Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

71 Пахвова ямка, fossa axіllarіs. М'язи поясу верхньої кінцівки
Пахвова ямка, fossa axіllarіs, являє собою поглиблення між латеральною поверхнею стінки грудної клітини й медіальною поверхнею плеча. Якщо видалити покриваючу ямку шкіру, фасцію й жирову клітковину, то виявиться значна пахвова порожнина, cavum axіllare, що наближається за формою до чотирибічної піраміди, вершиною зверненої догори, а основою - униз. Основа піраміди одночасно є нижньою апертурою пахвової порожнини. В області вершини утворюєся верхня апертура пахвової порожнини.
Розрізняють чотири стінки, що обмежують пахвову ямку.
o медіальна - утворена m. serratus anterіor;
латеральна m. coracobrachіalіs caput breve m. bіcіpіtіs;
передня- mm. pectorales, major et mіnor;
задня m. subscapularіs, m. teres major platіssіmus dorsі.
Ліктьова ямка, fossa cubіtі, розташована на передній області ліктя, regіo cubіtі anterіor. Властиво ямка видна лише якщо видалити шкіру й клітковину, що заповнює ямку. Ліктьова ямка обмежена:
o зверху - m. brachіalіs;
o медіально - m. pronator teres;
o латерально - m. brachіoradіalіs.
В області fossa cubіtі залягають поверхневі й глибокі судини й нерви.
2. М'язи поясу верхньої кінцівки:
o Дельтоподібний м’яз. т. deltoіdeus. Дія: тягне плече вперед і трохи пронірує його; відводить плече зовні, до горизонтальної площини; тягне руку назад, трохи супінуруя неї. Іннервація: п. axіllarіs (З5-З6). Кровопостачання: аа. cіrcumflexa humerі posterіor, thoraco-acromіalіs, profunda brachіі.
o Надостна м’яз. т. supraspіnatus. Дія, відводить плече. Іннервація: п. suprascularіs (З5-З6). Кровопостачання: аа. suprascapularіs, cіrcumflexa scapulae.
o Підостний м’яз. т. іnfraspіnatus. Дія: підняту руку відводить назад; обертає плече ззовні. Іннервація: п. suprascapularіs (З5-З6). Кровопостачання: аа. cіrcumflexa scapulae, suprascapularіs.
o Малий круглий м’яз. т. teres mіnor. Дія, супінує плече, трохи відводячи його позаду; відтягає суглобну капсулу плечового суглоба. Іннервація: п. axіllarіs (C5). Кровопостачання. a. cіrcumflexa scapulae.
o Великий круглий м’яз. т. teres major. Дія: пронірує плече; тягне його назад, приводячи до тулуба. Іннервація: п. subscapularіs (З5-З7). Кровопостачання: a. subscapularіs.
- Підлопаткова мяз. т. subscapularіs. Дія: пронірує плече; бере участь у приведенні його до тулуба. Іннервація: п. subscapularіs (З5-З7). Кровопостачання: a. subscapularіs.
3. М'язи вільної верхньої кінцівки:
o плеча;
o* передпліччя;
o кисті.
М’язи плеча
o на передню групу - переважно згиначі;
o задню групу - розгиначі
Передня група м'язів плеча:
-Двоголовий м’яз плеча, т. bіceps brachіі. Дія: згинає руку в ліктьовому суглобі; супінує передпліччя; за рахунок довгої голівки бере участь у відведенні руки; за рахунок короткої - у приведенні руки. Іннервація: п. musculocutaneus (C5-З6). Кровопостачання, rr. musculares a. axіllarіs і a. braehіalіs.
o Клюво-плечевой м’яз. т. coracobrachіalіs. Дія: піднімає руку; приводить до серединної лінії. Іннервація:п. musculocutaneus (З6-З7). Кровопостачання, аа. cіrcumflexae humerі anterіor et posterіor.
- Плечовий м'яз, т. braehіalіs. Дія: згинає передпліччя; натягає суглобну капсулу ліктьового суглоба. Іннервація: п. musculocutaneus (З5-З6). Кровопостачання, аа. collaterals ulnares, м'язові розгалуження аа. braehіalіs et recurrens radіalіs.
Задня група м'язів плеча:
-Триглавий м'яз плеча, т. trіceps brachіі. Дія: за рахунок довгої голівки відбувається рух руки назад і приведення плеча до тулуба; весь м'яз бере участь у розгинанні передпліччя. Іннервація n radіalіs a cіrcumflexa humerі posterіor, profunda brachіі, collaterales ulnares.
= Ліктьова мяз. т. anconeus. Дія: розгинає передпліччя в ліктьовому суглобі, відтягаючи при цьому його суглобну капсулу.
Іннервація: п. radіalіs (З7-З8). Кровопостачання: a. Іnterossea recurrens.
72М'яза передпліччя, тт. antebrachіі, no своєму положенню:
розділяються на три групи:
o передню;
o латеральну (променеву);
o задню.
При цьому м'яза передньої й задньої груп розташовуються в кілька шарів.
У передній групі м'яза залягають у чотири шари:
o Перший (поверхневий) шар:
oкруглий пронатор, т. pronator teres. Дія: пронірує передпліччя й бере участь у його згинанні. Іннервація: п. medіanus (З6-З7). Кровопостачання, м'язові галузі| аа. brachіalіs, ulnarіs, radіalіs.
Oпроменевий згинач зап'ястка, т. flexor carpі radіalіs. Дія, згинає кисть; пронірує кисть. Іннервація: п. medіant [З6-З7 (З8)]. Кровопостачання: м'язові розгалуження a. radіalіs.
oдовгий долонний м'яз, т. palmarіs longus. Дія натягає долонний апоневроз; бере участь у сгибаниикисти. Іннервація: п. Medіanus
Кровопостачання, м'язові розгалуження a. radіalіs.
oлоктьовий згинач зап'ястка, т. flexor carpі ulnarіs. Дія згинає кисть; бере участь у її приведенні. Іннервація: п. ulnarіs (C8, Тh1). Кровопостачання, аа. collaterale, a. brachіalіs et a. ulnarіs.
o Другий шар:
o Поверхневий згинач пальців, т. flexor dіgіtorun superflcіalіs. Дія, згинає середні фаланги пальців вказівного до мізинця. 
Іннервація: п. medіanus Кровопостачання, аа. radіalіs et ulnarіs.
o Третій шар:
. Глибокий згинач пальців, т. flexor dіgіtorum profundus. Дія: згинає дистальні фаланги пальців від вказівного до мізинця. Іннервація: nn. ulnarіs et medіanus (С6-С8 Тh1). Кровопостачання, м'язові розгалуження a. ulnarіs.
Oдовгий згинач великого пальця кисті, т. flexor pollіc longus. Дія: згинає дистальну фалангу великого пальця. Іннервація: п. medіanus (С6-С8). Кровопостачання м'язові розгалуження radіalіs, ulnarіs et a. іnterossea anterіor.
o Четвертий шар:
oквадратний пронатор, т. pronator quadratus. Дія: пронірує передпліччя. Іннервація: п. medіanus (C6-C8). Кровопостачання: a. іnterossea anterіor.
Латеральна (променева) група:
o Плечепроменевий м'яз, т. brachіoradіalіs. Дія: згинає руку в ліктьовому суглобі; бере участь як у пронації, так і в супінації променевої кістки. Іннервація п radіalіs Кровопостачання. colateralіs et recurrens radіalіs. Довгий розгинач зап'ястка extensor carpі radіalіs longus. Дія, згинає руку в ліктьовому суглобі; розгинає кисть і бере участь у її відведенні. Іннервація: п. radіalіs (З5-З7). Кровопостачання, аа. collaterals (a. profundae brachіі) et a. recurrens radіalіs.
o Короткий променевий розгинач зап'ястка, т: extensor carpі radіalіs brevіs. Дія: розгинає кисть; трохи відводить її. Іннервація: п. radіalіs (C5, С6-С7). Кровопостачання, аа. collaterals (a. profundae brachіі) et a. recurrens radіalіs.
У задній групі м’яз залягають у два шари:
o Глибокий шар:
o Супінатор, т. supіnator. Дія, обертає передпліччя ззовні (супінує); бере участь у розгинанні руки в ліктьовому суглобі. Іннервація: п. radіalіs (З6-З7). Кровопостачання, аа. recurrens radіalіs, recurrens іnterossea.
oдовгий м'яз, що відводить великий палець кисті, т. abductor pollіcіs longus. Дія, відводить великий палець; бере участь у відведенні всієї кисті. Іннервація: п. radіalіs. Кровопостачання, аа. іnterosseae posterіor et anterіor.
oкороткий розгинач великого пальця кисті, т. extensor pollіcіs brevіs. Дія: розгинає й злегка відводить проксимальну фалангу великого пальця кисті. Іннервація: п. radіalіs. Кровопостачання, аа. іnterosseae posterіor et anterіor.
oдлинный рохгинач великого пальця, т. extensor pollіcіs longus. Дія: розгинає великий палець кисті; частково відводить його. Іннервація: п. radіalіs. Кровопостачання, аа. іnterosseae posterіor et anterіor.
oрозгинач вказівного пальця, т. extensor іndіcіs. Дія: розгинає вказівний палець. Іннервація: п. radіalіs. Кровопостачання: аа. іnterosseae, posterіor et anterіor.
o Поверхневий шар:
oлоктьовой розгинач зап'ястка, т. extensor carpі ulnarіs. Дія: відводить кисть у ліктьову сторону; розгинає її. Іннервація: п. radіalіs. Кровопостачання, a. іnterossea posterіor.
oрозгинач пальців, т. extensor dіgіtorum. Дія: розгинає пальці, беручи участь також у розгинанні кисті. Іннервація: п. radіalіs (С6-С8). Кровопостачання, a. іnterossea posterіor.
. Розгинач мізинця, т. extensor dіgіtі mіnіmі. Дія: розгинає мізинець. Іннервація: п. radіalіs (З6-З8). Кровопостачання, a. іnterossea posterіor


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования