порівнянні з артеріями);
наявність клапанів.
Класифікація вен
По ступені розвитку м'язових елементів у стінках вен вони можуть бути розділені на дві групи: вени безм'язового (волокнистого) типу й вени м'язового типу. Вени м'язового типу у свою чергу підрозділяються на вени зі слабким, середнім і сильним розвитком м'язових елементів.
Вени волокнистого типу (безм'язові) - розташовуються в органах і їхніх ділянках, що мають щільні стінки, з якими вони міцно зростаються своєю зовнішньою оболонкою. До вен цього типу відносять безм'язові вени мозкових оболонок, вени сітківки ока, вени костей, селезінки й плаценти. Вени мозкових оболонок і сітківки очі податливі при зміні кров'яного тиску, можуть сильно розтягуватися, але кров, що скопилася в них, порівняно легко під дією власної сили ваги відтікає в більші венозні стовбури. Вени кісток, селезінки й плаценти також пасивні в просуванні по них крові. Це пояснюється тим, що всі вони щільно зрощені із щільними елементами відповідних органів і не спадаються, тому відтік крові по них відбувається легко.
Стінка безм'язових вен представлена ендотелієм, оточеним шаром пухкої волокнистої сполучної тканини, що зростається з навколишніми тканинами. 
Гладком’язові клітини відсутні.
Вени м'язового типу характеризуються наявністю в їхніх оболонках гладких м'язових клітин, кількість і розташування яких у стінці вени обумовлені гемодинамічними факторами. Розрізняють вени зі слабким, середнім і сильним розвитком м'язових елементів. Вени зі слабким розвитком м'язових елементів - це дрібні й середні вени верхньої частини тіла, по яким кров рухається пасивно, під дією сили ваги.
Вени дрібного й середнього калібру зі слабким розвитком м'язових елементів мають погано виражений підендотеліальний шар, а в середній оболонці втримується невелика кількість м'язових кліток. У деяких дрібних венах, наприклад у венах травного тракту, гладкі м'язові клітини в середній оболонці утворять окремі "паски", що розташовуються далеко один від одного. Завдяки такій будові вени можуть сильно розширюватися й виконувати функцію, що депонує. У зовнішній оболонці дрібних вен зустрічаються одиничні подовжньо спрямовані гладкі м'язові клітини.
Серед вен великого калібру, у яких слабко розвинені м'язові елементи, найбільш типовий верхня порожня вена, у середній оболонці стінки якої відзначається невелика кількість гладких м'язових клітин. Це обумовлено частково прямоходінням людини, у силу чого кров по цій вені стікає до серця завдяки власній вазі, а також дихальним рухам грудної клітини. На початку діастоли в передсердях з'являється навіть невеликий негативний кров'яний тиск, що як би подсасывает кров з порожніх вен.
Вени із середнім розвитком м'язових елементів характеризуються наявністю одиничних подовжньо орієнтованих гладком’язових кліток в інтимі й адвентиції й пучків циркулярно розташованих гладких міоцитів, розділених прошарками сполучної тканини - у середній оболонці. Внутрішня й зовнішня еластичні мембрани відсутні. Колагенові й еластичні волокна зовнішньої оболонки спрямовані переважно подовжньо. Крім того, у зовнішній оболонці зустрічаються окремі гладкі м'язові клітини й невеликі пучки їх, які також розташовані подовжньо.
До вен із сильним розвитком м'язових елементів ставляться великі вени нижньої половини тулуба й ніг. Для них характерний розвиток пучків гладких м'язових клітин у всіх трьох їхніх оболонках, причому у внутрішній і зовнішній оболонках вони мають поздовжній напрямок, а в середньої - циркулярне. Є численні клапани. Така будова обумовлена струмом крові у венах проти сили ваги.
Деякі терміни із практичної медицини:
артеріолосклероз -це ураження артеріол і дрібних артерій м'язового типу, що характеризується склеротичним потовщенням стінок судин, зі значним звуженням їхнього просвіту або рубцевою облітерацією судин з периваскулярным склерозом;
варикозне розширення вен, варикоз -це патологічна зміна вен, що характеризується нерівномірним збільшенням їхнього просвіту з утворенням випинання стінки, розвитком вузлоподібної звитості судин 
108.Мікроциркуляторне русло
До мікроциркуляторного русла відносять судини діаметром менш 100 мкм, які видні лише під мікроскопом. Ця система дрібних судин включає:
-артеріоли,
-гемокапілляри,
-венули, 
-артеріоловенулярні анастомози.
Цей функціональний комплекс кровоносних судин, оточений лімфатичними капілярами, разом з навколишньою сполучною тканиною забезпечує: регуляцію кровонаповнення органів, транскапілярный обмін (тобто трофічну, дихальну, екскреторну функції), а також, що дренажно-депонує функцію. Найчастіше елементи мікроциркуляторного русла утворять густу систему анастомозів прекапілярних, капілярних і посткапілярних судин.
Судини мікроциркуляторного русла пластичні при зміні кровотоку. Вони можуть депонувати формені елементи або бути спазмовані й пропускати лише плазму крові, змінювати свою проникність для тканєвої рідини.
Артеріальна ланка мікроциркуляторного русла
Артеріальна ланка микроциркуляторного русла включає артеріоли й прекапіляри.
Артеріоли
Це мікросудини діаметром 50-100 мкм. В артеріолах зберігаються три оболонки, кожна з яких складається з одного шару клітин. Внутрішня оболонка артеріол складається з ендотелиальних клітин з базальною мембраною, тонкого підендотеліального шару й тонкої внутрішньої еластичної мембрани. Середня оболонка утворена одним (рідше двома) шарами гладких м'язових клітин, що мають спіралевидний напрямок.
В артеріолах виявляються перфорації в базальній мембрані ендотелію й внутрішньої еластичної мембрани, завдяки яким здійснюється безпосередній тісний контакт ендотеліоцитів і гладких м'язових клітин. Такі контакти створюють умови для передачі інформації від ендотелію до гладких м'язових клітин. Зокрема , при викиді в кров адреналіну ендотелій синтезує фактор, що викликає скорочення гладких м'язових кліток.
Між м'язовими клітинами артеріол виявляється невелика кількість еластичних волокон. Зовнішня еластична мембрана відсутня. Адвентиція дуже тонка й зливається з навколишньою сполучною тканиною.
Прекапіляри (прекапілярні артеріоли, або метартеріоли)
Це мікросудини діаметром близько 15 мкм, що відходять від артеріол, у стінці яких еластичні елементи повністю відсутні. Ендотеліоцити контактують із гладкими м'язовими клітинами, які розташовуються поодинці й утворюють прекапілярні сфінктери в ділянці відхождения прекапілярів від артеріоли й у місці поділу прекапіляра на капіляри. Прекапілярні сфінктери регулюють кровонаповнення окремих груп капілярів. У нормі частина їх тонічно закрита й відкривається при навантаженні. Установлено ритмічну активність сфінктерів з періодом від 2 до 8 секунд. Між ендотеліальними й гладком’язовими клітинами в прекапілярах з'являються особливі клітини - перицити.
Капіляри
Кровоносні капіляри найбільш численні й самі тонкі судини, загальна довжина яких в організмі перевищує 100 тис. км. У більшості випадків капіляри формують мережі, однак вони можуть утворювати петлі, а також клубочки.
У звичайних фізіологічних умовах біля половини капілярів перебуває в напівзакритому стані. Просвіт їх сильно зменшений, але повного закриття його при цьому не відбувається. Для формених елементів крові ці капіляри виявляються непрохідними, у той же час плазма крові продовжує по них циркулювати. Число капілярів у певному органі пов'язане з його загальними морфофункціональными особливостями, а кількість відкритих капілярів залежить від інтенсивності роботи органу в цей момент.

Вистилка капілярів утворена ендотелієм, що лежить на базальній мембрані. У розщепленнях базальної мембрани ендотелію виявляються особливі відростчасті клітини - перицити, що мають численні щілинні з'єднання з ендотеліоцитами. Зовні капіляри оточені мережею ретикулярних волокон і рідкими адвентиціальними клітинами
109.Ендотеліоцити, перицити й адвентиційні клітини
Характеристика ендотелію
Ендотелій вистилає серце, кровоносні й лімфатичні судини. Це одношаровий плоский епітелій мезенхімного походження. Ендотеліоцити мають полігональну форму, звичайно подовжену за ходом судин, і зв'язані один з одним щільними й щілинними з'єднаннями. Загальна маса всіх ендотеліоцитів в організмі людини - близько 1 кг., а загальна поверхня - більше 1000 кв.м. Цитоплазма ендотеліоцитів тонка, до 0.2 - 0.4 мкм. і містить велику кількість транспортних пухирців, які можуть утворювати трансендотеліальні канали. Органели нечисленні, локалізуються навколо ядра. Для цитоскелету характерні пиментинові проміжні филаменти. В ендотеліоцитах виявляються особливі палочковидні структури - тільця Вейбеля-Паладе, що містять фактор VІІІ системи, що згортає, крові.
У фізіологічних умовах ендотелій обновляється повільно.
Функції ендотелію:
транспортна функція - через ендотелій здійснюється виборчий двохсторонній транспорт речовин між кров'ю й іншими тканинами;
гемостатична функція - эндотелий відіграє ключову роль у згортанні крові. У нормі неушкоджений ендотелій утворить тромбогенну поверхню Ендотелій виробляє прокоагулянти й антикоагулянти;
вазомоторна функція - ендотелій бере участь у регуляції судинного тонусу, виділяє судинозвужувальні й судинорозширювальні речовини;
рецепторна функція - ендотеліоцити мають рецептори різних цитокинів і адгезивних білків; вони експрессують на плазмолеммі ряд з'єднань, що забезпечують адгезію й наступну трансендотеліальну міграцію лейкоцитів крові;
секреторна функція - ендотеліоцити виробляють мітогени, фактори росту, цитокіни, що регулюють кровотворення, які потенціюють запальні реакції;
судинноутворююча функція - ендотелій забезпечує ангіогенез (як в ембріональному розвитку, так і при регенерації).
Другий вид клітин у стінці капілярів - перицити (клітини Руже). Ці сполучнотканинні клітини мають відростчасту форму й у вигляді кошика оточують кровоносні капіляри, розташовуючись у розщепленнях базальної мембрани ендотелія.
Третій вид клітин у стінці капілярів - адвентиційні клітини. Це малодифференцірованні клітини, розташовані зовні від перицитів. Вони оточені аморфною речовиною сполучної тканини, у якому перебувають тонкі коллагенові волокна. Адвентициальні клітини є камбіальними полипотентними попередниками фібробластів, остеобластів і жирових клітин.
Класифікація капілярів
За структурно-функціональних особливостях розрізняють три типи капілярів: соматичний, фенестрированний і синусоїдний, або перфорований.
Найпоширеніший тип капілярів - соматичний. У таких капілярах суцільна эндотелиальная выстилка й суцільна базальною мембраною. Капіляри соматичного типу перебувають у м'язах, органах нервової системи, у сполучній тканині, в экзокринных залозах.
Другий тип - фенестрированні капіляри. Вони характеризуються тонким ендотелієм з порами в ендотеліоцитах. Пори затягнуті діафрагмою, базальна мембрана безперервна. Фенестрированні капіляри зустрічаються в ендокринних органах, у слизовій оболонці кишки, у бурій жировій тканині, у нирковому тільці, судинному сплетенні мозку.
Третій тип - капіляри перфорованого типу, або синусоїди. Це капіляри великого діаметру, з великими міжклітинними й трансцеллюлярными порами (перфораціями). Базальна мембрана переривчаста. Синусоїдні капіляри характерні для органів кровотворення, зокрема для кісткового мозку, селезінки, а також для печінки.
110.Венозна ланка мікроциркуляторного русла: посткапіляри, збірні венули й м'язові венули
Посткапіляри (або посткапиллярні венули) утворяться в результаті злиття декількох капілярів, по своїй будові нагадують венозний відділ капіляра, але в стінці цих венул відзначається більше перицитів. В органах імунної системи є посткапіляри з особливим високим ендотелієм, які служать місцем виходу лімфоцитів із судинного русла. Разом з капілярами посткапіляри є найбільш проникними ділянками судинного русла, що реагують на такі речовини, як гістамин, серотонін, простагландини й брадикинін, які викликають порушення цілісності міжклітинних з'єднань в ендотелії.
Збірні венули утворяться в результаті злиття посткапілярних венул. У них з'являються окремі гладкі м'язові клітини й більш чітко виражена зовнішня оболонка.
М'язові венули мають один-два шари гладких м'язових клітин у середній оболонці й порівняно добре розвинену зовнішню оболонку.
Венозний відділ мікроциркуляторного русла разом з лімфатичними капілярами виконує дренажну функцію, регулюючи гематолімфатичну рівновагу між кров'ю й зовнішньо судинною рідиною, видаляючи продукти метаболізму тканин. Через стінки венул, так само як через капіляри, мігрують лейкоцити. Повільний кровоток і низький кров'яний тиск, а також розтяжність цих судин створюють умови для депонування крові.
Артеріоло-венулярні анастомози
Артеріоловенулярні анастомози (ABA) - це з'єднання судин, що несуть артеріальну кров у вени в обхід капілярного русла. Вони виявлені майже у всіх органах. Обсяг кровотоку в анастомозах у багато разів більше, ніж у капілярах, швидкість кровотока значно збільшена. ABA відрізняються високою реактивністю й здатністю до ритмічних скорочень.
Класифікація. Розрізняють дві групи анастомозів: справжні ABA (або шунти), і атипичні ABA (або напівшунти). У справжніх анастомозах у венозне русло виходить чисто артеріальна кров. В атипічних анастомозах тече змішана кров, тому що в них здійснюється газообмін. Атипичні анастомози (напівшунти) являють собою короткий, але широкий, капіляр. Кров, що скидує кров у венозне русло, є не повністю артеріальною.
Перша група - справжніх анастомозів може мати різну зовнішню форму - прямі короткі співустя, петлі, розгалуджені з'єднання.Справжні АВА підрозділяються на дві підгрупи: прості й складні. Складні АВА представлені спеціальними скорочувальними структурами, що регулюють кровоток. Сюди відносять анастомози з м'язовою регуляцією, а також анастомози т.зв. гломусного, або клубочкового, типу, - з особливими епітеліоїдними клітинами.
  Таким чином, у простих анастомозах відсутні скорочувальні елементи, і кровоток у них регулюється за рахунок сфінктеру, розташованого в артеріолах у місці відходжения анастомозу. У складних анастомозах у стінці є елементи, що регулюють їхній просвіт і інтенсивність кровотоку через анастомоз. Складні анастомози діляться на анастомози гломусного типу й анастомози типу замикаючих артерій. В анастомозах типу замикаючих артерій у внутрішній оболонці є скупчення розташованих подовжньо гладких міоцитів. Їхнє скорочення приводить до випинання стінки у вигляді подушки в просвіт анастомозу й закриттю його. В анастомозах типу гломуса (клубочок) у стінці є скупчення епителіоїдних Е-клітин (мають вигляд епітелію), здатних вбирати воду, збільшуватися в розмірах і закривати просвіт анастомозу. При віддачі води клітини зменшуються в розмірах, і просвіт відкривається.
У напівшунтах у стінці відсутні скорочувальні елементи, ширина їхнього просвіту не регулюється. У них може закидатися венозна кров з венул, тому в напівшунтах, у відмінності від шунтів, тече змішана кров. Анастомози виконують функцію перерозподілу крові, регуляції артеріального тиску.

ABA, особливо гломусного типу, багато інтерновані. ABA беруть участь у регуляції кровонаповнення органів, перерозподілі артеріальної крові, регуляції місцевого й загального тиску крові, а також у мобілізації депонованої у венулах крові.
Деякі терміни із практичної медицини:
гемангіобласт -це зачаток клітин крові й кровоносних судин; виникає із частини клітин мезенхіми зародка;
гемангіома паукоподібна -це капілярна гемангіома шкіри у вигляді піднятої над шкірою червоної крапкової припухлості, від якої радіально відходять тонкі кровоносні судини;
112.Лімфатичні судини
Лімфатичні судини - частина лімфатичної системи, що включає в себе ще й лімфатичні вузли. У функціональному відношенні лімфатичні судини тісно пов'язані із кровоносними, особливо в області розташування судин мікроциркуляторного русла. Саме тут відбуваються утворення тканєвої рідини й проникнення її в лімфатичне русло.
Через дрібні лимфоносні шляхи здійснюється: постійна міграція лімфоцитів із кровотока і їхня рециркуляція з лімфатичних вузлів у кров.
Класифікація
Серед лімфатичних судин розрізняють лімфатичні капіляри, інтра- і екстраорганні лімфатичні судини, що відводять лімфу від органів, і головні лімфатичні стовбури тіла - грудна протока й права лімфатична протока, що впадають у великі вени шиї.
Лімфатичні капіляри - початкові відділи лімфатичної системи, у які із тканин надходить тканєва рідина разом із продуктами обміну речовин, а в патологічних випадках - сторонні частки й мікроорганізми. Основна їхня функція - дренажна. По лімфатичному руслу можуть поширюватися й клітини злоякісних пухлин.
Лімфатична система проводить лімфу від тканин у венозне русло. Вона складається з лімфокапіляров і лімфосудин. 
Лімфокапиляри починаються сліпо в тканинах. Їхня стінка частіше складається тільки з ендотелію. Базальна мембрана звичайно відсутня або слабко виражена. Для того, щоб капіляр не спадався, є стропні або якірні филаменты, які одним кінцем прикріплюються до ендотеліоцитів, а іншим вплітаються в пухку волокнисту сполучну тканину. Діаметр лимфокапиллярів дорівнює 20-30 мкм. Вони виконують дренажну, функцію: всмоктують зі сполучної тканини тканєву рідину. 
Лімфосудини діляться на інтраорганні й екстраорганні, а також головні (грудні й правий лімфатичні протоки). За діаметром вони діляться на лімфосудини малого, середнього й великого калібру. У судинах малого діаметра відсутня м'язова оболонка, і стінка складається із внутрішньої й зовнішньої оболонок. Внутрішня оболонка складається з ендотеліального й підендотеліального шарів. Підендотеліальний шар поступово, без різких меж переходить у пухку волокнисту неоформлену сполучну тканину зовнішньої оболонки. Судини середнього й великого калібру мають м'язову оболонку й за будовою схожі на вени. У великих лимфососудах є эластические мембрани. Внутрішня оболонка формує клапани. За ходом лімфосудин перебувають лімфовузли, проходи через які, лімфа очищується й збагачується лімфоцитами.
Лімфатичні капіляри являють собою систему замкнутих з одного кінця, сплощених ендотеліальних трубок, які анастомозують один з одним. Діаметр лімфатичних капілярів у кілька разів більше, ніж кровоносних. У лімфатичній системі, як і в кровоносної, майже завжди є резервні капіляри, що наповнюються лише при посиленні лімфоутворенні.
Стінка лімфатичних капілярів складається з ендотеліальних клітин, які в 3-4 рази крупніше ендотеліоцитів кровоносних капілярів. Базальна мембрана й перицити в лімфатичних капілярах відсутні. Ендотеліальна вистилка лімфатичного капіляра тісно пов'язана з навколишньою сполучною тканиною за допомогою так званих стропних, або фіксуючих, якірних, філаментів, які вплітаються в колагенові волокна, розташовані уздовж лімфатичних капілярів.
 Лімфатичні судини, що відводять. Основною відмінною рисою будови лімфатичних судин є наявність у них великої кількості клапанів і добре розвитий зовнішньої оболонки. У місцях розташування клапанів лімфатичні судини колбоподібно розширюються. У будові стінок лімфатичні судини мають багато загального з венами. Це пояснюється подібністю лимфо- і гемодинамічних умов цих судин: наявністю низького тиску й напрямком струму рідини від органів до серця.
Лімфатичні судини залежно від діаметра підрозділяються на дрібні, середні й великі. Як і вени, ці судини за своєю будовою можуть бути безм'язовими й м'язовими. У дрібних судинах діаметром 30-40 мкм, які є головним чином внутрішньоорганними лімфатичними судинами, м'язові елементи відсутні і їхня стінка складається з ендотелію й сполучнотканинної оболонки, крім клапанів.113.Оболонки середніх й великих лімфатичних судинСередні й великі лімфатичні судини мають три добре розвинені оболонки: внутрішню, середню й зовнішню.У внутрішній оболонці, покритої ендотелієм, знаходяться подовжньо й косо спрямовані пучки колагенових та еластичних волокон. Дуплікатура внутрішньої оболонки формує численні клапани. Ділянки, розташовані між двома сусідніми клапанами, називається клапанним сегментом, або лимфангіоном. На межі внутрішньої й середньої оболонок лежить не завжди чітко виражена внутрішня еластична мембрана.Середня оболонка лімфатичних судин слабко розвинена в судинах голови, верхньої частини тулуба й верхніх кінцівок. У лімфатичних судинах нижніх кінцівок вона, навпаки, виражена чітко. У стінці цих судин перебувають пучки гладких м'язових клітин, що мають циркулярний і косий напрямок.Зовнішня оболонка лімфатичних судин утворена пухкою волокнистою неоформленою сполучною тканиною, що без різких границь переходить у навколишню сполучну тканину. Іноді в зовнішній оболонці зустрічаються окремі подовжньо спрямовані гладкі м'язові клітини.Як приклад будови великої лімфатичної судини розглянемо один з головних лімфатичних стовбурів - грудну лімфатичну протоку. Його стінка має неоднакову будову на різних рівнях. Найбільш сильного розвитку вона досягає на рівні діафрагми. На цьому місці в стінці судини чітко виділяються три оболонки, що нагадують по своїй будові оболонки нижньої порожньої вени. Внутрішня й середня оболонки виражені відносно слабко. Цитоплазма ендотеліальних клітин багата піноцитозними пухирцями. Це вказує на активний трансендотеліальний транспорт рідини. Базальна поверхня клітин нерівна. Суцільної базальної мембрани немає.У підендотеліальному шарі пухко залягають пучки колагенових фібрил. Трохи глибше перебувають одиничні гладкі м'язові клітини, що мають у внутрішній оболонці поздовжнє, а в середньої - косий і циркулярний напрямок. На границі внутрішньої й середньої оболонок іноді зустрічається щільне сплетення тонких эластических волокон, що порівнюють із внутрішньої эластической мембраною. Як і в кровоносних судинах, ці еластичні волокна пов'язані з подібними елементами інших оболонок грудної протоки в єдиний еластичний каркас.У середній оболонці розташування еластичних волокон в основному збігається із циркулярним і косим напрямком пучків гладких м'язових клітин. Зовнішня оболонка грудної лімфатичної протоки в 3-4 рази товще двох інших оболонок і містить потужні подовжньо лежачі пучки гладких м'язових клітин, розділені прошарками сполучної тканини. Товщина м'язових шарів грудної лімфатичної протоки, особливо в зовнішній його оболонці, зменшується в напрямку струму лімфи. При цьому стінка лімфатичної протоки в його усті виявляється в 2-3 рази тоньше, ніж на рівні діафрагми. Клапани. На протязі лімфатичної протоки зустрічається до 9 напівмісячних клапанів. Стулки клапанів складаються з тих же елементів, що й внутрішня оболонка протоки. У основи клапану в стінці протоки спостерігається ст
Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования