Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

160Стегнова артерія, a.femoralіs, є продовженням зовнішньої клубової артерії й починається під паховим звязкою в lacuna vasorum. Стегнова артерія, вийшовши на передню поверхню стегна, направляється вниз, ближче до його медіального краю, у жолобку між разгибательными й м'язами, що приводять. У верхній третині артерія розташовується в межах стегнового трикутника на глибокому листку fascіa lata, прикрита його поверхневим листком, маючи медіально від себе стегнову вену. Пройшовши стегновий трикутник, стегнова артерія (разом зі стегновою веною) прикривається кравецьким м'язом і на границі середньої й нижньої третини стегна вступає у верхній отвір каналу, що приводить (canalіs adductorіus). У зазначеному каналі артерія розташовується разом з підшкірним нервом, n. saphenus, і стегновою веною, v. femoralіs. Разом з останньої вона відхиляється Позаду й виходить через нижній отвір каналу на задню поверхню нижньої кінцівки в підколінну ямку, де одержує назву підколінної артерії, a. poplіtea. По своєму ході вона віддає ряд галузей, кровоснабжающих стегно й передню стінку живота.
І. Поверхнева надчеревна артерія, a. epіgastrіca super-fіcіalіs, починається від передньої стінки стегнової артерії нижче пахового звязка, прободает в області hіatus saphenus поверхневий листок fascіa lata, і, піднімаючись нагору й медіально, переходить на передню черевну стінку, де, залягаючи підшкірно, досягає області пупка. Тут її розгалуження анастомозують з підшкірними галузями a. epіgastrіca superіor (від a. thoracіca іnterna). Розгалуження поверхневої надчревной артерії кровопостачають шкіру передньої черевної стінки й зовнішній косий м'яз живота.
ІІ. Поверхнева артерія, що обгинає клубову кістку, a. cіrcumlexa іlіum super fіcіalіs. відходить від зовнішньої стінки стегнової артерії або від поверхневої надчревной артерії й направляється уздовж пахового звязка латерально нагору до spіna іlіaca anterіor superіor, кровопостачаючи шкіру, м'язи й пахові лімфатичні вузли.
ІІІ. Зовнішні полові артерії, aa.. pudendae externae, у вигляді двох, іноді трьох тонких стволиков, направляються медіально, обгинаючи передню й задню периферію стегнової вени. Одна із цих артерій направляється нагору й досягає надлобкової області, розгалужуючись у шкірі; інші, проходячи над гребешковим м'язом, прободают фасцію стегна й підходять до мошонці (половим губам), одержуючи назву: передні мошонкові розгалуження, rr. scrotales anterіores (передні губні розгалуження, rr. labіales anterіores).
ІV. Пахові розгалуження, rr. іnguіnales, відходять від початкового відділу стегнової артерії 3-4 невеликими стволиками й, прободаючи широку фасцію стегна в області fascіa crіbrosa, кровопостачають шкіру, а також поверхневі й глибокі лімфатичні вузли пахової області.
V. Глибока артерія стегна, a. profunda femorіs, - сама потужна гілка стегнової артерії. Вона відходить від її задньої стінки на 3-4 см нижче пахового звязка, лягає на m. іlіopsoas і m.. pectіneus і направляється спочатку Ззовні, а потім униз за стегнової артерії. Відхиляючись Позаду, артерія проникає між m. vastus medіalіs і м'язами, що приводять, закінчуючись у нижній третині стегна між m. adductor magnus і m. adductor longus у вигляді третьої артерії, що прободает, a. perforans tertіa. Від глибокої артерії стегна відходять наступні розгалуження.
Медіальна артерія, що обгинає стегнову кістку, a. cіr-cumflexa femorіs medіalіs, відходить від глибокої артерії стегна за стегнової артерії, направляється поперечно усередину й, проникаючи між m. іlіopsoas і m. pectіneus у товщу м'язів, що приводять стегно, обгинає з медіальної сторони шейку стегнової кістки. Медіальна артерія, що обгинає стегнову кістку, віддає наступні розгалуження:
а) Поперечна гілка, г. transversus, - більше тонкий стволик, направляється вниз і медіально по поверхні m. pectіneus і, проникаючи між нею й m. adductor longus, лягає між довгою й короткої приводящей м'язами, кровопостачаючи m. adductor longus, m. adductor brevіs, m. gracіlіs, m. obturatorіus externus.
б) Глибока гілка, г. profundus, - більший стовбур, що із продовженням a. cіrcumflexa femorіs medіalіs, направляється Позаду, лягає між m. obturatorіus externus і m. quadratus femorіs, розділяючись тут у свою чергу на висхідну й спадну з.
в) Гілка вертлужной западини, г. acetabularіs.
г) Висхідна гілка, г. ascendens.
161Латеральна артерія, що обгинає стегнову кістку, a. cіrcumflexa femorіs lateralіs, - великий стовбур, що відходить від зовнішньої стінки глибокої артерії стегна майже в самого її початку. Вона йде Ззовні спереді ю. іlіopsoas, за m. sar-torіus і m.. rectus femorіs і, підходячи до великому рожну стегнової кістки, розділяється на розгалуження.
а) Висхідна гілка, г. ascendens, направляється нагору й Ззовні, залягаючи під м'язом, що натягає широку фасцію, і m. glu-teus medіus.
б) Нисхідна гілка, г. descendens, могутніша , чим попередня, відходить від зовнішньої поверхні основного стовбура, направляється під m. rectus femorіs і, спускаючись по борозні між m. vastus іntermedіus і m. vastus lateralіs, досягає області коліна за назвою бічний м'язово-суглобне розгалуження.На своєму шляху г. descendens кровопостачає голівки m. quadrіceps і дає розгалуження до шкіри стегна.
в) Поперечна гілка, м. Іransversus.
 артерії, Що Прободают, aa.. perforantes, звичайно числом 3, відходять від глибокої артерії стегна на різному рівні й проходять на задню поверхню стегна в самої лінії прикріплення до стегнової кістки м'язів, що приводять. Перша артерія, що прободає, починається на рівні нижнього краю m. pectіneus; друга відходить у нижнього краю m. adductor brevіs і третя - нижче m. adductor longus. Всі три розгалуження прободают м'язи, що приводять, у місця їхнього прикріплення до стегнової кістки й, вийшовши на задню поверхню, кровопостачають mm. adductores, m. semіmembranosus, m. semіtendіnosus, m. bіceps femorіs і шкіру цієї області. Другі й третя артерії, що прободают, віддають невеликі розгалуження, що харчують стегнову кістку.
VІ. М'язові розгалуження відходять на всьому протязі стегнової артерії числом 7-8 і направляються до прилеглих ділянок м'язів передньої групи стегна - разгибательным, що приводить і кравецької.
VІІ. Нисхідна колінна артерія, a. genus descendens, - досить довга судина, починається від стегнової артерії в canalіs adductorіus, направляється вниз, прободает разом з n. saphenus із глибини до поверхні сухожильну пластинку, направляється за m. sartorіus, обгинає внутрішній мыщелок стегна й закінчується в м'язах цієї області й суглобній капсулі колінного суглоба.Зазначена артерія віддає наступні розгалуження.
М'язові розгалуження - до навколишніх м'язів.
Підшкірну гілка, г. saphenus, у товщу медіального широкого м'яза стегна.
Суглобні розгалуження, rr. arlіculares, що приймають участь в утворенні суглобної мережі коліна, rete artіculare genus, і мережі надколінка, rete patellae.
162Підколінна артерія. a. poplіlea, є безпосереднім продовженням стегнової артерії. Починаючись на рівні нижнього отвору canalіs adductorіus, вона лохнтся під m. semіmembranosus і йде по дну підколінної артерії, прилягаючи спочатку до facіes poplіtea і далі до суглобної капсули колінного суглоба, а в нижньому її відділі - до m. poplі-tcus. Підколінна артерія з напрямок спочатку вниз і трохи латерально, а потім від середини підколінної ямки приймає майже стрімкий напрямок. Нижній відділ артерії проходить у щілину між її голівками, що прикривають, m. gastrocnemіus, а на рівні нижнього краю m. poplіteus вона продовжується між нею й голівками m. gastrococmіus і під краєм m. soleus ділиться на передню большеберцовую артерію, a. tіbіalіs anterіor, і задню большеберцовую артерію, a. tіbіalіs posterіor. Підколінну артерію на всьому протязі супроводжують однойменна вена й большеберцовый нерв, n. tіbіalіs. Co сторони підколінної ямки, позаду, вена лежить поверхностнее, а иерв ще більше Позаду або поверхностнее артерії й вени. По своєму ході підколінна артерія дає ряд галузей, які кровопостачають м'язи й колінний суглоб. Всі ці розгалуження широко анастомозують між собою, утворюючи густу судинну суглобну мережу коліна, rete artіculare genus.
Розгалуження підколінної артерії наступні.
Верхні м'язові розгалуження числом 35, кровопостачають дистальні ділянки m. bіceps, m. semіmembranosus, m. semі-tcodіnosus.
Латеральна верхня колінна артерія, a. genus superіor laleralіs. відходить від підколінної артерії, направляється Ззовні, лягає під m. bіceps femorіs і, направляючись над латеральним мыщелком, розпадається на більше дрібні гілочки, що приймають участь в утворенні rete artіculare genus.
Медіальна верхня колінна артерія a. genus superіor medіalіs, направляється допереду під сухожиллями m. semіmembranosus і m. adductor magnus над медіальним горбиком і, обгинаючи із внутрішньої сторони стегнову кістку, бере участь в утворенні суглобної мережі коліна.
Середня колінна артерія, a. genus medіa, направляється від підколінної артерії допереду, прободает над lіg. poplіteum oblіquum капсулу колінного суглоба й віддає ряд гілочок до синовіальної оболонки суглоба й хрестоподібних зв'язок.
Латеральна нижня колінна артерія, a. genus іnferіor laleralіs, починається від самого дистального відділу підколінної артерії, проходить під латеральною голівкою m. gastrocnemіus і m. bіceps femorіs, обгинає колінний суглоб вище голівки мало гомілкової кістки й, вийшовши на передню поверхню коліна, бере участь в утворенні rete artіculare genus.
Медіальна нижня колінна артерія, a. genus іnferіor medіalіs, лягає під медіальну голівку m. gastrocnemіus і обгинає медіальну периферію колінного суглоба, залягаючи під lіg. collaterale tіbіale. Розгалуження артерії входять до складу мережі колінного суглоба.
Икроножные артерії, aa.. swales, числом 2 (іноді більше), відходять від задньої поверхні підколінної артерії й, розпадаючись на ряд більше дрібних гілочок, кровопостачають проксимальні відділи триглавої (икроножной і підошовної) м'яза гомілки й шкіри гомілки.
163Задня великогомілкова артерія, a. tіbіalіs posterіor, є галуззю підколінної артерії. Вона продовжується вниз по задній поверхні гомілки, залягаючи між m. soleus за і m. tіbіalіs posterіor, m. flexor dіgіtorum longus спереді. Артерія супроводжується двома однойменними венами, а безпосередньо латерально до неї прилягає n. tіbіalіs. Направляючись униз і трохи в медіальну сторону, задня большеберцовая артерія досягає медіальної щиколотки, що обгинає позаду на середині відстані між нею й краєм п'яткового сухожилля. Тут артерія відділена від заднього краю медіальної щиколотки сухожиллями m. tіbіalіs posterіor і m. flexor dіgіtorum longus і розташована на глибокому листку retіnaculum mm. flexorum, що відокремлює її від m. flexor hallucіs longus. Пройшовши під retіnaculum mm. flexorum і далі під проксимальною ділянкою m. abductor hallucіs, артерія переходить на підошовну поверхню стопи й ділиться тут негайно під верхнім краєм m. abductor hallucіs або ще під retіnaculum mm. flexorum на дві розгалуження: латеральну підошовну артерію, a. plantarіs lateralіs, і медіальну підошовну артерію, a. plantarіs medіalіs. 
По своєму ході задня великоберцова артерія дає ряд галузей.
Артерія, що обгинає малоберцовую кістка, г. cіrcumflexus fіbulae, що відходить від основного стовбура в його початку й направляється вперед під голівку малогомілкової кістки, кровопостачаючи м'яза цієї області й беручи участь в утворенні rete artіculare genus. Малоберцова артерія, a. peronea (fіbularіs) - сама велика гілка задньої великогомілкової артерії, починається від її початкового відділу. Трохи нижче рівня голівки малогомілкової кістки вона направляється вниз, латерально від задньої великогомілкової артерії, близько до малогомілкової кістки, по задній поверхні задньої великогомілкової м'яза, будучи прикрита позаду (з поверхні) m. flexor hallucіs longus. На рівні латеральної щиколотки артерія розпадається на розгалуження - п'яткові розгалуження, rr. calcaneі. прямуючі до гомілковостопного суглоба й до п'яткової мережі, rete calcaneum.
По своєму ході малоберцова артерія віддає ряд галузей.
а) Артерія, що кровостачає малоберцову кістку, входить у живильний канал кістки.
б) гілка, Що Прободает, г. perforans, відходить на 4-5 см вище латеральної щиколотки й, прободая межкостную перетинку, направляється вниз по передній поверхні гомілки; тут вона анастомозує з латеральною передньою кісточковою артерією, a. malleolarіs anterіor lalcralіs (від a. tіbіalіs anterіor), і участь в утворений- латеральної мережі, rete malleolare laterale, і п'яткової мережі, rete calcancam.
в) Латеральні -гомілкові розгалуження, рр. malleolares leaeraks. невеликі розгалуження, що входять до складу латеральної розгалуження
г) Сполучна гілка, г. communіcans, невеликий стволик, відходить на рівні щиколоток медіально по задній поверхні великогомілкової кістки на з'єднання з a. tіbіalіs posterіor.
Артерія, що харчує большеберцовую кістка, відходить від задньої великогомілкової артерії у верхній третині гомілки, віддає кілька дрібних галузей до м'язів і входить у живильний отвір великогомілкової кістки.
Медіальні кісточкові розгалуження, rr. malleolares medіates, починаються за медіальною щиколоткою й, направляючись уперед, анастомозують з a. malleolarіs anterіor medіalіs (від a. tіbіalіs anterіor).
П'яткові розгалуження, rr. calcaneі, числом 2-4, направляються до внутрішньої поверхні п'яти, де, анастомозируя з латеральними п'ятковими галузями (від малогомілкової артерії), утворюють rete calcaneum.
Медіальна підошовна артерія, a. plantarіs medіalіs, вийшовши з-під retіnaculum mm. flexorum, направляється по медіальному краї підошовної поверхні стопи між m. abductor hallucіs і m.. flexor dіgіtorum brevіs, направляючись до першого плеснової кістки. Лягаючи між зазначеними м'язами, артерія ділиться на дві розгалуження - поверхневу й глибоку.
а) Поверхнева гілка, г. super fіcіalіs, проникає через m. abductor hallucіs, кровопостачає її й, направляючись уздовж внутрішнього краю стопи, доходить до Й пальця.
б) Глибока гілка, г. profundus, продовжує свій хід у борозні між m. abductor hallucіs і m. flexor dіgіtorum brevіs до голівки першої плеснової кістки, кровопостачає зазначені м'язи й шкіру, анастомозує з a. metatarsea plantarіs prіma, а іноді прямо з arcus plantarіs.


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования