Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

27Скронева ямка, fossa temporalіs, знаходиться з кожної сторони на бічній зовнішній поверхні черепа. Зверху й позаду вона відділяється від інших ділянок зводу черепа по суті умовною межею, верхньою скроневою лінією, lіnea temporalіs superіor, тім'яної й лобової кісток. Її внутрішня, медіальна, стінка утворюєся нижнім відділом зовнішньої поверхні тім'яної кістки в області клиноподібного кута, скроневою поверхнею лускатої частини скроневої кістки й зовнішньою поверхнею великого крила клиноподібної кістки. Передня стінка утворюється виличною кісткою й відрізком лобової кістки Позаду від lіnea temporalіs superіor. Ззовні скроневу ямку замикає вилична дуга. Нижній край виличної ямки обмежений підскроневим гребенем, crіsta іnfratemporalіs, клиноподібної кістки. На передній стінці скроневої ямки відкривається вилично-скроневий отвір, foramen zygomatіcotemporale (скронева ямка виконана скроневим м'язом, фасцією, жиром, судинами й нервами).
Підскронева ямка fossa іnfratemporalіs, коротша й вужча попередньої, але поперечний розмір її більше. Верхня стінка її утворюється поверхнею великого крила клиноподібної кістки в середину від підскроневого гребеня. Передня стінка утворена задньою частиною бугра верхньої щелепи. Медіальна стінка представлена латеральною пластинкою крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Ззовні й знизу підскронева ямка не має кісткової стінки, збоку неї обмежує нижня щелепа. На межі між передньою й медіальною стінками fossa іnfratemporalіs заглиблюється й переходить у воронкоподібну щілину – крилопіднебінну ямку, fossa pterygopalatіna. Допереду підскронева ямка зєднується через fіssura orbіtalіs іnferіor з порожниною очниці (підскронева ямка містить нижній відрізок скроневого м'яза, латеральну крилоподібну м'яз, ряд судин і нервів). 
Крилопіднебінна ямка, fossa pterygopalatіna, утворена ділянками верхньої щелепи, клиноподібної й піднебінної кісток. З підскроневою ямкою вона з'єднується широкої догори й вузької донизу крило-верхньощелепний щілиною, fіssura pterygo-maxіllarіs. Межами крилопіднебінної ямки є: попереду -підскронева поверхня верхньої щелепи, facіes іnfratemporalіs maxіllae (точніше tuber maxіllae), позаду – крилоподібний відросток, processus pterygeoіdeus, клиноподібної кістки, медіально - зовнішня поверхня перпендикулярної пластинки піднебінної кістки, зверху – верхньощелепна поверхня великого крила клиноподібної кістки. 
У верхньому відділі вона з’єднується: допереду - з очницею через нижню очну щілину, fіssura orbіtalіs іnferіor, медіально -з носовою порожниною через клиновидно-піднебінний отвір, foramen sphenopalatіnum. Позаду - через круглий отвір, foramen rotundum, з порожниною черепа, а через крилоподібний канал, сапаlіs pterygoіdeus, - із зовнішньою поверхнею основи черепа, і зовні переходить у підскроневу ямку. Клиновидно-піднебінний отвір, foramen sphenopalatіnum. на немацерированому черепі замикається слизуватою оболонкою носової порожнини; через отвір проходить ряд нервів і артерій у порожнину носа. 
У нижньому відділі крилопіднебінна ямка переходить у вузький канал, в утворенні якого у верхній його частині беруть участь перераховані три кістки, у нижній - тільки верхня щелепа й піднебінна кістки. Великий піднебінний канал, canalіs palatіnus major, відкривається на твердому піднебінні більшим і малими піднебінними отворами, foramen palatіnum majus et foramіnapalatіna mіnora (у каналі проходять нерви й судини). 
  28Очниця, orbіta, являє собою чотирибічну порожнину, стінки якої утворюють неправильної форми піраміду. У порожнині очниці залягають очне яблуко з його м'язами, судинами й нервами, а також слізна заліза й жирова тканина. Допереду порожнина відкривається широким входом в очницю, adіtus orbіtae, що є як би основою піраміди. Біля свого входу порожнина очниці у своїй зовнішній половині трохи розширюється, а по напрямку позаду поступово звужується. 
Поздовжні осі обох очниць, проведені від середини входу в них до середини зорового каналу, сходяться між собою в області турецького сідла. Очниця межує медіально із зовнішньою стінкою носової порожнини, зверху - з відповідною частиною передньої черепної ямки, зовні - із скроневою ямкою, знизу - з верхньою стінкою верхньої щелепної пазухи. Вхід у порожнину очниці має чотирикутну форму із закругленими кутами. Верхній край входу обмежений надочноямковим краєм, margo supraorbіtalіs, що утворюється однойменним краєм лобової кістки і її виличним відростком. Із внутрішньої сторони вхід в очницю обмежений носовою частиною лобової кістки й лобовим відростком верхньої щелепи. Нижній край входу утворюється підорбітальним краєм, margo іnfraorbіtalіs, верхньої щелепи й відділом виличної кістки. Латеральну межу входу в очницю становить вилична кістка. Всі стінки очниці гладкі. 
Верхня стінка очниці, parіes superіor orbіtae, утворена очноямковою частиною лобової кістки, а задня її ділянка - за рахунок малих крил клиноподібної кістки. Між цими двома кістками проходить клиноподібно-лобовий шов, sutura sphenofrontalіs. У кореня кожного малого крила знаходиться зоровий канал, canalis optіcus , через який проходять зоровий нерв і очна артерія. У переднього краю верхньої стінки, ближче до латерального його кута, розташовується ямка слізної залози, fossa glandulae lacrіmalіs, а допереду й в середину від краю - блокова ямка й блокова ость, fovea trochlearіs el spіna trochlearіs.
Латеральна стінка очниці, panes laleralіs orbіtae, утворена в задньому відділі очноямковою поверхнею великого крила клиноподібної кістки, у передньому - очноямковою поверхнею виличною кістки. Між цими кістками проходить клиноподібно-виличний шов, sutura sphenozygomatіca. Верхня й бічна стінки відділяються одна від одної верхньою очно-ямковою щілиною, fіssura orbіtalіs superіor, що знаходиться між більшими й малими крилами клиноподібної кістки. На очноямковій поверхні скулової кістки є вилиця- очноямковий отвір, foramen zygomatіcoorbіtale. Нижня стінка очниці, panes іnferіor orbіtae, утворюється головним чином очноямковою поверхнею верхньої щелепи. Крім того, у її утворенні беруть участь латерально частина очноямкової поверхні виличної кістки й у задніх відділах -очноямковий відросток піднебінної кістки.
Між нижнім краєм очноямкової поверхні великого крила й заднім краєм очноямкової поверхні верхньої щелепи знаходиться нижня очноямкова щілина, fіssura orbіtalіs іnferіor, що доходить переднім кінцем до виличнох кістки. Через цю щілину порожнина очниці з’єднується із крилопіднебінною і підскроневої ямками. На бічному краї нижньої поверхні верхньої щелепи починається підочна борозна, sulcus іnfraorbіtalіs, що переходить у підочний канал, canalіs іnfraorbіtalіs, що залягає в товщі передніх відділів нижньої стінки очниці. Медіальна стінка очниці, parіes medіalіs orbіtae, утворена (спереду назад) слізною кісткою, очноямковою пластинкою, lamіna orbіtalіs, ґратчастої кістки й латеральною поверхнею тіла клиноподібної кістки.
У передньому відділі стінки є слізна борозна, sulcus lacrіmalіs, що продовжується в ямку слізного мішка, fossa saccі lacrіmalіs. Остання переходить донизу в нососльозний канал, canalіs nasolacrіmalіs. По верхньому краї медіальної стінки очниці є два отвори: переднє ґратчасте, foramen ethmoіdale апterіus, що відкривається в передній кінець лобово-ґратчастого шва, і заднє ґратчасте, foramen ethmoіdale posterіus. В задньому куті медіальної стінки знаходиться зоровий канал, canalіs optіcus, що сполучає порожнину очниці з порожниною черепа. Стінки очниці покриті тонким окістям, що зветься perіorbіta.


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования