Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

74.Кісткові тканини. Кістковий дифферон і остеогистогенез
Кісткові тканини (textus osseі) - це спеціалізований тип сполучної тканини з високою мінералізацією міжклітинної органічної речовини, що містить близько 70% неорганічних з'єднань, головним чином фосфатів кальцію. У кістковій тканині виявлено більше 30 мікроелементів (мідь, стронцій, цинк, барій, магній і ін.), що грають найважливішу роль у метаболічних процесах в організмі.
Органічна речовина - матрикс кісткової тканини - представлений в основному білками колагенового типу й ліпідами. У порівнянні із хрящовою тканиною в ньому втримується відносно невелика кількість води, хондроїтинсірчаної кислоти, але багато лимонної й іншої кислот, що утворить комплекси з кальцієм, импрегнируючим органічну матрицю кістки.
Таким чином, тверда міжклітинна речовина кісткової тканини (у порівнянні із хрящовою тканиною) надає костям більше високу міцність, і в тож час - крихкість. Органічні й неорганічні компоненти в сполученні один з одним визначають механічні властивості кісткової тканини – здатність протистояти розтяганню й стиску.
Незважаючи на високий ступінь мінералізації, у кісткових тканинах відбуваються постійне відновлення у їхній склад речовин, які входять постійне руйнування й творення, адаптивні перебудови до умов, що змінюються, функціонування. Морфофункциональні властивості кісткової тканини змінюються залежно від віку, фізичних навантажень, умов харчування, а також під впливом діяльності залоз внутрішньої секреції, іннервації й інших факторів.
Кістковий дифферон і остеогистогенез
Розвиток кісткової тканини в ембріона здійснюється двома способами:
1) безпосередньо з мезенхіми, - прямій остеогенез;
2) з мезенхіми на місці раніше розвиненої хрящової моделі кістки, - це непрямий остеогенез.
Постембріональний розвиток кісткової тканини відбувається при її фізіологічній і репаративній регенарації.
У процесі розвитку кісткової тканини утворяться кістковий диферон:
стовбурні клітини,
напівстовбурні клітини (преостеобласти),
остеобласти (різновид фібробластів),
остеоцити.
Другим структурним елементом є остеокласти (різновид макрофагів), що розвиваються зі стовбурних кліток крові.
Стовбурні й напівстовбурні остеогенні клітини морфологічно не ідентифікуються.
75.Кісткова тканина: клітинні елементи і міжклітинна речовина
Остеобласти (від греч. osteon - кістка, blastos - зачаток), - це молоді клітини, що створюють кісткову тканину. У кості вони зустрічаються тільки в окісті. Вони здатні до проліферації. У кістці, що утвориться, остеобласти покривають майже безперервним шаром всю поверхню кісткової балки, що розвивається.
Форма остеобластів буває різної: кубічної, пірамідальної або кутастої. Розмір їхнього тіла близько 15-20 мкм. Ядро округлої або овальної форми, часто розташовується ексцентрично, містить одне або кілька ядерець. У цитоплазмі остеобластів добре розвинені гранулярна ендоплазматична сітка, мітохондрії й апарат Гольджі. У ній виявляються в значних кількостях РНК і висока активність лужної фосфатази.
Остеоцити (від греч. osteon - кістка, cytus - клітка) - це переважні по кількості зрілі (дефінітивні) клітини кісткової тканини, що втратили здатність до розподілу. Вони мають відростчасту форму , компактне, відносно велике ядро й слабобазофільну цитоплазму. Органели розвинені слабко. Наявність центриолей в остеоцитах не встановлено.
Кісткові клітини лежать у кісткових лакунах, які повторюють контури остеоциту. Довжина порожнин коливається від 22 до 55 мкм, ширина - від 6 до 14 мкм. Канальці кісткових лакун заповнені тканинною рідиною, анастомозують між собою й з периваскулярними просторами судин, що заходять усередину кістки. Обмін речовин між остеоцитами й кров'ю здійснюється через тканину рідину цих канальців.
Остеокласти (від греч. osteon - кістка й clastos - роздроблений), - це клітини гематогенної природи, здатні руйнувати накальційований хрящ і окістя. Діаметр їх досягає 90 мкм і більше, і вони містять від 3 до декількох десятків ядер. Цитоплазма слабобазофільна, іноді оксифільна. Остеокласти розташовуються звичайно на поверхні кісткових поперечин. Та сторона остеокласта, що прилежит до руйнує поверхні, що, багата цитоплазматичними виростами (гофрована облямівка); вона є областю синтезу й секреції гидролітичних ферментів. По периферії остеокласта перебуває зона щільного прилягання клітини до кісткової поверхні, що як би герметизує область дії ферментів. Ця зона цитоплазми світла, містить мало органелл, за винятком мікрофіламентів, що складаються з актину.
Периферичний шар цитоплазми над гофрованим краєм містить численні дрібні пухирці й більші - вакуолі.
Думають, що остеокласти виділяють СО2 у навколишнє середовище, а фермент карбоангидраза сприяє утворенню вугільної кислоти (Н2СО3) і розчиненню кальцієвих з'єднань. Остеокласт багатий мітохондріями й лізосомами, ферменти яких (колагеназа й інші протеази) розщеплюють колаген і протеоглікани матрикса кісткової тканини.
Вважається, що один остеокласт може зруйнувати стільки кісткової тканини, скільки створюють 100 остеобластів за цей же час. Функції остеобластів і остеокластів взаємозалежні й регулюються гормонами, простагландинами, функціональним навантаженням, вітамінами й ін.
Міжклітинна речовина (substantіa іntercellularіs) складається з основної аморфної речовини, імпрегнованного неорганічними солями, у якому розташовуються коллагенові волокна, що утворюють невеликі пучки. Вони містять в основному білок - коллаген І й V типів. Волокна можуть мати безладний напрямок - у ретикулофиброзній кістковій тканини, або строго орієнтований напрямок - у пластинчастій кістковій тканині.
В основній речовині кісткової тканини, у порівнянні із хрящовою, утримується відносно невелика кількість хондроїтинсірчаної кислоти, але багато лимонної й інших кислот, що утворюють комплекси з кальцієм, импрегнуючим органічну матрицю кістки. Крім колагенового білку, в основній речовині кісткової тканини виявляють неколагенові білки (остеокальцин, сиалопротеїн, остеонектин, різні фосфопротеїни, протеоліпіди, що приймають участь у процесах мінералізації), а також глікозаміноглікани. Основна речовина кістки містить кристали гідроксиапатита, упорядоченно розташовані відносно фібрил органічної матриці кістки, а також аморфний фосфат кальцію. У кістковій тканині виявлено більше 30 мікроелементів (мідь, стронцій, цинк, барій, магній і ін.), що грають найважливішу роль у метаболічних процесах в організмі. Систематичне збільшення фізичного навантаження приводить до наростання кісткової маси від 10 до 50% внаслідок високої мінералізації.
Деякі терміни із практичної медицини:
остеобластокластома (син.: гігантома, пухлина бура, пухлина кістки гігантоклітинна, пухлина миєлоїдна, пухлина з миєлоплаксів) -це пухлина кістки, що містить велику кількість гігантських багатоядерних клітин типу остеокластів;
76.Класифікація кісткових тканин
Розрізняють два різновиди кісткових тканин: 
ретикулофиброзну (грубоволокнисту); 
пластинчасту (паралельно волокнисту). 
У ретикулофиброзній кістковій тканині пучки колагенових волокон товсті, звивисті й розташовуються невпорядковано у мінералізованній міжклітинній речовині, в лакунах безладно розташовуються остеоцити.
Ретикулофіброзна кісткова тканина (textus osseus retіculofіbrosus) зустрічається головним чином у зародків. У дорослих її можна виявити на місці зарослих черепних швів, у місцях прикріплення сухожиль до кісток. Безладно розташовані колагенові волокна утворять у ній товсті пучки, чітко помітні мікроскопічно навіть при невеликих збільшеннях.
В основній речовині ретикулофиброзної кісткової тканини перебувають подовжено-овальної форми кісткові лакуни з довгими анастомозирующими канальцами, у яких лежать остеоцити з їхніми відростками. З поверхні грубоволокниста кістка покрита окістям. Ретикулофіброзна кісткова тканина зустрічається тільки як етап розвитку деяких кісток (тім'яних, лобових). У дорослих людей вони знаходяться в області прикріплення сухожиль до кісток, а також на місці окостенілих швів черепа (стрілоподібний шов луски лобової кістки).
Пластинчаста кісткова тканина складається з кісткових пластинок, у яких коллагенові волокна або їхні пучки розташовуються паралельно в кожній пластинці, але під прямим кутом до ходу волокон у сусідніх пластинках. Між пластинками в лакунах розташовуються остеоцити, тоді як їхні відростки проходять у канальцах через пластинки.
В організмі людини кісткова тканина представлена майже винятково пластинчастою формою. 
Пластинчаста кісткова тканина (textus osseus lamellarіs) - найпоширеніший різновид кісткової тканини в дорослому організмі. Вона складається з кісткових пластинок (lamellae ossea). Товщина й довжина останніх коливається від декількох десятків до сотень мікрометрів. Вони не монолітні, а містять фібрили, орієнтовані в різних площинах.
У центральній частині пластин фібрили мають переважно поздовжній напрямок, по периферії - додаються тангенціальний і поперечний напрямки. Пластинки можуть розшаровуватися, а фибріли однієї пластинки можуть продовжуватися в сусідні, створюючи єдину волокнисту основу кістки. Крім того, кісткові пластинки пронизані окремими фибрілами й волокнами, орієнтованими перпендикулярно кістковим пластинкам, що вплітаються в проміжні шари між ними, завдяки чому досягається більша міцність пластинчастої кісткової тканини. Із цієї тканини побудовані й компактна, і губчата речовини в більшості плоских і трубчастих кісток кістяка.
При вивченні кісткової тканини варто диференціювати поняття кісткова тканина й кістка.
77.Гістологічна будова трубчастої кістки як органа. Будова діафізу

Трубчаста кістка як орган в основному побудована із пластинчастої кісткової тканини, крім горбків. Зовні кістка покрита окістям, за винятком суглобних поверхонь епіфізів, покритих гіалиновим хрящем.
Окістя, або періост (perіosteum). В окісті розрізняють два шари: зовнішній (волокнистий) і внутрішній (клітинний). Зовнішній шар утворений в основному волокнистою сполучною тканиною. Внутрішній шар містить остеогенні камбіальні клітини, преостеобласти й остеобласти різного ступеня диференціровки. Камбіальні клітини веретеноподібної форми мають невеликий обсяг цитоплазми й помірковано розвитий синтетичний апарат. Преостеобласти - енергійно пролиферуючі клітини овальної форми, здатні синтезувати мукополісахариди. Остеобласти характеризуються сильно розвиненим білковосинтезуючим (коллаген) апаратом. Через окістя проходять судини й нерви, що живлять кістку.
Окістя зв'язує кістку з навколишніми тканинами, які беруть участь у її трофіці, розвитку, росту й регенерації.
Будова діафізу
Компактна речовина, що утворить діафіз кістки, складається з кісткових пластинок, товщина яких коливається від 4 до 12- 15 мкм. Кісткові пластинки розташовуються в певному порядку, утворюючи складні утворення - остеони, або гаверсові системи. У діафизі розрізняють три шари:
зовнішній шар загальних пластинок,
середній, остеонний шар, 
внутрішній шар загальних пластинок.
Зовнішні загальні (генеральні) пластинки не утворять повних кілець навколо діафізу кістки, перекриваються на поверхні наступними шарами пластинок. Внутрішні загальні пластинки добре розвинені тільки там, де компактна речовина кістки безпосередньо межує із костномозговою порожниною. У тих же місцях, де компактна речовина переходить у губчату, його внутрішні загальні пластинки тривають у пластинки поперечин губчатої речовини.
У зовнішніх загальних пластинках залягають (фолькманові) канали, які прободають, по яких з окістя усередину кістки входять судини. З боку окістя в кістку під різними кутами проникають колагенові волокна. Ці волокна одержали назву що прободаючі (шарпеєві) волокна. Найчастіше вони розгалужуються тільки в зовнішньому шарі загальних пластинок, але можуть проникати й у середній остеонный шар, однак вони ніколи не входять у пластинки остеонів.
У середньому шарі кісткові пластинки розташовуються в остеонах. У кісткових пластинках розташовуються колагенові фібрили, впаяні в кальціфікований матрикс. Фібрили мають різний напрямок, але переважно вони орієнтовані паралельно довгої осі остеону
На поперечному зрізі діафізу трубчастої кістки розрізняють наступні шари:
окістя (періост);
зовнішній шар загальних або генеральних пластин;
шар остеонів;
внутрішній шар загальних або генеральних пластин;
внутрішня фіброзна пластинка (ендост).
Зовнішні загальні пластинки розташовуються під окістям у кілька шарів, не утворюючи однак повні кільця. Між пластинками розташовуються в лакунах остеоцити. Через зовнішні пластинки проходять канали, що прободають, через які з окістя в кісткову тканину проникають волокна, що прободають, і судини. За допомогою судин, що прободают, у кістковій тканині забезпечується трофіка, а волокна, що прободають, зв'язують окістя з кістковою тканиною.

78.Гістологічна будова трубчастої кістки як органа. Остеон.
Кістка як анатомічний орган
Шар остеонів складається із двох компонентів: остеонів і вставних пластин між ними. Остеон є структурною одиницею компактної речовини трубчастої кістки. Кожний остеон складається з:
5-20 концентрично нашарованих пластин;
каналу остеона, у якому проходять судини (артериолы, капіляри, венулы).
Між каналами сусідніх остеонів є анастомози. Остеони становлять основну масу кісткової тканини діафізу трубчастої кістки. Вони розташовуються подовжньо по трубчастій кістці відповідно до силовим і гравітаційним лініям і забезпечують виконання опорної функції. При зміні напрямку силових ліній у результаті перелому або скривлення кісток остеони, які не несуть навантаження, руйнуються остеокластами. Однак такі остеони руйнуються не повністю, а частина кісткових пластин остеону по його довжині зберігається, і такі частини, що залишилися, остеонів, називаються вставними пластинками. Протягом постнатального онтогенезу постійно відбувається перебудова кісткової тканини - одні остеони руйнуються (резорбуються), інші утворяться й тому завжди між остеонами перебувають вставні пластини, як залишки попередніх остеонов.
Внутрішній шар загальних пластинок має будова аналогічне зовнішньому, але він менш виражений, а в області переходу диафиза в епіфізи загальні пластинки продовжуються у трабекули. 
Остеони (гаверсові системи) є структурними одиницями компактної речовини трубчастої кістки. Вони являють собою циліндри, що складаються з кісткових пластинок, якби вставлених одна в одну. У кісткових пластинках і між ними розташовуються тіла кісткових кліток і їхні відростки, замуровані в кістковій міжклітинній речовині. Кожний остеон відмежований від сусідніх остеонів так званою спайною лінією, утвореною основною речовиною, що цементує їх. У центральному каналі остеону проходять кровоносні судини із супровідною їхньою сполучною тканиною й остеогеними клітинами
У діафізі довгої кістки остеони розташовані переважно паралельно довгої осі. Канали остеонів анастомозують один з одним. , у місцях анастомозів прилежать до них пластинки, які змінюють свій напрямок. Такі канали називаються, каналами, що прободають, або живильними. Судини, розташовані в каналах остеонів, з’єднуються один з одним і з судинами кісткового мозку й окістя.
Більшу частину діафізу становить компактна речовина трубчастих кісток. На внутрішній поверхні діафиза, що межує із костномозковою порожниною, пластинчаста кісткова тканина утворює кісткові поперечини губчастої речовини кістки. Порожнина діафізу трубчастих кісток заповнена кістковим мозком.
Ендост (endosteum) - оболонка, що покриває кістка з боку костномозкової порожнини. В ендості сформованої поверхні кістки розрізняють осміофільну лінію на зовнішньому краю мінерализованної речовини кістки; остеоїдний шар, що складається з аморфної речовини, колагенових фібрил і остеобластів, кровоносних капілярів і нервових закінчень, шаруючи лускоподібних клітинщо нечітко відокремлюють ендост від елементів кісткового мозку. Товщина ендосту перевищує 1-2 мкм, але менше, ніж у періосту.
В областях активного формування кістки товщина ендосту зростає в 10-20 разів за рахунок остеоїдного шару, внаслідок підвищення синтетичної активності остеобластів і їхніх попередників. При ремоделюванні кістки в складі ендосту виявляються остеокласти. В ендості старіючої кістки зменшується популяція остеобластів і клітин-попередників, але зростає активність остеокластів, що веде до витонченню компактного шару й перебудови губчатої речовини кістки.
Між ендостом і періостом існує певна мікроциркуляція рідини й мінеральних речовин завдяки лакунарно-канальцієвої системи кісткової тканини.
Кістка - це анатомічний орган, основним структурним компонентом якого є кісткова тканина. Кістка як орган складається з наступних елементів: 
кісткова тканина; 
окістя; 
кістковий мозок (червоний, жовтий); 
судини й нерви. 
Окістя (періост) оточує по периферії кісткову тканину (за винятком суглобних поверхонь) і мають будову подібне з охрястям. В окісті виділяють зовнішній фіброзний і внутрішній клітинний або камбіальний шари. У внутрішньому шарі втримуються остеобласти й остеокласти. 
В окісті локалізуються виражена судинна мережа, з якого дрібні судини через канали, що прободають, проникають у кісткову тканину.
Червоний кістковий мозок розглядається як самостійний орган і відноситься до органів кровотворення й імуногенезу.
Кісткова тканина в сформованих кістках представлена тільки пластинчастою формою, однак у різних костях, у різній ділянці однієї кістки вона має різну будову. У плоских костях і епіфізах трубчастих костей кісткові пластинки утворять поперечини (трабекули), складову губчату речовину кістки. У діафізах трубчастих кісток пластинки прилежать одна до одної й утворюють компактну речовину. Однак і в компактній речовині одні пластинки утворять остеони, інші пластинки є загальними. 
Васкуляризація кісткової тканини. Кровоносні судини утворять у внутрішньому шарі окістя густу мережу. Звідси беруть початок тонкі артеріальні гілочки, які, крім кровопостачання остеонов, проникають у кістковий мозок через живильні отвори й беруть участь в утворенні живильної його мережі капілярів. Лімфатичні судини розташовуються головним чином у зовнішньому шарі окістя.
Іннервація кісткової тканини. В окісті мієлинові й безмієлінові нервові волокна утворюють сплетення. Частина волокон супроводжує кровоносні судини й проникає з ними через живильні отвори в однойменні канали, а потім у канали остеонів і далі досягає кісткового мозку. Інша частина волокон закінчується в окісті вільними нервовими розгалуженнями, а також бере участь в утворенні инкапсульованих тілець.
79.Ріст трубчастих кісток.
Ріст кісток - процес дуже тривалий. Він починається в людини з ранніх ембріональних стадій і кінчається в середньому до 20-літнього віку. Протягом усього періоду росту кістка збільшується як у довжину, так і завширшки .
Ріст трубчастої кістки в довжину забезпечується наявністю метаепіфізарної хрящової пластинки, у якій проявляються два протилежних гистогенетичних процеси. Один - це руйнування епіфізарної пластинки з утворенням кісткової тканини, а інший процес - безперестанне поповнення хрящової тканини шляхом новотворення клітин. Однак згодом процеси руйнування хрящової тканини починають переважати над процесами новоутворення, внаслідок чого хрящова пластинка й зникає.
У метаепіфизарному хрящі розрізняють три зони:
прикордонну зону (інтактного хряща),
зону стовпчастих) клітин, які активно діляться і
зону пухирчастих (дистрофічно змінених) клітин.
Прикордонна зона, розташована поблизу епіфізу, складається з округлих і овальних клітин і одиничних ізогених груп, які забезпечують зв'язок хрящової пластинки з кісткою епіфіза. У порожнинах між кісткою й хрящем перебувають кровоносні капіляри, що забезпечують харчуванням клітини зон, які лежать глибше, хрящової пластинки. Зона стовпчастих клітин містить активно, клітини,що розмножуються, які формують стовпчики, розташовані по осі кости, і забезпечують її ріст і довжину. Проксимальні кінці стовпчиків складаються із клітин що дозрівають, які диференціюються в хрящові клітини. Вони багаті глікогеном і лужною фосфатазою. Обидві ці зони найбільше реактивні при дії гормонів і інших факторів, що впливають на процеси окостеніння й росту кісток. Зона пухирчастих клітин характеризується гідратацією й руйнуванням хондроцитів з наступним ендохондрільним окостенінням. Дистальний відділ цієї зони межує із діафізом, звідки в неї проникають остеогенні клітини й кровоносні капіляри. Подовжньо орієнтовані стовпчики енхондріальної кістки є по суті кістковими трубочками, на місці яких формуються остеони.
Згодом центри окостеніння в діафізі й епіфізі зливаються й ріст кістки в довжину закінчується. 
Ріст трубчастої кістки завширшки здійснюється за рахунок періосту. З боку періосту дуже рано починає утворюватися концентричними шарами тонковолокниста кістка. Цей апозиційний ріст триває до закінчення формування кістки. Кількість остеонів безпосередньо після народження невелике, але вже до 25 років у довгих кістках кінцівок кількість їх значно збільшується.
Деякі терміни із практичної медицини:
остеодистрофія -це дистрофія кісткової тканини, обумовлена порушенням процесів внутрішньотканинного обміну речовин; характеризується перебудовою кісткової структури із заміщенням кісткових елементів остеоїдної і фіброзної тканини, іноді -і посиленням остеогенезу;
мелореостоз (син.: Лери хвороба, osteosіs eburnіsans, osteopathіa hyperostotіca, ризомономелореостоз) -і вроджена хвороба, що характеризується різким склерозом, гіперостозом і деформацією однієї або декількох довгих трубчастих кісток (стегнової, великої гомілки, плечової);
 
80.Регенерація й вікові зміни в кістковій тканині
Фізіологічна регенерація кісткових тканин відбувається повільно за рахунок остеогенних кліток окістя, ендосту й остеогенных кліток у каналах остеонів. Посттравматична регенерація кісткової тканини протікає краще в тих випадках, коли кінці зламаної кістки не зміщені відносно один одного, і збережене окістя. Процесу остеогенезу передує формування сполучнотканинної мозолі, у товщі якої можуть утворюватися хрящові острівці. Оссифікація в цьому випадку йде по типі вторинного (непрямого) остеогенезу. В умовах оптимальної репозиції й фіксації кінців зламаної кістки регенерація відбувається без утворення мозолі. Але перш ніж почнуть активуватися остеобласти з кістки, остеокласти утворюють невелику щілину між репоннованими кінцями кістки. На цій біологічній закономірності із застосування травматологами апаратів поступового розтягування костей, що зрощують, протягом усього періоду регенерації.
Перебудова кістки й фактори, що впливають на її структуру
У кістковій тканині протягом всього людини життя відбуваються взаємозалежні процеси руйнування й утворення, обумовлені функціональними навантаженнями й іншими факторами зовнішнього й внутрішнього середовища. Перебудова остеонів завжди пов'язана з руйнуванням первинних остеонів і одночасним утворенням нових остеонів. Під впливом остеокластів, активізованими різними факторами, кісткові пластинки остеону руйнуються й на його місці утворюється порожнина. Цей процес називається резорбцією (від лат. resorptіa - рассасывание) кісткової тканини. У порожнині, що утворилася, навколо судини, що залишилася, з'являються остеобласти й починається побудова нових пластинок, що концентрично нашаровуються одна на одну. Так виникають вторинні генерації остеонів. Між остеонами розташовуються залишки зруйнованих остеонів колишніх генерацій - вставні пластинки.
Серед факторів, що впливають на перебудову кісткової тканини, істотну роль грає її так званий п'єзоелектричний ефект. Виявилося, що в кістковій пластинці при вигинах з'являється певна різниця потенціалів між увігнутою й опуклою стороною. Увігнута сторона заряджається негативною, а опукла - позитивною. На негативно зарядженій поверхні завжди відзначаються активація остеобластів і процес аппозиційного новотворення кісткової тканини, а на позитивно зарядженій, навпроти, спостерігається її резорбція за допомогою остеокластів. Штучне створення різниці потенціалів приводить до такого ж результату. Нульовий потенціал, відсутність фізичного навантаження на кісткову тканину (наприклад при тривалій іммобілізації, перебуванні в стані невагомості) обумовлюють підвищення функції остеокластів і демінералізацію кісток.
На структуру кісткової тканини й костей впливають вітаміни (С, A, D), гормони щитовидної, навколощитовидної і інших ендокринних залоз.
Зокрема , при недостатній кількості вітаміну С у організмі придушується дозрівання колагенових волокон, послабляється діяльність остеобластів, зменшується їх фосфатазна активність, що приводить до зупинки росту кістки. При дефіциті вітаміну D не відбувається повної кальцифікації органічної матриці кістки, що обумовлює розм'якшення кісток. Вітамін А підтримує ріст костей, але надлишок цього вітаміну сприяє посиленню руйнування остеокластами метаепіфизарних хрящів.
При надлишку гормону навколощитовидної залози - паратирину - спостерігаються підвищення активності остеокластів і резорбція кістки. Тирокальцитонин, продукований щитовидною залозою, діє протилежно. При гіпофункції щитовидної залози вповільнюється ріст довгих трубчастих кісток у результаті придушення активності остеобластів і гальмування процесу оссифікації. Регенерація кістки в цьому випадку відбувається слабко й неповноцінно.
Певну позитивну роль у росту кісток має соматотропний гормон гіпофізу (гормон росту), що стимулює пропорційний розвиток кістяка в молодому віці й непропорційне в дорослих (акромегалія).
Вікові зміни
Сполучні тканини з віком перетерплюють зміни в будові, кількості й хімічному складі. З віком збільшуються загальна маса сполучнотканинних утворень. У багатьох різновидах сполучнотканинних структур змінюється співвідношення типів колагену, глікозаміногліканів; зокрема , у них стає більше сульфатованих з'єднань.
Терміни із практичної медицини:
остеопороз (віковий, гормональний, ..) -це дистрофія кісткової тканини з перебудовою її структури, що характеризується зменшенням числа кісткових поперечин в одиниці об'єму кістки, витонченням, викривленням, повним розсмоктуванням частини цих елементів;
остеофіт, екзофіт -це патологічний кістковий наріст на поверхні кістки;
остеохондроз -це дистрофічний процес у кістковій і хрящовій тканині;


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования