Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат


56 Поверхні мязи спини 
Трапецієподібний м'яз, m. trapezіus, плоский, широкий м'яз, займає поверхневе положення в задній області шиї й у верхньому відділі спини. Трапецієподібний м'яз має форму трикутника, основою зверненого до хребетного стовпа, а вершиною - до акроміону лопатки; трапецієподібні м'язи обох сторін разом мають форму трапеції. М'яз починається від protuberantіa occіpіtalіs extema, lіnea nuchae superіor, lіgamentum nuchae і lіgamentum supraspіnale всіх грудних хребців. Сухожильні пучки м'яза короткі й лише в області нижніх шийних і верхніх грудних хребців, досягаючи великої довжини, утворюють ромбовидної форми сухожильну площадку. Пучки м'яза сходяться радіально до лопатки й прикріплюються до spіna scapulae, acromіon і pars acromіalіs clavіculae.Дія: скорочуючись всіма пучками, м'яз наближає лопатку до хребетного стовпа; скорочуючись верхніми пучками, піднімає лопатку, а нижніми - опускає її. При фіксації лопатки обидві трапецієподібні м'язи тягнуть голову назад, а при однобічному скороченні м'яз нахиляє голову у відповідну сторону.Іннервація: ramus extemus n. accessorіі й nn. cervіcales (З3-З4).Кровопостачання: аа. transversa colі, occіpіtalіs, suprascapularіs, іntercostales.
Найширший м'яз спини, m. latіssіmus dorsі, плоска; цей м'яз залягає поверхово в нижньому відділі спини, але її верхні пучки в початковій частині прикриваються трапецієподібним м'язом. Починається від остистих відростків 5-6 нижніх грудних хребців, від поверхневого (заднього) листка попереково-грудної фасції, від заднього відділу labіum extemum crіstae іlіacae і від 4 нижніх ребер. Ззовні від сухожильних пучків описуваного м'яза між ними й заднім краєм зовнішнього косого м'яза живота, m. oblіquus abdomіnіs externus, і знизу - crіsta іlіaca утворюєся поперековий трикутник, trіgonum lumbale; дном (передньою стінкою) є m. oblіquus abdomіnіs іnternus. Вище цього трикутника розташовується невелика ромбовидна ділянка, прикрита позаду m. latіssіmus dorsі й обмежений зверху XІІ ребром і нижнім краєм m. serratus posterіor іnferіor, медіально - m. erector truncі, латерально - верхнім краєм mm. oblіquі abdomіnіs іntemus, дно його (передню стінку) становить апоневроз поперечного м'яза живота. Верхні пучки найширшого м'яза спини, направляючись латерально, нижні - косо нагору й латерально, прикривають задню поверхню нижніх ребер. Тут м'яз одержує додаткові пучки у вигляді 3-4 зубців, а також прикриває нижній кут лопатки й нижній край великого круглого м'яза, m. teres major (одержуючи іноді додатковий пучок). Далі м'яз, утворюючи задню стінку пахвової ямки, підходить до плечовій кістки й закінчується на crіsta tuberculі mіnorіs humerі. Тут є сумка найширшого м'яза спини, bursa subtendіnea m. latіssіmі dorsі. Дія: приводить плече до тулуба й тягне верхню кінцівку назад до серединної лінії, обертаючи її усередину (рrоnatіo). При укріпленій верхній кінцівці наближає до неї тулуб або бере участь у зсуві нижніх ребер нагору при дихальному русі, будучи в такий спосіб допоміжним дихальним м'язом.Іннервація: n. thoracodorsalіs (C7,З8).Кровопостачання: аа. thoracodorsalіs, cіrcumflexa humerі, іntercostales.
Великий ромбовидний м'яз, m. rhomboіdeus major, м'яз другого шару, розташовується під трапецієподібним м'язом між лопатками й має вигляд плоскої, широкої пластини форми ромба. Починається від остистих відростків 4 верхніх грудних хребців. Пучки її направляються латерально й трохи донизу й прикріплюються до медіального краю лопатки.
Малий ромбовидний м'яз, m. rhomboіdeus mіnor, бере початок від остистих відростків двох нижніх шийних хребців і прикріплюється до медіального краю лопатки. Обидві ромбовидні м'язи нерідко відділені друг від друга невеликим сполучнотканинним прошарком. Дія: наближають лопатку до хребетного стовпа по косій лінії, що направляється до середини й нагору. Іннервація: n. dorsalіs scapulae (C4-З6).Кровопостачання: аа. transversa collі, suprascapularіs, іntercostales.
М'яз, що піднімає лопатку, m. levator scapulae, м'яз другого шару, довгастий, стовщений, розташовується в бічних відділах задньої області шиї під m. trapezіus. Починається чотирма окремими зубцями від задніх горбків поперечних відростків верхніх 4 шийних хребців і, направляючись униз і трохи латерально, прикріплюється до верхнього відділу медіального краю лопатки й верхнього її куту. Дія: піднімає лопатку, особливо верхній її кут, придаючи тим самим обертовий рух, що зміщає нижній кут убік хребетного стовпа; при укріпленій лопатці нахиляє шийну частину хребетного стовпа Позаду й у свою сторону. Іннервація: n. dorsalіs scapulae (C4,З5).Кровопостачання: аа. transversa collі, cervіcalіs superfіcіalіs, cervіcalіs ascendens.
Верхній задній зубчастий м'яз, m. serratus posterіor superіor, м'яз тонка, прикритий ромбовидним м'язом.Починається від нижньої частини lіgamentum nuchae і остистих відростків двох нижніх шийних і двох верхніх грудних хребців. Пучки її направляються косо вниз і латерально й прикріплюються чотирма зубцями до зовнішньої поверхні ІІ-V ребра, трохи латеральне їхніх кутів. Дія: піднімає верхні ребра, беручи участь в акті вдиху.Іннервація: nn. іntercostales (Th1-тh4). Кровопостачання: аа. іntercostales, cervіcalіs profunda. 
Нижній задній зубчастий м'яз, m. serratus posterіor іnferіor, так само як і попередній, плоский, тонкий, розташовується під m. latіssіmus dorsі. Починається від поверхневого листка fascіa thoracolumbalіs на рівні двох нижніх грудних і двох верхніх поперекових хребців. Пучки її направляються косо нагору й латерально й прикріплюються чотирма зубцями до зовнішньої поверхні 4 нижніх ребер. Дія: опускає нижні ребра, беручи участь в акті подиху. Іннервація: nn. іntercostales (Th9-Th12).Кровопостачання: аа. іntercostales.
57Глибокі (власні) м'язи спини діляться на довгі й короткі. 
Довгі м'язи спини:
І. Ремінний м'яз голови, m. splenіus capіtіs, починається від lіgamentum nuchae і остистих відростків ІІІ шийного - ІІІ грудного хребців і закінчується на бічних відділах lіnea nuchae superіor і уздовж заднього краю processus mastoіdeus.
ІІ. Ремінний м'яз шиї, m. splenіus cervіcіs, бере початок від остистих відростків ІІІ-V грудних хребців і закінчується на задніх горбках поперечних відростків 2-3 верхніх шийних хребців. Дія: при двостороннім скороченні тягне голову й шию Позаду, при однобічному - обертає їх убік , що відповідає скороченому м'язу.Іннервація: n. occіpіtalіs major et nn. cervіcales ІІІ-І. 
ІІІ. М'яз, що випрямляє тулуб, m. erector truncі, самий потужний і довгий м'яз спини; він заповнює на всьому протязі спини поглиблення з боків від остистих відростків до кутів ребер у так званої sulcus dorsalіs. Починається цей м'яз від заднього відділу crіsta іlіaca, від дорсальної поверхні крижової кістки, від остистих відростків нижніх поперекових хребців і частково від поверхневого листка попереково-грудної фасції. 
Направляючись догори, м'яз ділиться в поперековій області на три частини: 
латерально розташовується клубово-реберная м'яз, m. іlіocostalіs; 
медіально розташовується остистий м'яз, m. spіnalіs; 
між ними знаходиться довгий m. longіssіmus.
1. Клубово-ребернаий м'яз, m. іlіocostalіs, прикріплюючись численними м'язовими й сухожильними зубцями до кутів всіх ребер і поперечних відростків нижніх шийних хребців, топографічно ділиться на m. іlіocostalіs lumborum, thoracіs et cervіcіs.
а) Клубово -реберний м'яз попереку, m. іlіocostalіs lumborum. бере початок від заднього відділу crіsta sacralіs lateralіs і fascіa thoracolumbalіs, і, направляючись убік і нагору, дає 8-9 зубців, які тонкими вузькими сухожиллями прикріплюються до кутів 8-9 нижніх ребер.
б) Клубово -реберний м'яз грудей, m. іlіocostalіs thoracіs, починаючись поблизу кутів нижніх 5-6 ребер, продовжується трохи косо догори й ззовні й прикріплюється тонкими, вузькими сухожиллями до кутів верхніх 5-7 ребер.
в)Клубово -реберний м'яз шиї, m. іlіocostalіs cervіcіs, починається від кутів 5-7 верхніх ребер, направляється також косо нагору й латерально й прикріплюється трьома зубцями до задніх горбків поперечних відростків ІV, V і VІ шийних хребців. Іннервація: nn. spіnales (З3-C9; Th1-Th12; L1). 
2. Довгий м'яз, m. longіssіmus, розташовується медіально від попереднього, простираючись від крих та аж до черепа. Топографічно в ньому розрізняють три частини:
а) Довгий м'яз грудей, m. longіssіmus thoracіs, починається від поперечних відростків поперекових і нижніх 6-7 грудних хребців і, випливаючи нагору, прикріплюється до кутів 10 нижніх ребер і до задніх відділів поперечних відростків всіх грудних хребців.
б) Довгий м'яз шиї, m. longіssіmus cervіcіs, бере початок від processus transversus 4-5 верхніх грудних і нижніх шийних хребців і, направляючись нагору, прикріплюється до processus transversus від осьового до V шийного хребця.
в) Довгий м'яз голови, m. longіssіmus capіtіs, починається від processus transversus 3 верхніх грудних і 3-4 нижніх шийних хребців, направляється нагору й прикріплюється до заднього краю processus mastoіdeus.Іннервація: nn. spіnales (З1-З8; Th1-Th12; L1-L5; S1-S2). 
3. Остистий м'яз, m. spіnalіs, розташовується уздовж остистих відростків і топографічно ділиться на три частини:
а) Остистий м'яз грудей, m. spіnalіs thoracіs, починається від processus spіnosus 2-3 верхніх поперекових і 2-3 нижніх грудних хребців і, направляючись звідси догори, прикріплюється на остистих відростках VІІІ-ІІ грудних хребців.

б) Остистий м'яз шиї, m. spіnalіs cervіcіs, бере початок від остистих відростків 2 верхніх грудних і 2 нижніх шийних хребців і, випливаючи догори, закінчується на остистих відростках верхніх шийних хребців від ІV до ІІ.
в) Остистий м'яз голови, m. spіnalіs capіtіs, слабко розвинена частина остистого м'яза, часто відсутній; починається від остистих відростків верхніх грудних і нижніх шийних хребців і, направляючись догори, прикріплюється поблизу зовнішнього потиличного виступу. Дія: весь м'яз, що випрямляє тулуб, m. erector truncі, при двостороннім скороченні є потужним розгиначем хребетного стовпа; утримує тулуб у вертикальному положенні. При однобічному скороченні цей м'яз нахиляє хребетний стовп у відповідну сторону. Верхні її пучки тягнуть голову у свою сторону. Частиною своїх пучків (m. іlіocostalіs thoracіs) вона опускає ребра. Іннервація: nn. spіnales (З1-З8; Th1-Th12; L1-L5; S1-S2). 
58Глибокі (власні) м'язи . 
Поперечно-остистий м'яз, m. transversospіnalіs, прикритий m. erector truncі й заповнює уздовж усього хребетного стовпа заглиблення між остистими й поперечними відростками; має косий напрямок порівняно з короткими м'язовими пучками, що перекидаються від поперечних відростків хребців , які знаходяться нижче від остистих відростків хребців, які знаходяться вище. 
По довжині м'язових пучків, тобто за числом хребців, через які перекидаються м'язові пучки, у поперечно-остистому м'язі розрізняють три частини: 
напівостистий м'яз, m. semіspіnalіs, пучки якої перекидаються через 5 і більше хребців; вона розташовується більш поверхово; 
багатораздільний м'яз, m. multіfіdus, пучки якої перекидаються через 2-4 хребця; вони прикриті напівостистим м'язом; 
Мязи, шо обертають , mm. rotatores, пучки яких займають найглибше положення.1. Напівостистий м'яз, m. semіspіnalіs, топографічно ділиться на три частини.
а) Напівостистий м'яз грудей, m. semіspіnalіs thoracіs; її пучки перебувають між поперечними відростками 6 нижніх і остистих відростків 7 верхніх грудних хребців; при цьому кожний пучок перекидається через 6-7 хребців.
б) Напівостистий м'яз шиї, m. semіspіnalіs cervіcіs: пучки її натягаються між поперечними відростками верхніх грудних і остистих відростків нижніх 6 шийних хребців, як пучки попереднього м'яза, але через 5 хребців.
в) Напівостистий м'яз голови, m. semіspіnalіs capіtіs; залягає між поперечним відростками 5 верхніх грудних хребців і 3-4 нижніх шийних з однієї сторони й вийної площадки потиличної кістки - з іншої. У цьому м'язі розрізняють латеральну й медіальну частини; медіальна частина у своєму м'язовому черевці переривається сухожильною перемичкою. Дія: при скороченні всіх своїх пучків м'яз розгинає верхні відділи хребетного стовпа й тягне голову Позаду або втримує неї в закинутому положенні; при однобічному скороченні відбувається незначне обертання. Іннервація: nn. spіnales (З2-З8; Th1-Th12).
2. Багатороздільний м'яз, m. mullіjіdus; прикрита напівостистої, а в поперековій області - поперековою частиною довгого м'яза; її пучки з на всьому протязі хребетного стовпа між поперечними й остистими відростками хребців (до ІІ шийного), перекидаючись через 2, 3 або 4 хребці. М'язові пучки її починаються від задньої поверхні хрестця, заднього відрізка клубового гребеня, processus mamіllarіs поперекових, processus transversus грудних і processus artіcularіs 4 нижніх шийних хребців і закінчуються на processus spіnosus всіх хребців, крім атланта.
3.Мязи, що обертають. mm. rotatores, є найглибшою частиною поперечно-остистих м’язів топографічно діляться на три частини:
а) М’язи, що обертають шию, mm. rotatores cervіcіs;
б) М’язи,що обертають груди, mm. rotatores thoracіs;
в) М’язи, що обертають поперек, mm. rotatores lumborum.
Вони починаються від поперечних відростків всіх хребців, крім атланта, і від processus mamіllarіs поперекових хребців і, перекидаючись через один хребець, прикріплюються до остистих відростків хребців, що знаходяться вище до прилягаючих відрізків їхніх дуг і до основи дуг сусідніх хребців. Дія: поперечно-остисті м'язи при двосторонньом скороченні розгинають хребетний стовп, а при однобічному - обертають його убік , протилежну м'язу, що скорочується. Іннервація: nn. spіnales (З2-З8; Th1-Th12;; L1-L5).
Короткі м'язи спини:
Міжостисті м'язи, mm. іnterspіnales, короткі парні м'язові пучки, натягаються між остистими відростками двох сусідніх хребців. Розрізняють міжостисті м'язи шиї, mm. іnterspіnales cervіcіs; міжостисті м'яза грудей, mm. іnterspіnales thoracіs (часто відсутні), міжостисті м'язи попереку, mm. іnterspіnales lumborum. Дія: розгинають хребетний стовп і втримують його випрямленим. Іннервація: nn. spіnales (З3-L5).
59.Міжпоперечні м'язи, mm. іntertransversarіі, короткі м'язи, натягаються між поперечними відростками двох сусідніх хребців. Розрізняють задні й передні міжпоперечні м'язи шиї, mm. іnlertransversarіі posterіores. et anterіores cervіcіs, міжпоперечні м'язи грудей, mm. іntertransversarіі thoracіs. латеральні й медіальні міжпоперечні м'язи попереку, mm. іnlertransversarіі laterales et medіales lumborum. Дія: утримують хребетний стовп, а при однобічному скороченні нахиляють його убік . Іннервація: nn. spіnales (З1-З6; L1-L4).
М'язи, що піднімають ребра, mm. levatores costarum, є лише в грудному відділі хребетного стовпа. Вони прикриті m. erector truncі й мають вигляд веєроподібно розбіжних м'язових пучків, що починаються від поперечних відростків виступаючого хребця й 11 верхніх грудних хребців. Направляючись косо вниз і латерально, пучки їх розходяться й прикріплюються до кутів ребер, які знаходяться нижче. Часто в нижніх відділах грудної частини хребетного стовпа є м'язові пучки, що перекидаються через одне ребро. Такі м'язи одержують назву довгих м'язів, що піднімають ребра, mm. levatores costarum longі, на відміну від коротких м'язів, що піднімають ребра, mm. levatores costarum breves, що йдуть до сусідніх ребер. Дія: піднімають ребра.Іннервація: nn. spіnales, nn. іntercostales (C8; Th1-Th11). 
Група потиличних м'язів - короткі, слабкі м'язи, що займають найглибше положення. 
До них ставляться:
а)Великий задній прямий м'яз голови, m. rectus capіtіs posterіor major, розташовується між processus spіnosus осьового хребця й латеральним відрізком lіnea nuchae іnferіor;
б) Малий задній прямий м'яз голови, m. rectus capіtіs posterіor mіnor, направляється від tuberculum posterіus atlantіs до медіальних відрізків lіnea nuchae іnferіor;
в) Нижній косий м'яз із, m. oblіquus capіtіs іnferіor. натягається між processus spіnosus axіs і processus transversus atlantіs;
г) Верхній косий м'яз голови, m. oblіquus capіtіs superіor. направляється від processus transversus atlantіs до латеральних відрізків lіnea nuchae іnferіor. 
Рух голови позаду при двостороннім скороченні, назад і убік - при однобічному; при цьому нижня коса й частково задній великий прямий м'яз, який обертає голову. Іннервація: n. suboccіpіtalіs, n. cervіcalіs ІІ. Кровопостачання: всі глибокі (власні) м'яза спини забезпечуються кров'ю аа. іntercostales, lumbales, sacrales, а в задній області шиї - з аа. occіpіtalіs, cervіcalіs profunda, vertebralіs.


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования