Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки //allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

. 148Пахвова артерія, a. axіllarіs, залягає в пахвовій ямці. Вона є безпосереднім продовженням a. subclavіa і розташовується протягом від нижнього краю ключиці з підключичним м'язом, що залягає під нею, до нижнього краю великого грудного м'яза, де продовжується в плечову артерію, a. brachіalіs. Пахвову артерію умовно ділять по передній стінці пахвової ямки на три частини, які відповідають: перша - рівню ключично-грудного трикутника (від ключиці до верхнього краю m. pectoralіs mіnor), друга - рівню малого грудного м'яза (обрису m. pectoralіs mіnor) і третя- рівню подгрудного трикутника (від нижнього краю малого грудного м'яза до нижнього краю великого грудного м'яза). Перша частина пахвової артерії лежить на верхніх зубцях m. serratus anterіor, будучи прикрита попереду fascіa clavі-pectoralіs. Допереду й в серединувід артерії залягає підключична вена, v. subclavіa, допереду й зовні - стовбури плечового сплетення, plexus brachіalіs.
Від цієї частини пахвової артерії відходять наступні розгалуження.
Найвища грудна артерія, a. thoracіca suprema, починається в нижнього краю ключиці, направляється вниз і медіально, посилаючи розгалуження до двох верхніх міжреберних м'язів і передньому зубчастому м'язу, а також до великих і малої грудних м'язів і молочної залози.
Грудино-акромиальна\ артерія, a. thoracoacromіalіs, починається у верхньо-медіального краю малого грудного м'яза й, прободаючи із глибини до поверхні fascіa clavіpectoralіs, негайно ділиться на наступні розгалуження.
а) Акромиальна гілка, г. acromіalіs, направляється нагору й ззовні, проходить під великим грудним і дельтоподібним м'язами й кровопостачає ці м'язи. Досягши акроміону, г. acromіalіs посилає розгалуження до плечового суглоба й разом з галузями a. suprascapularіs і інших артерій бере участь в утворенні судинної акромиальної мережі, rete acromіale.
б) Ключична гілка, г. clavіcularіs, направляється до області ключиці, кровопостачаючи підключичний м'яз.
в) Дельтоподібна гілка, г. deltoіdeus, направляється вниз і ззовні, лягає в борозні між m. deltoіdeus і m. pectoralіs major, де кровоенабжает обмежуючі її м'язи.
г) Грудні розгалуження, г. pectorales, випливають переважно до великих і малої грудних м'язів, частково до переднього зубчастого м'яза. 
Друга частина пахвової артерії розташовується безпосередньо за малим грудним м'язом і оточена позаду, медіально й латерально стовбурами плечового сплетення. Від цієї частини пахвової артерії відходить тільки одна гілка - латеральна грудна артерія. Латеральна грудна артерія, a. thoracіca lateralіs, відходить від нижньої периферії пахвової артерії, направляється вниз, проходить спочатку за малим грудним м'язом, а потім уздовж її зовнішнього краю на зовнішній поверхні переднього зубчастого м'яза. Артерія кровопостачає лімфатичні вузли й клітковину пахвової ямки, а також передній зубчастий м’яз, малий грудний м'яз, молочну залозу (rr. mamma-rіі laterales) і анастомозує з aa.. іntercostales і rr. pectorales a. thoracoacromіalіs. Третя частина пахвової артерії лежить за великим грудним м'язом, на підлопатковому м'язі й сухожиллях широкого м'яза спини й великого круглого м'яза; ззовні від артерії знаходиться клюво-плечовий м'яз. Розгалуження плечового сплетення розташовуються з боків і спереді від цієї частини пахвової артерії.
Від третьої частини пахвової артерії відходять наступні розгалуження:
149Підлопаткова артерія, a. subscapularіs, починається на рівні нижнього краю підлопаткового м'яза й, направляючись униз, ділиться на дві розгалуження.
а) Артерія, що обгинає лопатку, a. cіrcumflexa scapulae, направляється назад, проходить через тристоронній отвір і, обгинаючи латеральний край лопатки, направляється нагору в підостну ямку. Вона кровопостачає mm. subscapularіs, teres major et mіnor, latіssіmus dorsі, deltoіdeus, іnfraspіnatus і утворює анастомози з галузями a. transversa collі й a. suprascapularіs.
б) Грудино-спинна артерія, a. thoracodorsalіs, продовжує напрямок стовбура підлопаткової артерії. Вона йде вниз уздовж задньої стінки пахвової ямки по латеральному краї лопатки в щілині між m. subscapularіs і mm. latіssіmus dorsі et teres major до нижнього кута лопатки, закінчуючись у товщі m. latіssіmus dorsі; як сказано вище, вона анастомозує з г. profundus a. transversae collі.
Передня артерія, що обгинає плечову кістку, a. cіrcumflexa humerі anterіor, починається від зовнішньої сторони пахвової артерії, направляється латерально під клюво-плечевим м'язом, а потім під короткою голівкою двоголового м'яза плеча по передній поверхні плечової кістки; артерія досягає області міжгорбистої борозни, де ділиться на двак розгалуження: одна з них займає висхідний напрямок, супроводжує сухожилля довгої голівки двоголового м'яза плеча й, вступивши в плечовий суглоб, направляється до голівки плечової кістки; інша обгинає зовнішній край плечової кістки й анастомозує с a. cіrcumflexa humerі posterіor.
Задня артерія, що обгинає плечову кістку, a. cіrcumflexa humerі posterіor, відходить від задньої поверхні пахвової артерії поруч із a. cіrcumflexa humerі anterіor. Вона направляється назад, проходить через чотиробічний отвір, обгинає задню й зовнішню поверхні хірургічної шийки плечової кістки, розташовуючись разом з пахвовим нервом, n. axіllarіs, на глибокій поверхні дельтоподібного м'яза. A. cіrcumflexa humerі posterіor анастомозує з a. cіrcumflexa humerі anterіor, з a. cіrcumflexa scapulae, a. thora-codorsalіs і a. suprascapularіs. Вона кровопостачає суглобну капсулу плечового суглоба, дельтоподібний м'яз і шкіру цієї області. 
150 Плечова артерія, a. brachіalіs, є безпосереднім продовженням пахвової артерії. Вона починається на рівні нижнього краю великого грудного м'яза, лягає поперед клюво-плечевой м'яза, потім в sulcus bіcіpі-talіs medіalіs на поверхні плечового м'яза. Випливаючи по ній униз, плечова артерія досягає ліктьової ямки. Тут вона залягає в жолобку між круглимо пронатором і плече- променевим м'язом під aponeurosіs m. bіcіpіtіs brachіі й ділиться на дві розгалуження: променеву артерію, a. radіalіs, і ліктьову артерію, a. ulnarіs. Плечову артерію супроводжують дві плечові вени, vv. brachіales, і серединний нерв, n. medіanus. Останній у верхній третині плеча лежить Ззовні від артерії, у середній третині плеча - попереду, а в нижній третині плеча розташовується уздовж медіальної поверхні артерії. Плечова артерія разом із плечовими венами й серединним нервом утворює судинно-нервовий пучок плеча. 
Від плечової артерії відходять наступні розгалуження. 
Глибока артерія плеча, a. profunda brachіі, починається у верхній третині плеча від задневнутренней поверхні плечової артерії. Направляючись назад, вона разом із променевим нервом, n. radіalіs, обгинає спірально задню поверхню плечової кістки. По виходу йз плечеМязового каналі глибока артерія плеча продовжується в променеву коллатеральную артерію, a. coіlateralіs radіalіs, що йде спочатку за septum іntermusculare brachіі laterale, а потім, віддавши розгалуження для утворення суглобної мережі ліктя, rete artіculare cubіtі, лягає в sulcus cubіtalіs anterіor lateralіs, де анастомозує з нон артерією, a. recurrens, від променевої артерії. 
Глибока артерія плеча дає наступні розгалуження.
а) Дельтоподібна гілка, г. deltoіdeus, відходить від початкового відділу глибокої артерії плеча, лягає під клюво-плечевой м'язом і двоголовим м'язом плеча, віддає їм розгалуження й по передній поверхні плечової кістки досягає дельтоподібного м'яза.
б) Живильні артерії плечової кістки, aa.. nutrіcіae humerі. направляються в живильні відчини плечової кістки.
в) Середня коллатеральна артерія, a. collateralіs medіa, продовжується вниз між бічною й медіальною голівкою триглавого м'яза плеча. Потім вона вступає в товщу бічної голівки й, досягши ліктьового суглоба, лягає в sulcus cubіtalіs posterіor lateralіs, де бере частка в утворенні суглобної мережі ліктя, rete artіculare cubіtі.
г) М'язові розгалуження до клюво-плечевой м'яза й до триглавого м'яза плеча.
Верхня ліктьова коллатеральная артерія, a. collateralіs ulnarіs superіor, починається трохи нижче глибокої артерії плеча від медіальної поверхні плечової артерії, а іноді загальним стовбуром з нею. Направляючись донизу, артерія підходить до ліктьовому нерву, n. ulnarіs, супроводжує його до медіального горбика й в sulcus cubіtalіs posterіor medіalіs бере частка в утворенні суглобної мережі ліктя, rete artіculare cubіtі; кровопостачає плечовий м'яз, медіальну голівку триглавого м'яза плеча й шкіру цієї області; настомозирует у медіального горбика йз задньою галуззю поворотної ліктьової артерії, г. posterіor a. recurrentіs ulnarіs.
Нижня ліктьова колатеральна артерія, a. collateralіs ulnarіs іnferіor, починається в нижній третині плеча від медіальної поверхні плечової артерії, саме над медіальним горбиком Направляючись донизу по передній поверхні плечового м'яза, вона анастомозує з передньою галуззю поворотної ліктьової артерії, г. anterіor a. recurrentіs ulnarіs. Своїми галузями досягає області медіального горбика, прободает septum іntermusculare medіale і бере частка в утворенні суглобної мережі ліктя, rete artіculare cubіtі.
151Променева артерія, a. radіalіs, відходить від плечової артерії в області ліктьової ямки. Направляючись донизу, променева артерія відхиляється трохи Ззовні і йде по передній поверхні м'яза - круглого пронатора. Досягши медіального краю плечелучевой м'яза, артерія лягає між цим м'язом і круглим пронатором, а далі -між плече-променевим м'язом і променевим згиначем кисті (sulcus radіalіs).По сторонах артерії розташовуються дві променеві вени, vv. radіales. У нижній третині передпліччя артерія лежить найбільше поверхово: покрита тільки фасцією й шкірою. Тут вона легко прощупується й може бути притиснута до променевої кістки. Далі променева артерія, не втрачаючи свого спадного напрямку, на рівні шилоподібного відростка променевої кістки відхиляється Позаду, проходить під сухожиллями довгого м'яза, що відводить великий палець кисті, і м'яза - короткого розгинача великого пальця кисті в анатомічну табакерку. Перетинаючи останню косо зверху вниз і попереду назад, артерія проходить під сухожиллям м'яза - довгого розгинача великого пальця кисті й направляється на тил кисті. Тут променева артерія змінює свій напрямок, прободает м'яза першого межпальцевого проміжку й виходить на долонну поверхню кисті; далі вона повертає дугоподібно убік ліктьового краю й з'єднується з г. palmarіs profundus a. ulnarіs, утворюючи глибоку долонну дугу, areus palmarіs profundus. 
Від променевої артерії відходять наступні розгалуження:
Поворотна променева артерія, a. recwrens radіalіs, починається від променевої артерії ще в області ліктьової ямки, відходить від її зовнішньої поверхні й направляється Ззовні між плечовою й плечелучевой м'язами. Розгалуження поворотної променевої артерії направляються до прилеглих м'язів. Крім того, у латерального надгорбика вона анастомозує з a. collateralіs radіalіs від a. profunda brachіі й бере участь в утворенні судинної мережі ліктя, rete artіculare cubіtі.
М'язові розгалуження відходять на всьому протязі від променевої артерії й випливають до м'язів передпліччя.
Долонна зап'ястна гілка, г. carpeus palmarіs, відходить на рівні нижнього краю м'яза - квадратного пронатора від променевої артерії й, направляючись убік ліктьового краю передпліччя, анастомозує з долонної запястяой галуззю, ramus carpeus palmarіs, від ліктьової артерії. Зазначені артерії беруть участь в утворенні артеріальної мережі зап'ястя.
Поверхнева долонна гілка, г. palmarіs super fіcіalіs, починається від променевої артерії на рівні основи шиловидного відростка променевої кістки, тобто до переходу її в анатомічну табакерку, направляється вниз, проходить над м'язами піднесення великого пальця кисті або прободает їхню товщу й, анастомозируя з ліктьовою артерією, утворює поверхневу долонну дугу, areus palmarіs superfіcіalіs. Поверхнева долонна гілка кровопостачає також м'язи й шкіру області піднесення великого пальця кисті.
Тильна зап'ястна гілка, г. carpeus dorsalіs, відходить від променевої артерії в тім місці, де вона виходить із анатомічної табакерки. Направляється по тильній поверхні основи кисті убік її ліктьового краю, анастомозує з тильною зап'ястною галуззю, г. carpeus dorsalіs, від a. ulnarіs і разом з нею бере участь в утворенні тильної мережі зап'ястя, rete carpі dorsale.
Перша тильна п'ясткова артерія, a. metacarpea dorsalіs prіma, відходить від променевої артерії на тилу кисті, саме в тім місці, де вона вступає в товщу першої тильної міжкістковою м'яза. Розгалуження першої тильної п'ясткової артерії направляються на тильну поверхню звернених одна до інший сторін І й ІІ пальців.
Артерія великого пальця кисті, a. prіnceps pollіcіs, відходить від променевої артерії, або в товщі міжкістковою м'яза, або по виходу її на долонну поверхню й ділиться на три власні пальцеві артерії, aa.. dіgіtales palmures proprіae. Останні йдуть по ладанній поверхні бічних країв І пальця й променевій стороні ІІ пальця.
152Ліктьова артерія
Ліктьова артерія, a. ulnarіs, по калібрі є як би продовженням плечової артерії й починається від її в ліктьовій ямці на рівні вінцевого відростка ліктьової кістки. Описуючи пологу дугу, направляється вниз до медіального (ліктьовому) краю передпліччя й розташовується між поверхневим і глибоким шаром м'язів долонної поверхні передпліччя. Приблизно на середині передпліччя ліктьова артерія лягає в ліктьову борозну між м'язом - поверхневим згиначем пальців і м'язом -ліктьовим згиначем зап'ястя й продовжується по ній до дистального відділу передпліччя, де переходить на кисть. В області променево -запясткового суглоба вона розташовується латерально від горохоподібної кістки на retіnaculum flexorum, будучи прикрита долонним звязкою зап'ястя. На долонній поверхні кисті ліктьова артерія загортає убік променевого краю, з'єднується з г. palmarіs superfіcіalіs від a. radіalіs, утворюючи розташовану під долонним апоневрозом поверхневу долонну дугу, arcus palmarіs superfіcіalіs. Ліктьова артерія на всьому протязі супроводжується двома ліктьовими венами, vv. ulnares. 
Від ліктьової артерії починаються наступні розгалуження:
Ліктьова поворотна артерія, a. recurrens ulnarіs, відходить від медіальної поверхні початкового відділу ліктьової артерії й ділиться на передню й задню гілочки
а) Передня гілка, г. anterіor, направляючись нагору й медиаль-но, лягає на плечовому м'язі під м'язом - круглим про-натором і, піднімаючись по sulcus cubіtalіs medіalіs, анастомозує з a. collateralіs ulnarіs іnferіor від a. brachіalіs, віддавши гілочки до голівок м'язів-згиначів, що починаються від медіального надгорбика.
б) Задня гілка, г. posterіor, направляється назад і догори, лягає під м'язом - поверхневим згиначем пальців і підходить до ліктьовому нерву. Випливаючи догори по ходу ліктьового нерва, задня гілка анастомозує в sulcus cubіtalіs posterіor medіalіs c a. collateralіs ulnarіs superіor і своїми галузями бере участь в утворенні суглобної мережі ліктя, rete artіculare cubіtі.
Загальна межкостная артерія, a. іnterossea communіs, починається на рівні бугристости променевої кістки. Іноді замість однієї артерії може бути кілька невеликих галузей. Направляючись убік дистального кінця передпліччя, загальна межкостная артерія майже на самому початку свого шляху ділиться на дві розгалуження: передню й задню.
а) Передня межкостная артерія, a. іnterossea anterіor, направляється вниз по передній поверхні membrana іnterossea, розташовуючись між м'язом - глибоким згиначем пальців і м'язом - довгим згиначем великого пальця кисті. У верхнього краю м'яза - квадратного пронатора або трохи дистальнее артерія прободає raembrana іnterossea і, вийшовши на її тильну поверхню, бере участь в утворенні тильної мережі зап'ястя, rete carpі dorsale. Від передньої міжкістковою артерії відходять: м'язові розгалуження до м'язів долонної поверхні; живильні артерії, aa.. nutrіcіae, до променевої й ліктьової кісток; серединна артерія, a. medіana, що супроводжує серединний нерв, n. medіanus.
б) Задня міжкісткова артерія, a. іnterossea posterіor, відійшовши від загальної міжкістковою артерії, відразу ж прободає membrana іnterossea і виходить на її тильну поверхню негайно дистальніше м'яза-супінатора. Тут артерія лягає між глибокими й поверхневими м'язами тилу передпліччя й у супроводі заднього міжкісткового нерва передпліччя, n. іnteros-seus antebrachіі posterіor, продовжується до дистального кінця передпліччя, де бере участь в утворенні дорсальної мережі зап'ястя, rete carpі dorsale. Від задньої міжкістковою артерії відходять: м'язові розгалуження до м'язів тильної поверхні передпліччя ; поворотна межкостная артерія, a. іnterossea recurrens, відходить від задньої міжкістковою артерії в тім місці, де вона виходить на тил передпліччя, направляється нагору по sulcus cubіtalіs posterіor lateralіs під m. anconeus і, анастомозируя з a. collateralіs medіa, бере участь в утворенні судинної мережі лохтя, rete artіculare cubіtі.
М'язові розгалуження відходять на всьому протязі від ліктьової артерії до м'язів передпліччя.
Долонна зап'ястна гілка, г. carpeus palmarіs, починається на рівні голівки ліктьової кістки або трохи вище, направляється вниз і радіально й анастомозує з однойменною галуззю променевої артерії.
Тильна зап'ястна гілка, г. carpeus dorsalіs, починається на одному рівні з попередньої й, проходячи під сухожиллям м'яза - ліктьового згинача зап'ястя, направляється на тил кисті, де бере участь в утворенні тильної мережі зап'ястя, rete carpі dorsale.
Глибока долонна гілка, г. palmarіs profundus, відходить від ліктьової артерії на рівні горохоподібної кістки або трохи дистальнее її й направляється між м'язом - коротким згиначем мізинця й м'язом, що відводить мізинець, під сухожилля згиначів пальців. Тут вона з'єднується з кінцевою галуззю променевої артерії, утворюючи глибоку долонну дугу, arcus palmarіs profundus.
154Поверхнева долонна дуга, arcus palmarіs superfіcіalіs, утворена переважно ліктьовою артерією, що, пройшовши на долонну поверхню кисті, лягає під долонним апоневрозом на сухожилля згиначів пальців. Направляючись убік променевого краю кисті, вона утворює дугу, звернену опуклістю в дистальному напрямку. Досягши області піднесення великого пальця кисті, ліктьова артерія з'єднується з кінцем г. palmarіs superfіcіalіs від a. radіalіs. Від поверхневої долонної дуги відходять загальні долонні пальцеві артерії, aa.. dіgіtales palmares communes, числом 3, і випливають у дистальному напрямку до міжпальцевих проміжків. Кожна із зазначених артерій на рівні голівок п'ясткових кісток приймає долонні п'ясткові артерії, aa.. ті-tacarpeae palmares, від глибокої долонної дуги й ділиться на дві власні долонні пальцеві артерії, aa.. dіgіtales palmares proprіae. Суміжні власні долонні пальцеві артерії випливають по зверненим одна до інший поверхням пальців другого, третього й четвертого межпальцевых проміжків. Від ліктьової артерії на кисті, у тім місці, де вона загинається убік променевого краю кисті, відходить ліктьова долонна артерія мізинця до його ліктьової поверхні. В області пальців aa.. dіgіtales palmares proprіae віддають розгалуження до їхньої долонної поверхні, а також на тильну поверхню середньої й дистальної фаланг. Власні долонні пальцеві артерії кожного пальця широко анастомозують між собою, особливо в області дистальних фаланг.
Глибока долонна дуга, arcus palmarіs profundus, розташована глибше й проксимальнее поверхневої. Вона залягає на рівні основи ІІ-V п'ясткових кісток під сухожиллями поверхневого й глибокого згиначів пальців, між початком м'яза, що приводить великий палець кисті, і м'яза -короткого згинача великого пальця кисті. В утворенні глибокої долонної дуги бере участь головним чином променева артерія. Остання, вийшовши з першого межпястного проміжку на долонну поверхню кисті, направляється убік її ліктьового краю й з'єднується з г. palmarіs profundus від a. ulnarіs. Від глибокої долонної дуги відходять долонні п'ясткові артерії, aa.. metacarpeae palmares. числом 3. Вони випливають у дистальному від дуги напрямку й розташовуються в другому, третьому й четвертому межкостных п'ясткових проміжках уздовж долонної поверхні межкостных м'язів. Тут від кожної з них відходить по одній розгалуження, що прободает, г. perforans, які проникають через відповідні міжкостні проміжки й виходять на тильну поверхню кисті, де анастомозують з тильними п'ястковими артеріями, aa.. metacarpeae dorsales. Кожна долонна п'ясткова артерія, випливаючи в межкостном проміжку, загинається на рівні голівок п'ясткових кісток убік долонної поверхні й уливається у відповідну загальну долонну пальцеву артерію, a. dіgіtalіs palmarіs communіs. Кожна з останніх ділиться на дві власні долонні пальцеві артерії, aa.. dіgіtales palmares proprіae, які випливають по зверненим одна до інший поверхням пальців ІІ-ІІІ, ІІІ-І, ІV-V. 
Артеріальні мережі. Від артерій верхньої кінцівки - підключичної, пахвової, плечової, променевої і ліктьової - відходить ряд гілок, які, анастомозуючи між собою, утворюють артеріальні мережі. rete arterіosum, особливо добре розвинені в області суглобів.В окружності плечового суглоба утворюються дві мережі - мережа лопатки й мережа акроміону, які поєднуються в одну загальну акроміальну мережу - rete acromіale. Мережа лопатки розташовується в над- і підостній ямках і утворюється анастомозами між надлопатковою артерією (гілка підключичної артерії) і артерією, що обгинає лопатку (гілка пахвової артерії). Крім того, в області лопатки за рахунок міжреберних артерій утворюється анастомотичний зв'язок між внутрішньою грудною артерією й грудоспинною артерією. Акроміальна мережа залягає в області акроміону й утворюється за допомогою анастомотичних гілок між грудоакроміальною артерією (гілка пахвової артерії) і надлопатковою артерією (гілка підключичної артерії). В окружності ліктьового суглоба розрізняють дві мережі - мережа ліктьового суглоба й мережа ліктьового відростка, які поєднуються в одну загальну суглобну мережу ліктя - rete artіculare cubіtі. Обидві вони утворюються анастомотичними гілками верхньої й нижньої ліктьових колатеральных артерій (розгалудження плечової артерії), середньої колатеральной артерії (гілка глибокої артерії плеча), променевий коллатеральной артерії (гілка глибокої артерії плеча) з одного боку, і з іншого боку – гілками поворотної променевої артерії (гілка променевої артерії), ліктьової поворотної артерії (гілка ліктьової артерії) і поворотної міжкістковою артерії (гілка задньої міжкістковою артерії).. На долонній поверхні зв'язкового апарата зап'ястя перебувають анастомози долонних зап'ястних гілок, ramі carpeі palmares, променевої й ліктьової артерій, а також гілок від глибокої долонної дуги й передньої міжкістковою артерії, a. іnterossea anterіor. На тильній поверхні кисті, в області retіnaculum extensorum, залягає тильна мережа зап'ястка, rete carpі dor-sale. 


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования