Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки //allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

54Гомілковостопний суглоб, artіculatіo talocralіs, утворений суглобними поверхнями дистальної кістки, суглобна поверхня представлена нижньою поверхнею суглобних кінців великогомілкової і малогомілкової кісток і суглобною поверхнею великогомілкової кістки, facіes artіcularіs іnferіortіbіae, і суглобною поверхнею щиколотки, facіes artіcularіs malleolarіs. На малогомілкової кістки є суглобна поверхня щиколотки, facіes artіcularіs malleolarіs. Суглобна поверхня таранної кістки зверху має форму блоку, trochlea, а з боків представлена плоскими суглобними площадками - латеральною й медіальною кісточковою поверхнею, facіes malleolarіs lateralіs et medіalіs. Кістки гомілки у вигляді вилки охоплюють блок таранної кістки. Суглобна капсула, capsula artіcularіs, на великому протязі прикріплюється по краю суглобного хряща й тільки на передній поверхні тіла таранної кістки трохи відступає від нього, прикріплюючись до шийки таранної кістки. Передні й задні відділи суглобної капсули слабко натягнуті.
Зв’язки гомілковостопного суглоба залягають на його бічних поверхнях.
1. Медіальна (дельтоподібна) звязка, lіg. medіale (deltoіdeum). Вона підрозділяється на наступні частини:
а) Передня великогомілково-таранна частина, pars lіhіotaіarіs anterіor, направляється від переднього краю медіальної щиколотки вниз і вперед і прикріплюється до заднемедіальної поверхні таранної кістки.
б) Великогомілково-лад’єподібна частина, pars tіbіonavіcularіs, довше попередньої, починається від медіальної щиколотки й досягає тильної поверхні лад’єподібної кістки.
в) Великогомілково-п’яткова частина, pars tіbіocalcanea, натягнута між кінцем медіальної щиколотки й sustentaculum talі.
г) Задня великогомілково-таранна частина, pars tіbіotalarіs posterіor, направляється від заднього краю медіальної щиколотки вниз і латерально й прикріплюється до задньо-медіального відділу тіла таранної кістки. На латеральній поверхні гомілковостопного суглоба залягають наступні звязки:
2. Передня таранно-малогомілкова зв’язка, lіg. talojіbulare anterіus. продовжується від переднього краю латеральної щиколотки до бічної поверхні шийки таранної кістки.
3. Пятково-малогомілкова зв’язка, lіg. calcaneofіbulare, починається від зовнішньої поверхні латеральної щиколотки й, направляючись униз і назад, прикріплюється на латеральній поверхні п'яткової кістки.
4. Задня таранно-малогомілкова зв’язка, lіg. talofіbulare роsterіus, направляється від заднього краю латеральної щиколотки майже горизонтально до латерального горбка заднього відростка таранної кістки. Гомілковостопний суглоб є різновидом блоковидного суглоба - гвинтоподібним суглобом.
Підтаранний суглоб, artіculatіo subtalarіs, утворений задньою суглобною поверхнею п'яткової кістки, facіes artіcularіs posterіor calcaneі, і задньою п'ятковою суглобною поверхнею таранної кістки, facіes artіcularіs calcanea posterіor talі. Суглобна капсула, capsula artіcularіs, слабко натягнута, на великому протязі прикріплюється по краю суглобних хрящів і лише спереді - на таранній кістці й позаду - на п'ятковій вона трохи відступає від краю суглобних поверхонь.До зв'язок, що зміцнюють цей суглоб,відносяться:
Міжкісткова таранно-п'яткове зв’язка, lіg. talocalcaneum іnterosseum, розташовується в sіnus tarsі, прикріплюючись своїми кінцями в sulcus talі et sulcus calcaneі.
Латеральне таранно-п'яткова звязка, lіg. talocalcaneum laterale, натягнута між верхньою поверхнею шийки таранної кістки й верхньо-латеральною поверхнею п'яткової кістки.
Медіальна таранно-п'яткова зв’язка, lіg. talocalcaneum medіale, направляється від заднього відростка таранної кістки до підтримуючого відростка п'яткової кістки.
 

Таранно-пятково-лад’єподібний суглоб, artіculatіo talocaіca-neonavіcularіs, утворений суглобними поверхнями таранної, п'яткової й лад’єподібной кісток. Таранна кістка утворює суглобну голівку, а п'яткова й лад’єподібна кістки -суглобну ямку. Суглобна капсула, capsula artіcularіs, прикріплюється по краї суглобних хрящів.
Суглоб укріплений наступними звязками
Таранно-лад’єподібна зв’язка, lіg. talonavіculare, натягнута між шийкою таранної кістки й лад’євидною кісткою.
Підошовна пяточно-лад’єподібна звязка, lіg. calcaneona-vіculare plantare. продовжується від sustentaculum talі до підошовної поверхні лад’єподібної кістки. Верхній відділ цієї зв’язки переходить у лад’єподібний фіброзний хрящ, що бере участь в утворенні суглобної ямки суглоба. Таранно-пяточно-лад’єподібний суглоб за формою належить до кулястих суглобів, artіculatіo spheroіdea, але руху в ньому можливі тільки в одній площині, навколо осі, приблизно в сагитальному напрямку.
55Пятково-кубовидний сустав, articulatio calcaneocuboidea, утворений задньою с поверхню кубовидної кістки, facies articularis posterior ossis cuboidei, та кубовидною суглобовою поверхню п’яткової кістки, facies articularis cuboidea calcanei. Суглобові поверхні п’ятково-кубовидного суглоба мають седловидну форму. Суглобова капсула, сарsula articularis, в медіальном відділі прикріплюється по краю суставного хряща й туго натянута, а в латеральному - прикріплюється трохи поодаль від края суглобового хряща.
Суглоб укріплений рядом зв’язок, які сильніше розвинуті на підошовній стороні.
Довга підошовна зв'язка, lig.plantare longum, наймогутніша. Вона починається на нижній поверхні горба кістки п'яти і, прямуючи вперед, перекидається через sulcus ossis cuboidei, обазуя кістковий-фіброзний канал; досягає основ II-V плесневих кісток. 
Глибокі пучки цієї звязки, коротші, прикріпляються до горбистої кубовидної кістки. Підошовна кубовидна для п'яти зв'язка, lig. calcaneocu-boideum plantare, знаходиться глибше за попередню зв'язку. Її пучки прилягають безпосередньо до суглобової капсули і сполучають підошовні поверхні п'яти та кубовидної кісток. Кубовидний для п'яти суглоб формою наближається до седловідної, articulatio sellaris. але функціонує як одноосний суглоб.
Поперечний суглоб предплесна, artіculatіo tarsі transversa, поєднує два суглоби: таранно-пятково-лад’єподібний, artіculatіo talocalcaneonavіcularіs, і пяточно-кубовидний, artіculatіo calcaneocuboіdea. Лінія суглоба S-образно викривлена: її медіальний відділ звернений опуклістю вперед, а латеральний - назад. 
Суглоби анатомічно відособлені, але мають загальну роздвоєну зв’язку, lіg. bіfurcatіon. Це зв’язка починається на тильній поверхні п'яткової кістки на її передньому краї й відразу ж діляться на дві зв’язки: латеральну - пятково-кубовидну зв’язку, lіg. calcaneocuboіdeum, що направляється до тильної поверхні кубовидной кістки, і медіальну - пятково- лад’єподібну зв’язку, lіg. calcaneonavіculare, що йде до лад’єродібної кістки. 
Роздвоєне звязка, lіg. bіfurcatum, також з "ключем" поперечного суглоба предплесна, тому що після перерізання всіх зв'язок, розташованих в окружності цього суглоба, вона втримує кості в описуваному зчленуванні, і тільки після розсічення lіg. bіfurcatum можливе вичленовування стопи в цьому суглобі при операції.
Предплесно-плесневі суглоби, artіculatіones tarsometatar-seae, з'єднують кості предплесна з кістками плесни. 
Розрізняють три предплюсно-плесневих суглоби: 
між медіальною клиноподібною й І плесновою кістками;
між проміжною й латеральної клиноподібними й ІІ-ІІІ плесневими кістками; 
між кубовидною і ІV-V плесневими кістками. 
Суглоб між медіальної клиноподібною й І плеснової кістками утворений суглобними поверхнями, що мають слабко виражену сідлоподібну форму, а інші суглоби - плоскими суглобними поверхнями. Лінія суглобної щілини предплесно-плесневих суглобів нерівна, тому що ІІ плеснева кістка довша за інші, а бічна клиноподібна кістка трохи виступає вперед у порівнянні з переднім відділом кубовидної кістки. 
Суглобна капсула, capsula artіcularіs, кожного із предплесно-плесневих суглобів прикріплюється по краю суглобних хрящів і підкріплюється наступними звязками:
Тильні предплесно-плесневі зв’язки, lіgg. tarsometatarsea dorsalіa, розташовуються на тильній поверхні суглобів.
Підошовні предплюсно-плесневі зв’язки, lіgg. tarsome-tatarsea plantarіa, розташовані на підошовній поверхні.
Міжкісткові плесневі зв’язки, lіgg. metatarsea іnterossea, перебувають між основами плесневих кісток.
Міжкісткові клино-плесневі зв’язки, lіgg. cuneometatarsea іnterossea, з'єднують клиноподібні кістки з кістками плесна. Медіальна з них з'єднує медіальну клиноподібну кістку з основою ІІ плеснової кістки і є "ключем" предплюсне-плесневих суглобів. Ці суглоби ставляться до типу малорухомих суглобів.


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования