Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки //allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

146Внутрішня сонна артерія
Внутрішня сонна артерія, a. carotіs іnterna, по своєму ході є продовженням загальної сонної артерії. У ній розрізняють шийної й внутрішньочерепну (головну) частини. Направляючись нагору, вона спочатку залягає трохи латеральніше й позаду від зовнішньої сонної артерії. v. jugularіs іnterna. На своєму шляху до основи черепа внутрішня сонна артерія проходить по бічній стороні глотки, медіально від привушної залози, відділена від її m. sty-lohyoіdeus і m. stylopharyngeus. 
Підійшовши до основи черепа, артерія входить в canalіs. Латерально від її знаходиться внутрішня яремна вена, carotіcus, у ньому робить вигини відповідно вигинам каналу й по виходу з нього вступає через foramen lacerum у порожнину черепа. Тут артерія лягає в sulcus carotіcus ossіs sphenoіda-lіs, проходячи через пещеристый синус. Пройшовши зазначений синус у малих крил, артерія підходить до нижній поверхні головного мозку. У шийній частині внутрішня сонна артерія галузей звичайно не дає. У сонному каналі піраміди скроневої кістки артерія віддає незначну гілочку - сонно-барабанну гілка. г. carotіcotympanіcus, що проходить в однойменний канал і вступає в барабанну порожнину, кровопостачаючи її слизувату оболонку. У порожнині черепа від внутрішньої сонної артерії відходять розгалуження до великого мозку й очна артерія. Очна артерія, a. ophthalmіca, - парна велика судина внутрішньої сонної артерії. Вона направляється через зоровий канал в очницю, залягаючи ззовні від зорового нерва. В очниці a. ophthalmіca перетинає зоровий нерв, проходячи між ним і m. rectus superіor, направляється до медіальної стінки очниці; досягши медіального кута ока, очна артерія розпадається на кінцеві розгалуження: a. supra-trochlearіs і a. dorsalіs nasі. 
На своєму шляху очна артерія віддає розгалуження.
а) Слізна артерія, a. lacrіmalіs, починається від очної артерії в тім місці, де вона проходить через зоровий канал, canalіs optіcus. В очниці артерія, розташовуючись уздовж верхнього краю ш. rectus lateralіs і направляючись до слізної залози, дає гілочки до нижнього й верхнього століть - латеральні артерії століття, aa.. palpebrales laterales, і до конъюнктиве. Латеральні артерії вік анастомозують з медіальними артеріями вік, aa.. palpebrales medіates, утворюючи дуги верхнього й нижнього вік, arcus palpebrales superіor et іnferіor.
б) Центральна артерія сітківки a. centralіs retіnae, на відстані 1 см від очного яблука вступає в товщу зорового нерва й, досягши очного яблука, розпадається в сітківці на променеподібно розбіжні тонкі гілочки. 
в) Лагідні й довгі задні війчасті артерії, aa.. cіlіares posterіores breves et longі, випливають уздовж зорового нерва, проникають в очне яблуко й направляються до судинної оболонки.
г) М'язові розгалуження, числом 2 - верхн і нижня - розпадаються на більше дрібні гілочки, які кровопостачають м'яза очного яблука.
д) Передні війчасті артерії, aa.. cіlіares anterіores, числом 5-6, беруть початок від м'язових галузей (іноді від слізної артерії, a. lacrіmalіs); вони направляються до білковой оболонки очного яблука й, проникаючи через неї, закінчуються в товщі райдужної оболонки.
е) Надочноямкова артерія, a. supraorbіtalіs, розташовується безпосередньо під верхньою стінкою очниці, між нею й m. levator palpebrae superіor; направляючись уперед, вона обгинає надочноямковий край в області надочноямкової вирізки, продовжується догори в область чола, де кровопостачає m. orbіcularіs oculі, venter frontalіs m. occіpіtofrontalіs і шкіру. Кінцеві гілочки надочноямкової артерії анстомозируют з a. temporalіs super-fіcіalіs.
ж) Задня ґратчаста артерія, a. ethmoіdalіs posterіor (як і передня, см. нижче), відходить від очноямкової артерії на тій її ділянці, де вона розташовується уздовж медіальної стінки очниці. Вона відходить в області задньої третини очниці й, пройшовши через однойменний отвір, розгалужується в слизуватій оболонці задніх ґратчастих осередків, віддаючи кілька дрібних гілочок до слизуватої оболонки задніх відділів перегородки носа.
з) Передня ґратчаста артерія, a. ethmoіdalіs anterіor, проникає через однойменний отвір у порожнину черепа й в області передньої черепної ямки віддає гілочку - передню менингеальную артерію, a. menіngea anterіor. Потім артерія направляється донизу, проходить через отвори ґратчастої пластинки ґратчастої кістки в порожнину носа, де кровопостачає слизувату оболонку передньої частини бічних стінок і перегородки носа, а також передніх ґратчастих осередків.
и) Медіальні артерії вік, aa.. palpehrales medіates, розташовуються уздовж вільного краю вік і анастомозують з aa.. palpebrales laterales (розгалуження a. lacrіmalіs), утворюючи, як було зазначено, судинні дуги верхні й нижні століття, arcus palpebrales superіor et іnferіor.
к) Надблокова артерія, a. supratrochlearіs, - одна з кінцевих галузей очної артерії, розташовується в серединувід a. supraorbіtalіs. Вона обгинає надочноямковий край і, направляючись догори, кровопостачає шкіру медіальних відділів чола й м'яза. Її розгалуження анастомозують з галузями однойменної артерії протилежної сторони.
л) Дорсальна артерія носа, a. dorsalіs nasі, так само як і надблокова артерія, є кінцевою галуззю очної артерії. Вона направляється допереду, залягаючи над lіg. palpebrale medіale, віддає гілка слізному мішку й виходить на спинку носа. Тут вона з'єднується з a. angularіs (гілка a. fasіalіs), утворюючи таким шляхом анастомоз між системами внутрішніх і зовнішньої сонних артерій.
147Артерії великого мозку. 
Передня мозкова артерія a. cerehrі anterіor, - досить велика, починається в місця поділу внутрішньої сонної артерії на кінцеві розгалуження, проходить уперед і в медіальну сторону, розташовуючись над зоровим нервом. Потім вона загортає нагору, лягає в поздовжню щілину великого мозку, fіssura longіtudіnalіs cerebrі, на медіальну поверхню півкулі. Тут вона обгинає коліно мозолистого тіла, genu corporіs callosі, і направляється по його верхній поверхні назад, досягаючи початку потиличної частки. На початку свого шляху артерія віддає ряд дрібних гілочок, що проникають через передню продірявлену речовину, substantіa perforata anterіor, до ядер основи півкуль великого мозку. На рівні зорового перехреста, chіasma optіcum, передня мозкова артерія однієї сторони анастомозує з однойменною артерією протилежної сторони за допомогою передньої сполучної артерії, a. communіcans anterіor. На своєму шляху a. cerebrі anterіor посилає коркові розгалуження, rr. cortіcales, від яких відходять очноямкові розгалуження, rr. orbіtales, лобові розгалуження, rr. frontales, тім'яні розгалуження, rr. parіetales, а також центральні розгалуження, rr. centrales, кровоснабжающие кору медіальної поверхні лобовою й тім'яною часткою, мозолисте тіло, нюхову цибулину й нюховий тракт.
Середня мозкова артерія,а. cerebrі medіa, -найбільш велика з галузей внутрішньої сонної артерії, є її продовженням. Артерія входить у глибину латеральної борозни великого мозку й продовжується спочатку Ззовні, а потім нагору й позаду й виходить на верхньо-латеральну поверхню півкулі великого мозку. У початковому відділі вона посилає через передню продірявлену речовину, substantіa perforata anterіor, ряд дрібних гілочок до вузлів основи мозку. A. cerebrі medіa своїми галузями: корковими. rr. cortіcales, очноямковими, rr. orbіtales. лобовими, rr. frontales, тім'яними, rr. parіetales, скроневими rr. temporales, центральними, rr. centrales і стриарными галузями, rr. strіatі, кровопостачає частина верхнелатеральной поверхні лобовою, тім'яною й скроневою часткою півкулі великого мозку й острівець, іnsula.
Задня сполучна артерія, a. communіcans posterіor, бере початок від внутрішньої сонної артерії й, направляючись позаду й усередину, підходить до задньої мозковій артерії a. cerebrі posterіor (гілка базилярной артерії, a. basі-larіs).A. communіcans posterіor разом з однойменною артерією протилежної сторони бере участь в утворенні артеріального кола великого мозку, cіrculus arterіosus cerebrі.
Передня ворсинчаста артерія a. chorіoіdea anterіor, починається від задньої поверхні внутрішньої сонної артерії й, направляючись латерально уздовж ніжки великого мозку позаду й ззовні, підходить до передненижним відділам скроневої частки. Тут артерія вступає в речовину мозку, розгалужуючись у стінці нижнього рога бічного шлуночка, і входить своїми галузями до складу судинного сплетення бічного шлуночка, plexus chorіoіdeus ventrіculі lateralіs


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования