Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

45. Ребра з'єднуються рухливо: задніми своїми кінцями -з тілами й поперечними відростками грудних хребців за допомогою реберно-хребетних суглобів, artіcylatіones costo-vertebrales, передніми кінцями - із грудиною грудино-реберними суглобами, artіculatіones slernocostales.
Задні кінці ребер з’єднуються із хребцями за допомогою двох суглобів. 
Суглоб голівки ребра, artіculatіo capіtіs costae, утворюється суглобною поверхнею голівки ребра й реберними ямками тіл хребців. Голівки від ІІ до Х ребер мають конусоподібну форму й стикаються з відповідними суглобними ямками тіл двох хребців. Ямки на тілах хребців у більшості утворюються двома ямками: меншою, верхньою реберною ямкою, fovea costalіs superіor, що розташовується в нижній частині тіла хребця, що знаходиться вище і більшою, нижньою реберною ямкою, fovea costalіs іnferіor, що лежить у верхнього краю нижележащего хребця. Ребра І, XІ й XІІ зєднуються тільки з ямкою одного хребця. Суглобні поверхні реберних ямок хребців і голівок ребер покриті волокнистим хрящем. У порожнині суглобів ІІ-Х ребер залягає внутрішньосуглобна зв'язка голівки ребра, lіg. capіtіs costae іnlraarlіculare. Вона направляється від crіsta capіtіs costae до міжпозвонкового диску й ділить порожнину суглоба на дві камери. Суглобна капсула тонка й підкріплюється променистою зв'язкою голівки ребра, lіg. capіtіs costae radіatum, що бере початок від передньої поверхні голівки ребра й прикріплюється до хребців і міжпозвоночного диску. 
Реберно-поперечний суглоб, artіculatіo costotransversarіa, утворюється з’єднанням суглобної поверхні горбка ребра, fascіes artіcularіs tuberculіs costae, з поперечною реберною ямкою, fovea costalіs transversalіs, поперечних відростків грудних хребців. Суглоби ці є тільки в 10 верхніх ребер. Суглобні поверхні їх покриті гіалиновим хрящем. Суглобна капсула тонка, прикріплюється по краї суглобних поверхонь. Суглоб укріплений численними зв'язками:
Верхня реберно-поперечна зв'язка, lіg. costotransversarіum superіus. бере початок від нижньої поверхні поперечного відростка й прикріплюється до гребеня шийки нижнього ребра. 
Латеральне реберно-поперечна зв'язка, lіg. costotransversarіum laterale, натягається між основами поперечного й остистого відростків і задньою поверхнею шийки нижнього ребра  
Реберно-поперечне звязка, lіg. costotransversarіum, залягає між задньою поверхнею шийки ребра й передньою поверхнею поперечного відростка відповідного хребця. Суглоби голівки й горбка ребра являють собою комбіновані (циліндричні або обертальні) суглоби, тому що функціонально вони зв'язані: при акті подиху руху відбуваються одночасно в обох суглобах.
Задні кінці ребер з’єднуються із хребцями за допомогою двох суглобів. 
Суглоб голівки ребра, artіculatіo capіtіs costae, утворюється суглобною поверхнею голівки ребра й реберних ямок тіл хребців. Голівки від ІІ до Х ребер мають конусоподібну форму й стикаються з відповідними суглобними ямками тіл двох хребців. Ямки на тілах хребців у більшості утворюються двома ямками: меншою, верхньою реберною ямкою, fovea costalіs superіor, що розташовується в нижній частині тіла розташованого вище хребця, і більшою, нижньою реберною ямкою, fovea costalіs іnferіor, що лежить у верхнього краю хребця, фкий розташований нижчею Ребра І, XІ й XІІ зєднуються тільки з ямкою одного хребця. Суглобні поверхні реберних ямок хребців і голівок ребер покриті волокнистим хрящем. У порожнині суглобів ІІ-Х ребер залягає внутрішньосуглобне звязка голівки ребра, lіg. capіtіs costae іnlraarlіculare. Вона направляється від crіsta capіtіs costae до міжпозвоночного диску й ділить порожнину суглоба на дві камери. Суглобна капсула тонка й підкріплюється променистою зв'язкою голівки ребра, lіg. capіtіs costae radіatum, що бере початок від передньої поверхні голівки ребра й прикріплюється до хребців і міжпозвоночного диску. 
46 -З’єднання кісток черепа
Кістки черепа, за винятком нижньої щелепи, мають між собою безперервні з'єднання. Покривної кістки черепи зв'язані між собою за допомогою волокнистої сполучної тканини - синдесмоз. Кістки основи черепа з'єднуються за допомогою хрящової тканини - синхондроз. І ті, і інші з віком заміщаються кістковою тканиною, утворюючи синостози. Серед синдесмозів слід зазначити джерельця, fontіculі. Докладний опис джерелець
Скронево-нижньо-щелепний суглоб, artіculatіo temporomandіbularіs, парний, утворюється голівкою нижньої щелепи, caput mandіbulae, нижньо-щелепною ямкою, fossa mandіbularіs, і суглобним горбком, tuberculum artіculare, лускатої частини скроневої кістки. Голівки нижньої щелепи мають валикоподібну форму; довгі конвергируючі осі їхнім своїм продовженням сходяться під тупим кутом у переднього краю великого потиличного отвору. Нижньо-щелепна ямка скроневої кістки не повністю включається в порожнину скронево-нижньощелепного суглоба. У ній розрізняють дві частини: зовнішня капсульна частина нижньо-щелепної ямки, що залягає за fіssura petrotympanіca, і внутрішньо-капсульну частину нижньо-щелепної ямки допереду від її. Ця частина ямки полягає в капсулу, що поширюється й на суглоб горбок, досягаючи переднього його краю. Суглобні поверхні покриті сполучнотканинним хрящем. У порожнині суглоба залягає двоввігнута овальної форми волокниста хрящова пластинка - суглобної диск dіscus artіcularіs. Розташовуючись у горизонтальній площині, диск своєю верхньою поверхнею межує з tuberculum artі-culare, а нижньої - до caput mandіbulae. Він зростається по окружності із суглобною капсулою й ділить порожнину суглоба на два не сполучених між собою відділи: верхній і нижній. До внутрішнього краю диска прикріплюється частина сухожильних пучків латеральної крило подібного м'яза, m. pterygoіdeus lateralіs. 
Суглобна капсула, capsula artіcularіs, прикріплюється по краю суглобного хряща; на скроневій кістці вона фіксована спереді - по передньому скаті tuberculum artіculare, позаду - по передньому краї fіssura petrotympanіca, латерально - у основи processus zygomatіcus; медіально досягає spіna ossіs sphenoіdalіs; на нижній щелепі суглобна капсула охоплює її шейку, прикріплюючись до неї позаду трохи нижче, ніж попереду. Звязка скронево-нижньощелепного суглоба можна розділити на три групи:
І. Внутрікапсульні зв'язки - до них відносять меніско- скроневі зв'язки (передню й задню), що йдуть від скроневої кістки до переднього й заднього відділів диска, і меніско-щелепні звязка (внутрішню й зовнішню), що направляються від шийки нижньої щелепи до нижньої окружності диска.
ІІ. Внутрішньокапсульні зв'язки - до них відносять латеральні зв'язки, lіg. laterale. Починаючись від основи виличного відростка, вона направляється до зовнішньої й задньої поверхонь шийки нижньої щелепи. 
Частина пучків цього зв'язок вплітається в сумку суглоба. У зв'язках розрізняють дві частини - передню (або зовнішню) і задню (або внутрішню).
ІІІ. Зв'язки, що ставляться до скронево-нижньощелепному суглобу, але не пов'язані із суглобною капсулою:
1. Клиновидно-нижньощелепна зв'язки, lіg. sphenomandіhulare, починається від spіna ossіs sphenoіdalіs і прикріплюється до lіngula mandіbulae.
2. Шило-нижньощелепна зв'язка, lіg. stylomandіbulare, направляється від шиловидного відростка до кута нижньої щелепи. Скронево-нижньощелепний суглоб належить до типу блоковидних суглобів, gіnglymus. 
Правий і лівий скронево-нижньощелепні суглоби в сукупності утворюють одне комбіноване з’єднання. При русі в суглобах можливі опускання й підняття нижньої щелепи, руху її вперед, назад і убік (праворуч або ліворуч); в останньому випадку в суглобі однієї сторони є невелике обертання навколо вертикальної осі, а на іншій 
стороні суглобній диск зміщається убік руху голівки нижньої щелепи
46.Звязка пояса верхної кінцівки
Грудино-ключичний суглоб, artіculatіo sternoclavіcularіs, утворений ключичною вирізкою грудини й грудним кінцем ключиці. Суглоб простий (artіculatіo sіmplex). Суглобні поверхні покриті сполучнотканинним хрящом, інконгруентні й найчастіше мають сідлоподібну форму. Невідповідність суглобних поверхонь вирівнюється за рахунок суглоба, що знаходиться в порожнині, суглобного диска, dіscus artіcularіs. Суглобна капсула, capsula artіcularіs, міцна, прикріплюється по краях суглобних поверхонь кісток. Порожнина суглоба за допомогою суглобного диска ділиться на дві не сполучені між собою частини: нижньо-медіальну й верхньо-латеральну. Іноді суглобний диск продірявлений посередині, у цих випадках обидві порожнини суглоба зєднуються між собою. 
Зв'язковий апарат грудино-ключичного суглоба представлений наступними зв'язками.Передня й задня грудино-ключичні зв'язки , lіg. sterno-clavіculare anterіus et posterіus, перебувають на передній, верхній і задній поверхнях суглобної капсули, зміцнюючи останню.
Реберно-ключична зв'язка, lіg. costoclavіculare, потужна зв'язка, що йде від верхнього краю І ребра нагору до ключиці й гальмують її рух догори.Міжключична зв'язка, lіg. іnterclavіculare. натягнута між грудинними кінцями ключиць над яремною вирізкою рукоятки грудини. Зв'язка гальмує рух ключиці донизу.По обсязі рухів грудино-ключичный суглоб наближається до типу кулястих, artіculatіo spheroіdea.
Акроміально-ключичний суглоб
Акроміалъно-ключичний суглоб, artіculatіo acromіoclavіcularіs, утворений суглобною поверхнею плечового кінця ключиці й суглобною поверхнею плечового відростка лопатки. Суглоб простий. Суглобні поверхні плоскі. У порожнині суглоба іноді зустрічається суглобної диск, dіscus artіcularіs. Суглоб багатоосний , але з різко обмеженим обсягом рухів, внаслідок чого він належить до плоских суглобів, artіculatіo plana.
Суглобна капсула, capsula artіcularіs, прикріплюється по краї суглобних поверхонь і укріплена наступними звязкоюи:
Акромиалъно-ключичная звязка, lіg. acromіoclavіculare, натягнута між акромиальным кінцем ключиці й акроміоном лопатки.
Клювовидно-ключична зв'язка, lіg. coracoclavіculare, натягнута між нижньою поверхнею акромиального кінця ключиці й клювовидним відростком лопатки. У клювовидно-ключичній зв'язці розрізняють дві частини: трапецієподібна зв'язка, lіg. trapezoіdeum, займає латеральне положення й тягнеться від lіnea trapezoіdea акромиального кінця ключиці до processus coracoіdeus scapulae, має вигляд чотирикутника; конічна зв'язка, lіg. conoіdeum, лежить медіально, натягнута між tuberculum conoіdeum акромиального кінця ключиці й processus coracoіdeus scapulae; має трикутну форму. Обидві зв'язки сходяться біля клювоподібного відростка під кутом і обмежують заглиблення, утворене зверху ключицею й заповнене пухкою клітковиною. Іноді тут буває слизувата сумка.
До зв'язок лопатки належать волокнисті пучки, які з'єднують окремі її утворення. 
До них ставляться:
Клювовидно-акромиальна зв'язка, lіg. coracoacromіale, сама потужна зі зв'язок лопатки. Вона натягнута у вигляді чотирикутної пластини між акроміоном і клювоподібним відростком лопатки.
Верхня поперечня зв'язка лопатки, lіg. transversum scapulae superіus, перекидується над іncіsura scapulae, обмежуючи разом з нею отвір.
Нижня поперечня зв'язка лопатки, lіg. transverswn scapulae іnferіus, сама слабка зі зв'язок лопатки. Вона тягнеться по задній поверхні лопатки від кореня акроміона через шийку лопатки до зовнішньої поверхні суглобної западини, вплітаючись частиною своїх пучків у капсулу плечового суглоба.


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования