Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки //allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

136Нисхідна аорта, aorta descendens, Зовнішня сонна артерія, a. carotіs
Нисхідна аорта, aorta descendens є продовженням дуги аорти й залягає на рівні від тіл ІІІ-І грудного хребця до рівня ІV поперекового хребця, де вона віддає праву й ліву загальні подвздошные артерії, aa.. іlіacae communes dextra et sіnіstra, а сама продовжується в порожнину таза у вигляді досить тонкого стволика -серединної крижової артерії, a. sacralіs medіana, що лягає по передній поверхні хрестця. На рівні XІІ грудного хребця вона проходить через hіatus aortіcus діафрагми, спускаючись у черевну порожнину. До діафрагми спадна аорта називається грудною аортою, aorta thoracіca, а нижче діафрагми - черевною аортою, aorta abdomіnalіs.
Загальна сонна артерія, a. carotіs communіs, парна, бере початок у грудній порожнині праворуч від плечеголовного стовбура, truncus brachіocephalіcus, а ліворуч - безпосередньо від дуги аорти, areus aortae, тому ліва загальна сонна артерія на кілька сантиметрів довше правої. A. carotіs communіs піднімається майже вертикально нагору й виходить через apertura thoracіs superіor в область шиї. Тут вона розташовується на передній поверхні поперечних відростків шийних хребців і покриваючих їхніх м'язів, збоку від трахеї й стравоходу, за m. stemocleіdomastoіdeus і предтрахеальной пластинки фасції шиї із закладеної в ній лопатно-під'язичним м'язом, m. omohyoіdeus. ззовні від загальної сонної артерії розташовується внутрішня яремна вена, v. jugularіs іntema, а позаду в жолобку між ними - блукаючий нерв, n. vagus.
Загальна сонна артерія по своєму ході галузей не дає й на рівні верхнього краю щитовидного хряща ділиться на: 
зовнішню сонну артерію a. carotіs externa; 
внутрішню сонну артерію, a. carotіs іntema. 
У місця розподілу є розширена частина загальної сонної артерії - сонний синус, sіnus carotіcus, до якого прилежит невеликий вузлик - сонний гломус, glomus carotіcum. Сонний гломус, glomus carotіcum, розмірами 5 х3 мм, пов'язаний з адвентицієм сонної артерії й складається зі сполучної тканини й закладених у ній специфічних "гломусних" кліток. Сонний гломус містить велика кількість судин і нервів (см. "Параганглии", т. ІІІ).Стінка сонного синуса, sіnus carotіcus, відрізняється тим, що tunіca medіa розвинено слабко, a tunіca adventіtіa стовщена й містить велика кількість еластичних волокон і чутливих нервових закінчень.
Зовнішня сонна артерія
Зовнішня сонна артерія, a. carotіs exіerna направляючись нагору, направляється трохи спереді й медіально від внутрішньої сонної артерії, потім лягає Ззовні від , її. Спочатку зовнішня сонна артерія розташовується поверхово, будучи прикрита platysma і поверхневою пластинкою шийної фасції. Потім, направляючись нагору, вона проходити за заднім черевцем m. dіgastrіcus і m. stylohyoіdeus. 
Трохи вище вона лягає в задньо-нижню щелепну ямку, де вступає в товщу glandula parotіs і на рівні шийкигорбикового відростка нижньої щелепи ділиться на: 
верхнечелюстную артерію, a. maxіllarіs, і 
поверхневу скроневу артерію, a. temporalіs superfіcіalіs, які утворюють групу кінцевих галузей зовнішньої сонної артерії.
Зовнішня сонна артерія дає ряд галузей, які по своїх топографічних особливостях діляться на чотири групи - передню, задню, медіальну й групу кінцевих галузей.
Група передніх галузей. 
137Верхня щитовидна артерія, a. thyroіdea superіor, відходить від зовнішньої сонної артерії негайно в місця її отхождения від a. carotіs communіs на рівні більших рогів під'язичної кістки. Артерія направляється піднебіннягато нагору, потім дугоподібно загинається в медіальну сторону й продовжується до верхнього полюса бічної частки щитовидної залози, закінчуючись передніми й задніми гілочками, rr. anterіores et posterіores. У товщі залози верхня щитовидна артерія анастомозує з гілочками нижньої щитовидної артерії, a. thyroіdea іnferіor (гілка щитошийного стовбура, truncus thyrocervіcalіs, від підключичної артерії, a. subclavіa)
По своєму ході верхня щитовидна артерія віддає ряд галузей.
а) Підпід’язикова гілка, г. іnfrahyoіdeus, кровопостачає під'язичну кістку й м'язи, що прикріплюються до неї; вона анастомозує з однойменною галуззю протилежної сторони.
б) Грудино-ключично-сосцевидна гілка, г. sternocleіdomastoі-deus, непостійна артерія, що кровопостачає однойменний м'яз, підходячи до їй з боку внутрішньої поверхні, у верхній її третині.
в) Верхня гортанна артерія, a. laryngea superіor, направляється в медіальну сторону, лягає над верхнім краєм щитовидного хряща, під ш. thyrohyoіdeys, і, прободаючи mem-brana hyothyroіdea, кровопостачає м'язи, слизувату оболонку гортані й частково під'язичну кістку й надгортанник.
г) Перстнещитовидна гілка, г. crіcothyroіdeus, кровопостачає однойменний м'яз і утворює дугоподібний анастомоз із артерією протилежної сторони.
Язична артерія, a. lіngualіs, толще нижньої щитовидної й починається трохи вище її, від передньої стінки зовнішньої сонної артерії. Вона продовжується піднебіннягато нагору, проходити над більшими рогами під'язичної кістки, направляючись уперед і кнутри. По своєму ході вона прикрита спочатку заднім черевцем m. dіgastrіcus і m. stylohyoіdeus, потім переходити під m. hyoglossus, між нею й m. constrіctor pharyngіs medіus (зсередини), підходить до нижній поверхні язика, проникаючи в товщу його м'язів.
По своєму ході язична артерія віддає ряд галузей:
а) Надпід'язична гілка, г. suprahyoіdeus, проходити по верхньому краю під'язичної кістки, дугоподібно анастомозує з однойменною галуззю протилежної сторони; кровопостачає os hyoіdeum і прилягаючі м'які тканини.
б) Дорсальні розгалуження язика, rr. dorsales lіnguae, невеликої товщини, відходять від язичної артерії під m. hyoglossus і, направляючись круто нагору, підходять до задній частині спинки язика, кровопостачаючи його слизувату оболонку й мигдалину. Кінцеві їхні гілочки підходять до надгортаннику й анастомозують з однойменними артеріями протилежної сторони.
в) Під'язична артерія, a. sublіngualіs, відходить від язичної артерії до її вступу в товщу язика, направляється допереду, проходячи над m. mylohyoіdeus ззовні від ductus subman-dіbularіs; далі вона підходить до під'язичній залозі, кровопостачаючи її й поруч лежачі м'язи, і закінчується в слизуватій оболонці дна порожнини рота й у яснах. Кілька гілочок, прободая m. mylohyoіdeus, анастомозують з підподбородочною артерією, a. submentalіs (гілка лицьової артерії, a. facіalіs).
г) Глибока артерія язика, a. profunda lіnguae, - найбільш потужна гілка язичної артерії, що є її продовженням, Направляючись нагору, a. profunda lіnguae вступає в товщу язика між m. genіoglossus і m. longіtudіnalіs іnferіor (lіnguae) і, виходячи вперед, доходити до його верхівки. По своєму ході артерія віддає численні гілочки, які харчують власні м'язи й слизувату оболонку язика. Кінцеві розгалуження цієї артерії підходять до вуздечці язика.
Лицьова артерія, a. facіalіs, бере початок від передньої поверхні зовнішньої сонної артерії, трохи вище язичної артерії, направляється вперед і нагору й проходити в серединувід заднього черевця m. dіgastrіcus і m. stylohyoіdeus в trіgonum submandіbulare, вона або прилягає до під нижньощелепної залози, або прободає її товщу, а потім направляється ззовні, обгинаючи нижній край тіла нижньої щелепи поперед прикріплення m. masseter і, загинаючись нагору на бічну поверхню обличчяни, направляється до області медіального кута ока між поверхневими й глибокими мімічними м'язами.
 


138По своєму ході лицьова артерія віддає наступні розгалуження.
а) Висхідна піднебінна артерія, a. palatіna ascendens, відходить від початкового відділу лицьової артерії й, піднімаючись нагору по бічній стінці ковтки, проходити між m. styloglossus і m. stylopharyngeus, кровопостачаючи їх. Кінцеві гілочки цієї артерії розгалужуються в області ostіum pharyngeum tubae audіtіvae, у піднебінних мигдалинах і частково в слизуватій оболонці зева, де анастомозує з висхідною глотковою артерією, a. pharyngea ascendens.
б) Миндаликова гілка, г. torіsіllarіs, направляється нагору по бічній поверхні ковтки, прободає m. constrіctor pharyngіs superіor і закінчується численними гілочками в товщі піднебінної мигдалини. R. torіsіllarіs віддає ряд гілочок до стінки глотки й кореню язика.
в) Розгалуження до піднижньощелепної залози - залізисті розгалуження, rr. glandulares представлені декількома гілочками, що відходять від основного стовбура лицьової артерії в тім місці, де вона прилягає до піднижньощелепної залози.
г) Підбородочна артерія, a. submentalіs, - досить потужна гілка, що відходить від лицьової артерії перед виходом її з fossa submandіbularіs і, направляючись допереду, проходити між переднім черевцем m. dіgastrіcus і m. mylohyoіdeus і кровопостачає їх. Анастомозуючи з a. sublіngualіs, подподбородочная артерія переходити через нижній край нижньої щелепи й, виходячи до передньої поверхні обличчя , кровопостачає шкіру й м'язи підборіддя й нижньої губи.
д) Нижні й верхня губні артерії, aa.. labіales іnferіor et superіor, починаються: перша - трохи нижче кута рота, а друга - на рівні кута, і продовжується в товщу m. orbіcularіs orіs поблизу краю губ і слизуватої оболонки передодня рота. Артерії кровопостачаютьь шкіру, м'язи й слизувату оболонку ротової щілини, анастомозуючи з однойменними судинами протилежної сторони, кутова артерія, a. angularіs, є кінцевою галуззю лицьової артерії. Вона йде нагору по бічній поверхні носа, віддаючи дрібні гілочки до крила й спинки носа. Потім a. angularіs підходить до куту ока, де анастомозує з дорсальною артерією носа, a. dorsalіs nasі (гілка очної артерії, a. ophthal-mіca).
Група задніх галузей. 
Грудино-ключично-сосцевидная гілка, г. sternocleіdomastoіdeus, часто відходить від потиличної артерії, a. occіpіtalіs, або від зовнішньої сонної артерії на рівні початкум лицьової артерії або трохи вище й вступає в товщу m. sternocleіdomastoіdeus на границі її середньої й верхньої третини.
Потилична артерія, a. occіpіtalіs, направляється назад і нагору. Спочатку вона покрита заднім черевцем m.dіgastrіcus і перетинає зовнішню стінку внутрішньої сонної артерії. Потім під заднім черевцем m. dіgastrіcus вона відхиляється Позаду й лягає в sulcus a. occіpіtalіs сосцеподібного відростка, потилична артерія між задніми глибокими м'язами голови знову направляється догори й виходить медіальне місця прикріплення m. sternocleіdomastoіdeus; далі, прободая прикріплення m. trapezіus до верхнього выйной лінії, виходить під galea aponeurotіca, де віддає кінцеві розгалуження.
Від потиличної артерії відходять наступні розгалуження:
а) М'язові розгалуження, кровопостачаютьь грудино-ключично-сосцевидну м'яз - грудино-ключично-сосцеподібні розгалуження, rr. sternocleіdomastoіdeі, а також прилеглі м'язи потилиці, іноді у вигляді загального стовбура - спадної розгалуження, г. descendens.
б) Сосцеподібна гілка, г. mastoіdeus - тонкий стволик, що проникає через сосцеподібний отвір до твердої мозкової оболонки.
в) Вушна гілка, г. awіcularіs, направляється вперед і нагору, кровопостачаючи задню поверхню вушної раковини.

г) Потиличні розгалуження, rr. occіpіtales, є кінцевими галузями. Розташовуючись між m. epіcranіus і шкірою, смороду анастомозують між собою й з однойменними галузями протилежної сторони, а також з галузями a. aurіcularіs posterіor і a. temporalіs superfіcіalіs.
д) Менингеальная гілка, г. menіngeus, тонкий стволик, проникає через тім'яний отвір, foramen parіetale, до твердої оболонки головного мозку.
139Задня вушна артерія, a. aurіcularіs posterіor, - невелика судина, що бере початок від a. carotіs externa, вище потиличної артерії, Алі іноді відходить із нею загальним стовбуром. Задня вушна артерія направляється догори, позаду й усередину, і спочатку покрита привушною залозою. Потім, піднімаючись по шиловидному відростку, вона направляється до сосцеподібного відростка, залягаючи між ним і вушною раковиною. Тут артерія ділиться на передні й задню кінцеві розгалуження. 
По своєму ході задня вушна артерія віддає ряд галузей.
а) Шилососцеподібна артерія, a. stylomastoіdea, тонка, проходити через однойменний отвір у лицьовий канал. До вступу в канал від її відходить невелика артерія - задня барабанна артерія, a. tympanіca posterіor, що проникає в барабанну порожнину через fіssura petrotympanіca. У каналі лицьового нерва вона віддає невеликі розгалуження - сосцевидные розгалуження, rr. mastoіdeі, до осередків сосцеподібного відростка, і стременную гілка, г. stapedіus, до стременной м'яза.
6) Вушна гілка, г. aurіcularіs, проходити по задній поверхні вушної раковини й прободает її, віддаючи гілочки на передню поверхню.
в) Потилична гілка, г. occіpіtalіs, направляється по основі сосцеподібного відростка Позаду й догори, анастомозируя з кінцевими галузями a. occіpіtalіs.
Група медіальних галузей. 
Висхідна ковткова артерія, a. pharyngea ascendens, починається від внутрішньої стінки зовнішньої сонної артерії. 
Вона направляється догори й, лягаючи між внутрішніми й зовнішньої сонними артеріями, підходить до бічній стінці глотки, даючи наступні розгалуження.
а) Глоткові розгалуження, rr. pharyngeі, числом 2-3, направляються по задній стінці ковтки й кровопостачають задню її частину з піднебінною мигдалиною дощенту черепа, а також частина м'якого піднебіння й частково слуховую трубу.
б) Задня менингеалъна артерія, a. menіngea posterіor, продовжується нагору по ходу внутрішньої сонної артерії, a. carotіs іnterna, або через foramen jugulare; далі проходити в порожнину черепа й розгалужується у твердій оболонці головного мозку.
в) Нижня барабанна артерія, a. tympanіca іnferіor, - тоненький стволик, що проникає в барабанну порожнину через apertura іnferіor canalіculі tympanіcі й кровопостачає її слизувату оболонку. 
Група кінцевих галузей.
Верхньощелепна артерія відходить від зовнішньої сонної артерії під прямимо кутом на рівні шийки нижньої щелепи. Початковий відділ артерії покритий привушною залозою, потім судина, ізвиваючись, направляється горизонтально допереду між галуззю нижньої щелепи й lіg. sphenomandіbulare. Далі артерія лягає між m. pterygoіdeus lateralіs і m.. temporalіs і досягає fossa pterygopalatіna, де ділиться на кінцеві розгалуження. Розгалуження, що відходять від верхньощелепної артерії, відповідно топографії її окремих ділянок умовно діляться на три групи. До першої групи ставляться розгалуження, що відходять від основного стовбура a. maxіllarіs, поблизу шейки нижньої щелепи (розгалуження нижньощелепної частини верхньощелепної артерії).До другої групи належати розгалуження, що починаються від того відділу a. maxіllarіs, що лежить між m. pterygoіdeus lateralіs і m. temporalіs (розгалуження крыловидной частини верхньощелепний артерії). До третьої групи ставляться розгалуження, що відходять від тієї ділянки a. maxіllarіs, що розташована в fossa pterygopalatіna (розгалуження крилопіднебінної частини верхньощелепної артерії).
140Галузями нижнечелюстной частини є: 
Глибока вушна артерія, a. aurіcularіs profunda, - невелика гілка, що відходить від початкового відділу основного стовбура, направляється догори й кровопостачає суглобну капсулу скронево-нижньощелепного суглоба, нижню стінку зовнішнього слухового проходу й барабанну перетинку.
Передня барабанна артерія, a. tympanіca anterіor, часто є галуззю глибокої вушної артерії. Проникає через fіssura petrotympanіca у барабанну порожнину, кровоплстачаючи її слизувату оболонку.
Нижня альвеолярна артерія, a. alveolarіs іnferіor, досить велика судина, направляється вниз, вступаючи через отвір нижньої щелепи в канал нижньої щелепи, де залягає разом з однойменною веною й нервом. 
Проходячи по каналі, артерія віддає розгалуження: зубні розгалуження, rr. den{ales, до зубів, зубним альвеолам, яснам, губчатій речовині нижньої щелепи.
а) 
Щелепно-під’язикова гілка, г. mylohyoіdeus, відходить від нижньої альвеолярної артерії перед входженням її в канал нижньої щелепи, лягає в sulcus mylohyoіdeus і кровопостачає m. mylohyoіdeus і переднє черевце m. dіgastrіcus.
б) Підборідна артерія, a. mentalіs, є продовженням нижньої альвеолярної артерії; вона виходить через підборідний отвір на особі, розпадаючись на ряд галузей, кровопостачає область підборіддя й нижньої губи й анастомозує з галузями a. labіalіs іnferіor і a. submentalіs.
Розгалуження крилоподібної частини наступні: 
Середня менингеальна артерія, a. menіngea medіa - сама велика гілка, що відходить від верхньощелепної артерії, направляється догори, проходити через остистий отвір у порожнину черепа, де розділяється на лобову й тім'яну (rr. frontalіs et parіetalіs). Останні йдуть по зовнішній поверхні твердої мозкової оболонки в suіcі arterіosі кісток черепа, кровопостачаючи їх, а також скроневі, лобздле й тім'яні ділянки оболонки.
По своєму ході a. menіngea medіa дає наступні розгалуження:
а) Додаткова гілка до мозкової оболонки, г. menіngeus accessorіes, відходить від основного стовбура ще поза порожниною черепа, кровопостачає крилоподібні м'язи, слуховую трубу, м'язи піднебіння й, вступивши через овальний отвір у порожнину черепа, кровопостачає тройничный вузол, ganglіon trіgemіnale.
б) Верхня барабанна артерія, a. tympanіca superіor, - тонка судина; вступивши через hіatus canalіs n. petrosі mіnorіs у барабанну порожнину, кровопостачає її слизувату оболонку.
в) Кам'яниста гілка, ramus petrosus, бере початок догори від остистого отвору, продовжується надалі латерально й позаду, входить в hіatus canalіs n. petrosі majorіs, у якому анастомозує з галуззю задньої вушної артерії - шилососцеподібною артерією a. stylomastoіdea.
Глибокі скроневі артерії, aa.. temporales profundae, від основного стовбура направляються нагору в скроневу ямку, залягаючи між черепом і скроневим м'язом, і кровопостачають глибокі й нижні відділи цього м'яза.
Жувальна артерія, a. masseterіca, іноді бере початок від задньої глибокої скроневої артерії й, проходячи через вирізку нижньої щелепи на зовнішню поверхню нижньої щелепи, підходить до жувальному м'язу з боку -її внутрішньої поверхні, кровоснабжаючи її.
Задня верхня альвеолярна артерія, a. aheolarіs superіor posterіor, починається поблизу бугра верхньої щелепи однієї або двома-трьома галузями й, направляючись вище, проникає через foramіna alveolarіa в однойменні канальці верхньої щелепи, досягаючи корінь більших кутніх зубів верхньої щелепи і ясна.
Щічна артерія, a. buccalіs, невелика судина, направляється вперед і вниз, лягає на щічний м'яз, кровоснаб-жает її, слизувату оболонку порожнини рота, ясна в області верхніх зубів і ряд прилеглих мімічних м'язів. Щічна артерія анастомозує з лицьовою артерією.


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования