Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки //allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

46 Процес тромбоутворення
У процесі тромбоутворення спостерігається кілька етапів за участю багатьох компонентів крові.
На першому етапі відбуваються скупчення тромбоцитів і вихід фізіологічно активних речовин. 
На другому етапі - властиво коагуляція й зупинка кровотечі (гемостаз).
 Спочатку відбувається утворення активного тромбопластину із тромбоцитів (т.зв. внутрішній фактор) і із тканин судини (т.зв. зовнішній фактор). Потім, під впливом тромбопластину з неактивного протромбіну утвориться активнй тромбін. Далі, під впливом тромбіну з фібриногену утвориться фібрин. Для всіх цих фаз коагуляції крові необхідний Са2+. 
Нарешті, на останньому третьому етапі спостерігається ретракція кров'яного згустку, пов'язана зі скороченням ниток актину у відростках тромбоцитів і ниток фібрину. 
Таким чином, морфологічно на першому етапі відбувається адгезія тромбоцитів на базальній мембрані й на колагенових волокнах ушкодженої судинної стінки, у результаті якої утворяться відростки тромбоцитів і на їхню поверхню із пластинок через систему трубочок виходять гранули, що містять тромбопластин. Він активує реакцію перетворення протромбіну в тромбін, а останній впливає на утворення з фібриногену фібрину. 
Важливою функцією тромбоцитів є їхня участь у метаболізмі серотонину. Тромбоцити - це практично єдині елементи крові, у яких із плазми накопичуються резерви серотонина. Зв'язування тромбоцитами серотонину відбувається за допомогою високомолекулярних факторів плазми крові й двовалентних катіонів за участю АТФ.
У процесі згортання крові із тромбоцитів, що руйнуються, вивільняється серотонин, що діє на судинну проникність і скорочення гладком’язових кліток судин.
Тривалість життя тромбоцитів - у середньому 9-10 днів. Старіючі тромбоцити фагоцитируются макрофагами селезінки. Посилення руйнуючої функції селезінки може бути причиною значного зниження числа тромбоцитів у крові (тромбоцитопения). Для усунення цього може знадобитися видалення селезінки (спленэктомия).
При зниженні числа кров'яних пластинок, наприклад при крововтраті, у крові накопичується тромбопоетин - фактор, що стимулює утворення пластинок з мегакаріоцитів кісткового мозку.
Деякі терміни із практичної медицини:
гемофілія -і спадкоємна хвороба, обумовлена недостатністю факторів VІІІ або ІX згортання крові; проявляється симптомами підвищеної кровоточивости; успадковується по рецессивному зчепленому з підлогою типу;
пурпуру -і множинні дрібні крововиливи в шкірі й слизуватих оболонках;
тромбоцитопеническая пурпуру -і загальна назва групи хвороб, що характеризуються тромбоцитопенией і проявляються геморрагическим синдромом (напр., хвороба Верльгофа);
Вікові особливості крові
У немовлят: 
еритроцитів 6-7 млн в 1 л (эритроцитоз); 
лейкоцитів 10-30 тис. в 1 л (лейкоцитоз); 
тромбоцитів 200-300 тис. в 1 л, тобто як у дорослих. 
Через 2 тижні зміст еритроцитів знижується до показників дорослих (близько 5 млн в 1 л). Через 3-6 місяців число еритроцитів знижується нижче 4-5 мл в 1 л - це фізіологічна анемія, а потім поступово досягає нормальних показників до періоду полового дозрівання. Зміст лейкоцитів у дітей через 2 тижні знижується до 9-15 тис. в 1 л и до періоду статевого дозрівання досягає показників дорослих. 
Лейкоцитарна формула в новонароджених дітей 
Найбільші зміни в лейкоцитарній формулі відзначаються в змісті нейтрофілів і лімфоцитів. Інші показники істотно не відрізняються від показників дорослих. 
Класифікація лейкоцитів
Строки розвитку.Немовлята:
нейтрофіли 65-75 %;
лімфоцити 20-35 %.
4-і доба - перший фізіологічний перехрест:
нейтрофіли 45 %;
лімфоцити 45 %.
2 роки:
нейтрофіли - 25 %;
лімфоцити - 65 %.
4 роки - другий фізіологічний перехрест:
нейтрофіли - 45 %;
лімфоцити - 45 %.
14-17 років:
нейтрофіли 65-75 %;
лімфоцити 20-35 %.
47.Моноцити. Функції й склад лімфи
Моноцити.Ці клітини крупніше інших лейкоцитів. У крові людини кількість моноцитів від 6 до 8 % від загального числа лейкоцитів.
Ядра моноцитів зустрічаються бобоподібні, подковоподібні, рідко - часточкові.
Цитоплазма моноцитів менш базофильна, ніж цитоплазма лімфоцитів. Вона має блідо-голубий колір, але по периферії офарблюється трохи темніше, ніж біля ядра. У цитоплазмі втримується різна кількість дуже дрібних азурофильных зерен (лізосом), розташованих частіше біля ядра.
Характерна наявність пальцеподібних виростів цитоплазми й утворення фагоцитарних вакуолей. У цитоплазмі розташована безліч пиноцитозних везикул.
Моноцити відносяться до макрофагічної системи організму, або до так званої мононуклеарної фагоцитарної системи. Клітини цієї системи характеризуються походженням із промоноцитів кісткового мозку, здатністю прикріплюватися до поверхні скла, активністю піноцитозу й імунного фагоцитозу, наявністю на мембрані рецепторів для імуноглобулінів і комплементу. Циркулюючі моноцити крові являють собою рухливий пул щодо незрілих кліток, що перебувають на шляху з кісткового мозку в тканині. Час перебування моноцитів у периферичній крові - від 1,5 доби до 4 днів.
Моноцити, що виселяються в тканині, перетворюються в макрофаги, при цьому в них з'являються велика кількість лізосом, фагосом, фаголізосом.
Деякі терміни із практичної медицини:
лейкіни -і термостабільні бактерицидні речовини, синтезовані лейкоцитами;
лейкоз, лейкемія -і загальна назва пухлин, що виникають із кровотворних клітин і вражають кістковий мозок;
лейкопоетини -і ендогенні речовини, що стимулюють лейкопоез (проліферацію й диференційовку лейкоцитів);
лейкопластир -і тонке полотно або полімерна плівка з однобічним липким покриттям; 
Функції й склад лімфи
Лімфа складається з лімфоплазми й формених елементів, в основному лімфоцитів (98 %), а також моноцитів, нейтрофілів, іноді еритроцитів. Лімфоплазма утвориться за допомогою проникнення (дренажу) тканинної рідини в лімфатичні капіляри, а потім проходить по лімфатичних судинах різного калібру й уливається у венозну систему. По шляху руху лімфа проходить через лімфатичні вузли, у яких вона очищається від екзогенних і ендогенних часток, а також збагачується лімфоцитами. 
В області лімфатичних вузлів відбувається не тільки утворення лімфоцитів, але й міграція лімфоцитів із крові в лімфу, а потім зі струмом лімфи вони знову попадають у крові й так далі. Такі лімфоцити становлять рециркулюючий пул лімфоцитів.
Функції лімфи:
дренування тканин;
збагачення лімфоцитами;
очищення лімфи від екзогенних і ендогенних речовин.
Лімфа являє собою злегка жовтувату рідку тканину, що протікає в лімфатичних капілярах і судинах. За хімічним складом лімфоплазма близька до плазми крові, але містить менше білків. Лімфоплазма містить також нейтральні жири, прості цукри, солі (NaCl, Na2CO3 і ін.), а також різні з'єднання, до складу яких входять кальцій, магній, залізо.
Формені елементи лімфи представлені головним чином лімфоцитами (98%), а також моноцитами й іншими видами лейкоцитів. Лімфа фільтрується з тканинної рідини в сліпі лімфатичні капіляри, куди під впливом різних факторів із тканин постійно надходять різні компоненти лимфоплазмы. З капілярів лімфа переміщається в периферичні лімфатичні судини, по них - у лімфатичні вузли, потім у великі лімфатичні судини й уливається в кров. 
Склад лімфи постійно змінюється. Розрізняють лімфу периферичну (тобто до лімфатичних вузлів), проміжну (після проходження через лімфатичні вузли) і центральну (лімфу грудних і правого лімфатичного проток). Процес лімфоутворення тісно пов'язаний з надходженням води й інших речовин із крові в міжклітинні простори й утворенням тканинної рідини.
Деякі терміни із практичної медицини:
жовтяниця немовлят, фізіологічна -це транзиторная жовтяниця (гипербілірубинемія), що виникає в більшості здорових немовлят у перші дні життя;
48.Кровотворення. Етапи ембріонального кровотворення
Кровотворенням, або гемопоэзом, називають розвиток крові. Розрізняють ембріональний гемопоез, що відбувається в ембріональний період і приводить до розвитку крові як тканини, і постембріональний гемопоэз, що являє собою процес фізіологічної регенерації крові.Розвиток еритроцитів називають эритропоэзом, розвиток гранулоцитів - гранулоцитопоезом, тромбоцитів - тромбоцитопоезом, моноцитів - моноцитопоезом, розвиток лімфоцитів і иммуноцитов - лимфоцито- і иммуноцитопоэзом.
Ембріональний гемопоэз
У розвитку крові як тканини в ембріональний період можна виділити 3 основних етапи, що послідовно поміняють один одного - мезобластичний, гепатоліенальний і медулярний.
Перший, мезобластический етап - це поява кліток крові у зовнішньо зародкових органах, а саме в мезенхімі стінки жовточного мішка, мезенхімі хоріону й стебла. При цьому з'являється перша генерація стовбурних кліток крові (СКК). Мезобластичний етап протікає з 3-й по 9-ю тиждень розвитку зародка людини.
Другий, гепатолієнальний етап починається з 5-6-й тижня розвитку плода, коли печінка стає основним органом гемопоезу, у ній утвориться друга генерація стовбурних кліток крові. Кровотворення в печінці досягає максимуму через 5 міс і завершується перед народженням. СКК печінки заселяють тимус, селезінку й лімфатичні вузли.
Третій, медуллярный (костномозговий) етап - це поява третьої генерації стовбурних кліток крові в червоному кістковому мозку, де гемопоэз починається з 10-й тижня й поступово наростає до народження. Після народження кістковий мозок стає центральним органом гемопоезу.
Кровотворення в стінці желточного мішка
У мезенхімі стінки желточного мішка відокремлюються зачатки судинної крові, або кров'яні острівці. У них мезенхимні клітини округляються, втрачають відростки й перетворяться в стовбурні клітини крові. Клітини, що обмежують кров'яні острівці, уплощуються, з'єднуються між собою й утворять ендотеліальну вистилку майбутнього судини. Частина стовбурних кліток диференціюється в первинні клітини крові (бласти). Більшість первинних кров'яних кліток мітотично ділиться й перетворюється в первинні еритробласти, що характеризуються великим розміром - мегалобласти. Це перетворення відбувається у зв'язку з нагромадженням ембріонального гемоглобіну (Hb) у цитоплазмі бластів. У деяких первинних еритробластах ядро піддається кариорексису й віддаляється із кліток, в інших ядро зберігається. У результаті утворяться без'ядерні і ядромісткі первинні еритроцити, що відрізняються більшим розміром у порівнянні з нормоцитами й тому одержали назву мегалоцитів. Такий тип кровотворення називається мегалобластичним. Він характерний для ембріонального періоду, але може з'являтися в постнатальном періоді при деяких захворюваннях.
Поряд з мегалобластическим у стінці желточного мішка починається нормобластичне кровотворення, при якому із бластов утворяться вторинні еритробласти, з яких утворяться вторинні еритроцити (нормоцити).
Розвиток еритроцитів у стінці жовточного мішка відбувається усередині первинних кровоносних судин, тобто інтраваскулярно. Одночасно екстраваскулярно із бластів, розташованих навколо судинних стінок, диференціюється невелика кількість гранулоцитів - нейтрофилів і еозинофілів.
Частина СКК залишається в недиференційованому стані й розноситься струмом крові по різних органах зародка, де відбувається їх подальша диференційовка в клітини крові або сполучної тканини. Після редукції жовточного мішка основним кровотворним органом тимчасово стає печінка.
49.Кровотворення в печінці, тимусі, селезінці, в лімфатичних вузлах, кістковому мозку
Кровотворення в печінці
Печінка заставляється приблизно на 3-4-й тижню ембріонального життя, а з 5-й тижня вона стає центром кровотворення. Кровотворення в печінці відбувається екстраваскулярно, - за ходом капілярів, що вростають разом з мезенхімою усередину печіночних дольок.Джерелом кровотворення в печінці є стовбурні клітини крові, з яких утворяться бласты, що диференціюються у вторинні еритроцити.
Одночасно з розвитком еритроцитів у печінці утворяться зернисті лейкоцити, головним чином нейтрофильні й еозинофільні.
Крім гранулоцитів, у печінці формуються гігантські клітини - мегакаріоцити, - попередники тромбоцитів. До кінця внутрішньоутробного періоду кровотворення в печінці припиняється.
Кровотворення в тимусі
Тимус заставляється наприкінці 1-го місяця внутрішньоутробного розвитку, і на 7-8-й тижні його епітелій починає заселятися стовбурними клітками крові, які диференціюються в лімфоцити тимуса. число, що збільшується, лімфоцитів тимуса дає початок T-лімфоцитам, що заселяють T-зони периферичних органів імунопоезу.
Кровотворення в селезінці
Закладка селезінки також відбувається наприкінці 1-го місяця ембріогенезу. Із стовбурних кліток, що вселяються, відбувається екстраваскулярне утворення всіх видів формених елементів крові, тобто селезінка в ембріональному періоді являє собою універсальний кровотворний орган. Утворення еритроцитів і гранулоцитів у селезінці досягає максимуму на 5-м місяці эмбриогенеза. Після цього в ній починає переважати лимфоцитопоэз.
Кровотворення в лімфатичних вузлах
Перші закладки лимфоузлов людини з'являються на 7-8-й тижню ембріонального розвитку. Більшість лімфатичних вузлів розвивається на 9-10-й тижню. У цей же період починається проникнення в лімфатичні вузли стовбурних кліток крові, з яких на ранніх стадіях диференціюються еритроцити, гранулоцити й мегакаріоцити. Однак формування цих елементів швидко придушується утворенням лімфоцитів, що становлять основну частину лімфатичних вузлів. 
Поява одиничних лімфоцитів відбувається вже протягом 8-15-й тижня розвитку, однак масове "заселення" лімфатичних вузлів попередниками T- і B-лімфоцитів починається з 16-й тижні, коли формуються посткапілярні венули, через стінку яких здійснюється процес міграції кліток. Із кліток-попередників диференціюються спочатку лімфобласти (або більші лімфоцити), а далі середні й малі лімфоцити. Диференційовка T- і B-лімфоцитів відбувається, відповідно, в T- і B-залежних зонах лімфатичних вузлів.
Кровотворення в кістковому мозку
Закладка кісткового мозку здійснюється на 2-м місяці ембріонального розвитку. Перші гемопоетичні елементи з'являються на 12-й тижню розвитку; у цей час основну масу їх становлять еритробласти й попередники гранулоцитів. Зі СКК у кістковому мозку формуються всі формені елементи крові, розвиток яких відбувається екстраваскулярно. Частина СКК зберігається в кістковому мозку в недиференційованому стані. Вони можуть розселятися по інших органах і тканинам і бути джерелом розвитку кліток крові й сполучної тканини. 
Таким чином, кістковий мозок стає центральним органом, що здійснює універсальний гемопоэз, і залишається їм протягом постнатальной життя. Він забезпечує стовбурними кровотворними клітками тимус і інші гемопоетичні органи.
50Постембріональний гемопоэз
Постембріональнийй гемопоез являє собою процес фізіологічної регенерації крові, що компенсує фізіологічне руйнування диференційованих кліток. Він підрозділяється на мієлопоез і лімфопоез.
Мієлопоез відбувається в мієлоїдній тканині, розташованій в епіфізах трубчастих і порожнинах багатьох губчатих кісток. Тут розвиваються еритроцити, гранулоцити, моноцити, тромбоцити, а також попередники лімфоцитів. У міелоїдній тканині перебувають стовбурні клітини крові й сполучної тканини. Попередники лімфоцитів поступово мігрують і заселяють тимус, селезінку, лімфоузли й деякі інші органи.
Лімфопоез відбувається в лімфоїдній тканині, що має кілька різновидів, представлених у тимусі, селезінці, лімфоузлах. Вона виконує функції утворення T- і B-лімфоцитів і імуноцитов (наприклад, плазмоцитів).
Миєлоїдна й лимфоїдна тканини є різновидами сполучної тканини, тобто ставляться до тканин внутрішнього середовища. У них представлені дві основні клітинні лінії – клітини ретикулярної тканини й гемопоетичні клітини
Ретикулярні, а також жирові, гладкі й остеогенні клітини разом з міжклітинною речовиною формують мікрооточення для гемопоетичних елементів. Структури мікрооточення й гемопоетичні клітини функціонують у нерозривному зв'язку один з одним. Мікрооточення впливає на диференційовку кліток крові (при контакті з їхніми рецепторами або шляхом виділення специфічних факторів).
Таким чином, для миелоидної і всіх різновидів лімфоидної тканини характерна наявність стромальних і гемопоетичних елементів, що утворять єдине функціональне ціле.
СКК ставляться до популяції, що самопідтримується, клітин. Вони рідко діляться. Виявлення СКК стало можливим при застосуванні методу утворення клітинних колоній - нащадків однієї стовбурної клітини.
Пролиферативну активність СКК регулюють колониєстимулюючі фактори (КСФ), різні види інтерлейкинів (МУЛ-3 і ін.). Кожна СКК в експерименті або лабораторному дослідженні утворить одну колонію й називається колонієутворючою одиницею (скорочено КОЕ, CFU).
Дослідження клітинного складу колоній дозволило виявити дві лінії їх диференційовки. Одна лінія дає початок мультипотентной клітини - родоначальниці гранулоцитарного, еритроцитарного, моноцитарного й мегакаріоцитарного рядів гемопоеза (скорочено КОЕ-ГЭММ). Друга лінія дає початок мультипотентной клітині - родоначальниці лімфопоезу (КОЕ-Л). 
З мультипотентних клітин диференціюються олігопотентні (КОЕ-ГМ) і унипотентні родоначальні клітини. Методом колониєоутворення визначені родоначальні унипотентні клітини для моноцитів (КОЕ-М), нейтрофильних гранулоцитів (Кое-гн), еозинофілів (Кое-эо), базофілів (КОЕ-Б), еритроцитів (БОЕ-Э й КОЕ-Э), мегакаріоцитів (КОЕ-МГЦ), з яких утворяться клітини-попередники. У лимфопоетичному ряду виділяють унипотентнні клітини - попередниці для B-лімфоцитів і для T-лімфоцитів. Полипотентні (плюрипотентні й мультипотентні), олигопотентні й унипотентні клітини морфологічно не розрізняються.
Всі наведені вище стадії розвитку кліток становлять чотири основних класи, або компартмента, гемопоезу: 
І клас - СКК - стовбурні клітини крові (плюрипотентні, полипотентні);
ІІ клас - КОЕ-ГЭММ і КОЕ-Л - комітовані мультипотентні клітини (мієлопоезу або лімфопоезу);
ІІІ клас - КОЕ-М, КОЕ-Б і т.д. - комітовані олигопотентні й унипотентні клітини;
ІV клас - клітини-попередники (бласти, напр.: эритробласт, мегакаріобласт і т.буд.).
Відразу відзначимо, що два класи, що залишилися в гемопоезі становлять клітини, що дозрівають (V клас) і зрілі клітини крові (VІ клас).

51Організація кровотворної системи. Еритропоез 
Еритропоез у ссавців і людини протікає в кістковому мозку в особливих морфофункціональних асоціаціях, що одержали назву еритробластичних острівців. Еритробластичний острівець складається з макрофага, оточеного одним або декількома кільцями еритроїдних кліток, що розвиваються з унипотентної КОЕ-Е, що вступила в контакт із макрофагом. КОЕ-Е й клітини, що утворяться з її, (від проеритробласта до ретикулоцита) утримуються в контакті з макрофагом його рецепторами.
У дорослого організму потреба в еритроцитах звичайно забезпечується за рахунок посиленого розмноження еритробластів. Але щораз , коли потреба організму в еритроцитах зростає (наприклад, при втраті крові), еритробласти починають розвиватися з попередників, а останні - зі стовбурних кліток.
У нормі з кісткового мозку в кров надходять тільки еритроцити й ретикулоцити
Організація кровотворної системи 
Основні процеси в розвитку кровотворних кліток 
Комітування - процес обмеження потенцій розвитку 
Детермінація – процесс вибору клітинною системою одного з декількох напрямків розвитку
Диференціровка - якісний процес геномного програмування кліток (репресія й активація генів ) , що приводить до спеціалізації кліток у певному напрямку ( поява специфічних рецепторів і маркерів клітинної поверхні, специфічні синтези в цитоплазмі) 
Дозрівання - процес кількісних змін структур кліток, який призводить до формування зрілих функціонуючих форм (зміна морфології ядра, нагромадження специфічних цитоплазматических структур, зміна розмірів кліток) 
Основу всіх кровотворних органів становить ретикулярна тканина кісткового мозку якої відбувається дозрівання відповідних формених елементів зі стовбурних кровотворних кліток і їхніх унітарних попередників. Виключення становить вилочковая залоза, у якій основою є особливий сітковидний епітелій, де й утворяться Т-лімфоцити.
Пластичний гемоцитопоез. Він іде за рахунок розмноження більше молодих форм по ембріональному типі.
З утворенням еритроцитів відбуваються зміни морфології еритропоетичних клітин, зменшується їх розмір, відбувається зміна базофильного фарбування на оксифілне у зв'язку зі зменшенням у них кількості РНК і нагромадженням гемоглобіну. Виникає ущільнення, а потім відбувається зникнення ядра (у нормобласта).
Промієлоцити мають неспецифічну зернистість, мієлоцити вже здобувають специфічну зернистість, за їхній рахунок у нормі йде поповнення фізіологічного збитку гранулоцитів - гемопластичний гемоцитопоез. Гетеропластичний гранулоцитопоез іде по ембріональному типі з більше молодих кліток. Мієлоцити мають округле овальне ядро, а метамієлоцити вже трохи меншого розміру клітини з підковоподібним ядром, вони діляться. Далі йде процес зменшення розмірів клітини, збільшення відповідної специфічної зернистості, зміни ядра на палочкоподібне й далі сегментоване, характерне для зрілих гранулоцитів


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования