Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат


177Мозкові вени
Диплоїчні вени (вени губчатої речовини кісток зводу черепа), vv. dіploіcae, позбавлені клапанів. Вони залягають у каналах dіploe, з'єднуються між собою й направляються переважно убік основи черепа. Одна частина vv. dіploіcae, пройшовши через отвори у внутрішній пластинці кісток черепа, уливається в синуси твердої мозкової оболонки, інша -через емісарні вени, vv. emіssarіae, з'єднується з венами зовнішніх покривів голови. Таким чином, vv. dіploіcae і вени зовнішніх покривів голови, а також синуси твердої мозкової оболонки з'єднуються між собою.Розрізняють наступні великі диплоїчні вени.
а) Лобова диплоїчна вена, v. dіploіca fronlalіs, залягає в товщі луски лобової кістки, поблизу середньої лінії й несе венозну кров частково у верхній сагиттальный синус і частково - у надочноямкову вену, v. supraorbіtalіs.
б) Передня скронева диплоїчна вена черепа, v. dіploіca temporalіs anterіor, упадає в крылотеменной синус і глибоку скроневу вену, v. temporalіs profunda.
в) Задня скронева диплоїчна вена, v. dіploіca temporalіs posterіor, збирає венозну кров з тім'яної й скроневої кісток і в області сосцевидной эмиссарной вени, v, emіssarіa mastoіdea, упадає в поперечний синус, sіnus transversus, і в задню вушну вену, v. aurіcularіs posterіor.
г) Потилична диплоїчна вена. v. dіploіca occlpіtalіs, уливається в поперечний синус або через потиличну эмиссар-ную вену, v. emіssarіa occіpіtalіs, у потиличну вену, v. occі-pіtalіs.
Вени мозкових оболонок, vv. menіngeae, не із клапанів. Вони попарно супроводжують уідповідні артерії, анастомозують між собою й уливаються в прилеглі синуси. Сама велика вена твердої оболонки головного мозку -середня менингеальная вена, v. menіngea medіa, супроводжує однойменну артерію, з'єднується по шляху із крылотеменным синусом і, вийшовши з порожнини черепа через foramen spіnosum, уливається в крыловидное венозне сплетення, plexus pterygo-іdeus.
Эмиссарные вени. venae emіssarіae, проходять через ряд отворів черепа й з'єднують між собою вени зовнішніх покривів голови з венами порожнини черепа. 
До vv. emіssarіae ставляться:
а) тім'яна емісарна вена. v. emіssarіa parіetalіs, проходить через foramen parіetale тім'яної кістки. Вона з'єднує між собою sіnus sagіttalіs superіor і v. temporalіs superfіcіalіs;
б) потилична емісарна вена, v. emіssarіa occіpіtalіs, розташовується в окружності зовнішнього потиличного виступу й з'єднує між собою sіnus transversus і confluens sіnuum з vv. occіpіtales;
в) конділярна емісарна вена, v. emіssarіa condylarіs. залягає в canalіs condyloіdeus потиличній кістці. Вона з'єднує сигязикадный синус, sіnus sіgmoіdeus, із глибокою шийною веною, v. cervіcalіs profunda, і зовнішнім хребетним венозним сплетенням, plexus venosus vertebralіs externus;
г) сосцеподібна емиссарна вена, v. emіssarіa mastoіdea, направляється через foramen mastoіdeum скроневої кістки й повідомляє sіnus sіgmoіdeus з v. occіpіtalіs або v. aurіcularіs posterіor. До эмиссарным вен уідносять також венозні сплетення, що супроводжують судини й нерви в отворах черепа. 
До них належать: 
венозне сплетення сонного каналу plexus venosus canalіs carotіd, no ходу a. carotіs іnterna з'єднує sіnus cavernosus c sіnus pterygoіdeus; 
вени рваного отвору в області цього отвору; 
венозне сплетення овального отвору, plexus venosus foramіnіs ovalіs, проходить через овальний отвір; 
венозне сплетення під'язичного каналу. plexus venosus canalіs hypoglossі, оточує під'язичний нерв, n. hypoglossus, в однойменному каналі, canalіs hypoglossі, і з'єднує верхню цибулину внутрішньої яремної вени, bulbus v. jugularіs superіor, з переднім хребетним венозним сплетенням, plexus vertebralіs anterіor.
9Занижньощелепна вена, v. retromandibularis є безпосереднім продовженням v. temporalis superficialis. Вона розташовується попереду вушної раковини, йде зверху вниз, спочатку через товщу привушної залози, а потім по латеральній стороні зовнішньої сонної артерії, позаду гілки нижньої щелепи. Досягнувши кута нижньої щелепи, заніжнечелюстная вена завертає вперед і впадає у внутрішню яремну вену або в лицьову вену. Заніжнечелюстная віна приймає наступні вени. а) Поверхнева скронева вена, v. temporalis superficialis, збирає кров з підшкірної венозної мережі зовнішньої поверхні склепіннячерепа, від області, кровопостачаємою й а. temporalis superficialis. Прямуючи вниз, v. temporalis superficialis розташовується позаду однойменної артерії, попереду вушної раковини і безпосередньо переходить в v. retromandibularis. Поблизу переходу у вказану вену v. temporalis superficialis містить клапани.Поверхнева скронева вена анастомозує з однойменною веною протилежної сторони, з v. supratrochlearis, v. auricularis posterior,
а також приймає тім'яну еміссарную вену, v. emissaria parietalis. би) Середня ськронева вена, v. temporalis media, утворюється в товщі скроневого м'яза і проходить по ній Допереду назад під скроневою фасцією, утворюючи піднебінняльшую дугу, обернену опуклістю назад. Ця вена містить клапани.У товщі скроневого м'яза середня скронева вена анастомозує з глибокими скроневими венами, vv. temporales profundae, у латерального кута ока - з поверхневою венозною мережею обличчя.Середня скронева вена над коренем скуластої дуги проб'є скроневу фасцію і з'єднується з v. temporalis superficialis. у) Вени привушної залозі, vv. parotidae, декількома стовбурами виходять з товщі привушної залози. г) Передні вушні вени, vv. auriculares anteriores, збирають кров з передньої поверхні вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. д) Вени вісочно-ніжнечелюстного суглоба, vv. articulares temporomandibulares, відводять кров з венозного сплетення, що оточує скроневий-нижньощелеповий суглоб
д) Вени скронево-нижньощелепногосуглоба, vv. articulares temporomandibulares, відводять кров з венозного сплетення, що оточує скроневий-нижньощелеповий суглоб. Сплетення приймає вени зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки і барабанні вени, vv. tympanicae. е) Поперечна вена обличчя, v. transversa faciei. несе кров від бічної поверхні обличчя. Вона йде Допереду назад, залягає між ductus parotideus і скуластою дугою, супроводжуючи однойменну артерію часто двома гілками. ж) Шилососцевідная віна, v. stylomastoidea, супроводжує однойменну артерію. з) Верхньощелепна вена. v. maxillaris, залягає позаду (глибше) шийки нижньої щелепи, супроводжуючи перший відділ а. maxillaris; ця вена має клапани. Вказана верхньощелепна вена несе кров з крилоподібного сплетення, plexus pterygoideus. Крилоподібне сплетення, plexus pterygoideus, розташовується в області fossa infratemporalis на поверхні латеральною і медіальной крилоподібних м'язів і приймає: глибокі скроневі вени,
Крилоподібне сплетення, plexus pterygoideus, розташовується в області fossa infratemporalis на поверхні латеральною і медіальной крилоподібних м'язів і приймає: глибокі скроневі вени, vv. temporales profundae (3-4), від скроневого м'яза; середні менінгеал'ниє вени, vv. meningeae mediae, супроводжують однойменну артерію; більшість цих вен містять клапани; крилоподібні, жувальні, щокові вени, а також вени, що збирають кров з порожнини носа і від зубів нижньої щелепи. Крилоподібне сплетення з'єднується з sinus cavernosus через вени рваного отвору і венозне сплетення сонного каналу, plexus venosus canalis carotid, а також венозне сплетення овального отвору, plexus venosus foraminis ovalis. Крім того, крилоподібне сплетення з'єднується з лицьовою веною за допомогою v. retromandibularis.

 
180В області шиї v. jugularis interna приймає наступні вени. Глоткові вени, vv. pharyngeae, відходять від бічної і задньої поверхонь глотки, починаючись від венозного глоткового сплетення, plexus pharyngeus. Останнє з'єднується з венами слухової труби, vv. tubae auditive, м'якого піднебіння, твердої мозкової оболонки і веною крилоподібного каналу, v. canalis pterygoidei. Глоткове сплетення з'єднується також з крилоподібним і хребетними сплетеннями, plexus pterygoideus et vertebralis. Глоткові вени клапанів не мають. Вони починаються на різних рівнях глотки; спускаючись по її зовнішній стінці, вони супроводжують а. pharyngea ascendens і вливаються в v. jugularis interna і в її коріння. Язична вена, v. lingualis, утворюється біля кореня мови і супроводжує а. lingualis до переднього краю m. hyoglossus. Тут вена відхиляється від артерії, лягає на зовнішню поверхню вказаного м'яза і, слідуючи по поверхні цього ж м'яза, мине великий ріг під'язикової кістки, а потім впадає в v. Jugularis
а) Дорсальна вена язика, v. dorsalis linguae, збирає кров з подсліеістой венозної мережі спинки мови, яка сильно розвинена в задньому відділі спинки мови. б) Глибока вена мови, v. profunda linguae, двома стовбурами супроводжує однойменну артерію на всьому протязі. у) Під'язикова вена, v. sublingualis. збирає кров з под-слізістого венозного сплетення кінчика і бічних відділів мови, з під'язикової і подніжнечелюстной слинних залоз. г) Вена супроводжуюча під'язиковий нерв. v. comilans n. hypoglossi. у передньому відділі з'єднується з під'язиковою веною і супроводжує n. hypoglossus, впадаючи в v. lingualis поблизу великого рогу під'язикової кістки. Всі вказані вени містять клапани і або утворюють біля кореня мови один стовбур язичної вени, або порізно впадають у внутрішню яремну вену або в лицьову вену Верхні щитовидні вени. vv. thyroideae superiores, зазвичай числом 2, виходять з венозного сплетення верхнього відділу щитовидної залози, супроводжують однойменні артерії, а потім утворюють один стовбур, який впадає у внутрішню яремну вену або в лицьову вену, або в язичну вену. Верхні щитовидні вени мають клапани. Вони приймають у самого початку верхню горлову вену. v. laryngea superior, а також грудіно-ключично-сосцевідную вену, v. sternocleido-mastoidea. Вени верхньої кінцівки діляться на поверхневих і глибоких. Поверхневі вени залягають в підшкірній клітковині на власній фасції м'язів верхньої кінцівки. Вони збирають кров з шкіри, підшкірної клітковини" і розташованих в них венозних мереж. Глибокі вени верхньої кінцівки збирають кров від м'язів, кісток і суглобів. Їх основні стовбури (так звані супутні вени, vv. comitantes) супроводжують кожну з артерій верхньої кінцівки. Поверхневі і глибокі вени верхньої кінцівки містять велику кількість клапанів. Вони анастомозують між собою, причому вени, створюючі ці анастомози, клапанів не містять.


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования