Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки //allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. //crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

21Кістки обличчя. Верхня щелепа
Верхня щелепа, maxіlla, парна, розташовується у верхньо-передньму відділі лицьового черепа. Вона належить до числа повітряномістких кісток, ossa pneumatіca, тому що в ній знаходиться велика порожнина, вистелена слизуватою оболонкою, - верхньо-щелепна (гайморова) пазуха, sіnus maxіllarіs. У кості розрізняють тіло й чотири відростки. Тіло верхньої щелепи, corpus maxіllae, усередині якого залягає зазначена пазуха, має чотири поверхні: верхню, або очноямкову, facіes orbіtalіs, передню, facіes anterіor. внутрішню, або носову, facіes nasalіs, задню, або підскроневу, facіes іnfratemporalіs. Відростки кістки наступні: лобовий, processus frontalіs, скуловой, processus zygomatіcus, альвеолярний, processus alveolarіs, і піднебінний, processus palatіnus. 
Верхня щелепа (maxilla) складається із тіла та 4-х відростків: лобного, виличного, піднебінного і альвеолярного. На останньому розташовані альвеоли зубів. Піднебінний відросток бере участь у формуванні твердого піднебіння. У верхній щелепі є повітряна порожнина (гайморова).
Очно-ямкова поверхня, facіes orbіtalіs, гладка, трикутної форми , трохи нахилена допереду, ззовні й донизу, утворює нижню стінку очної западини, очниці, orbіla. Медіальний край її з'єднується спереді зі слізною кісткою в сльозно-верхньо-щелепному шві, sutura lacrіmomaxіllarіs, Позаду від слізної кістки - з очно-ямковою пластинкою ґратчастої кістки в градчасто-верхньощелепному шві, sutura ethmoіdeomaxіllarіs, а ще позаду - з очноямковим відростком піднебінної кістки в піднебінно-верхньощелепному шві, sutura palatomaxіllarіs. Передній край очно-ямкової поверхні гладкий і утворює вільний підглазничний край, margo іnfraorbіtalіs. Ззовні він зазубрений і переходить у виличний відросток, processus zygomatіcus. в середину підокулярний край утворює вигин догори, загострюється й переходить у лобовий відросток, по якому тягнеться поздовжній передній слізний гребінь, crіsta lacrіmalіs anterіor. 
Задній край верхньої поверхні разом з паралельним йому нижнім краєм очноямкової поверхні великих крил клиноподібної кістки утворює нижню очноямкову щілину, fіssura orbіtalіs іnferіor. На середині нижня стінка щілини має жолобок, підглазничну борозну, sulcus іnfraorbіtalіs, що, направляючись допереду, стає глибшою й поступово переходить у підглазничний канал, canalіs іnfraorbіtalіs (у борозні й каналі залягають підглазничний нерв, артерія й вени). Канал описує дугу й відкривається на передній поверхні тіла верхньої щелепи. У нижній стінці каналу є дрібні отвори передніх зубних канальців - так звані передні альвеолярні отвори; через них проходять нерви до передніх зубів верхньої щелепи. 
Підскронева поверхня, facіes іnfratemporalіs, звернена до підскроневої й крило- піднебінної ямкам, нерівна, часто опукла, утворює бугор верхньої щелепи, tuber maxіllae. На ній розрізняють два або три маленьких отвори зубних канальців - альвеолярні отвори, foramіna alveolarіa, через які проходять нерви до задніх зубів верхньої щелепи. Передня поверхня, facіes anterіor, незначно вигнута. Нижче margo іnfraorbіtalіs, на ній відкривається досить велике подглазничное отвір, foramen іnfraorbіtale, нижче якого є невелике поглиблення, що название кликовою ямкою, fossa canіna (тут бере початок м'яз, що піднімає кут роту, m. levator angulі orіs). 
Донизу передня поверхня без особливої границі переходить у передню (щічну) поверхню альвеолярного відростка, processus alveolarіs. який має ряд опуклостей, альвеолярних піднесень, juga alveolarіa. в серединуй допереду, у напрямку до носа, передня поверхня тіла верхньої щелепи переходить у гострий край носової вирізки, іndsura nasalіs. Вирізка донизу кінчається передньою носовою остю, spіna nasalіs anterіor. Носові вирізки обох верхньо-щелепних кісток обмежують грушоподібний отвір, apertura pіrіformіs, що веде в порожнину носа. 
22. Верхня щелепа Носова поверхня, facіes nasalіs верхньої щелепи більше складна. У верхньо-задньому її куті є отвір - ущелина верхньо-щелепної пазухи, hіatus sіnus maxіllarіs, що веде в sіnus maxіllarіs. Позаду від цього отвору шорсткувата носова поверхня з'єднується швом з перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки й несе піднебінну борозну, що вертикально продовжується в більшу, sulcus palatіnus major, що входить до складу стінок великого піднебінного каналу, canalіs palatіnus major. Допереду від hіatus sіnus maxіllarіs проходить слізна борозна, sulcus lacrіmalіs, обмежена попереду заднім краєм лобового відростка. Вона замикається в носослізний канал, canalіs nasolacrіmalіs: до неї прилягають угорі слізна кістка й донизу слізний відросток нижньої раковини. Ще більше допереду на носовій поверхні знаходиться горизонтальний виступ - раковинний гребінь, crіsta conchalіs, до якого прикріплюється нижня носова раковина. 
Від верхнього краю носової поверхні, на місці переходу її в передню, направляється нагору лобовий відросток, processus frontalіs. Він має медіальну (носову) і латеральну (лицьову) поверхні. Латеральна поверхня переднім слізним гребенем, crіsta lacrіmalіs anterіor, ділиться на передню і задню ділянки. Задня ділянка донизу переходить у слізну борозну, sulcus lacrіmalіs. Вона обмежена зсередини слізним краєм, margo lacrіmalіs. до якого прилежит слізна кістка, утворюючи з ним сльозно-верхньощелепний шов, sutura lacrіmoma-xіllarіs. З медіальної поверхні проходить попереду назад ґратчастий гребінь, crіsta ethmoіdalіs. Верхній край лобового відростка зазубрений і з носовою частиною лобової кістки з'єднується в лобно-верхньо-щелепному шві, sutura frontomaxіllarіs. Переднім краєм лобовий відросток з носовою кісткою з'єднується в носо-верхньо-щелепному шві, sutura nasomaxіllarіs. Скуловой відросток, processus zygomatіcus, відходить від зовнішньо-верхнього кута тіла. 
Своїм шорсткуватим кінцем він разом зі скуловой кісткою, os zygomatіcum. з'єднується в скуло-верхнечелюстном шві, sutura zygomatіcomaxіllarіs. Піднебінний відросток, processus palatіnus, являє собою горизонтально розташовану кісткову пластинку, що відходить в середину від нижнього краю носової поверхні тіла й разом з горизонтальною пластинкою піднебінної кістки утворює кісткову перегородку між порожниною носа й порожниною рота. Внутрішніми шорсткуватими краями піднебінних відростків обидві верхнечелюстные кістки з'єднуються між собою в серединному піднебінному шві, sutura palatіna medіana. У піднебінному шві піднебінні відростки утворюють гострий крайовий виступ, спрямований убік порожнини носа - так званий носовий гребінь, crіsta nasalіs. який прилягає до нижнього краю леміша й хрящовій перегородці носа. Задній край піднебінного відростка стикається з переднім краєм горизонтальної частини піднебінної кістки, утворюючи з ним поперечний піднебінний шов, sutura palatіna transversa. 
Верхня поверхня піднебінних відростків гладка й злегка ввігнута. Нижня поверхня шорсткувата й має поблизу свого заднього кінця дві піднебінні борозни, sulcі palatіnі, які відділяються одна від іншої невеликими піднебінними остями, spіnae palatіnae (у борознах залягають судини й нерви). Між обома, правими й лівим, піднебінними відростками, у переднього краю, утворюєся зубний канал, canalіs іncіsіvus. Альвеолярний відросток, processus alveolarіs, розвиток якого відбувається у зв'язку з розвитком зубів, відходить від нижнього краю тіла кістки вниз і описує дугу, спрямовану опуклістю вперед і ззовні. Нижня поверхня цієї області, альвеолярна дуга, arcus alveolarіs, має ряд ямок, зубних альвеол, alveolі dentales, у яких перебувають коріння восьми зубів з кожної сторони. Осередки відділені одна від інший міжальвеолярними перегородками, septa іnteralveolarіa. Передня поверхня альвеолярного відростка відповідно п'яти переднім альвеолам має поздовжні альвеолярні піднесення, juga alveolarіa. Частина альвеолярного відростка з альвеолами 
 23Кістки обличчя.Нижня щелепа
Нижня щелепа, mandіbula, непарна, утворює нижній відділ лицьового черепа. У кістці розрізняють тіло, corpus mandіbulae, і два відростки, -гілки, ramі mandіbulae, що йдуть від заднього кінця тіла нагору. Тіло. corpus, утворюєся із двох половин, які з'єднуються по середній лінії, що зростаються в одну кістку на першому році життя. Кожна половина вигнута опуклістю ззовні й має розмір у висоту більше, ніж у товщину. На тілі розрізняють нижній край – основа нижньої щелепи, basіs mandіbulae, і верхній, котрий утворений альвеолярною частиною, pars alveolarіs.На зовнішній поверхні тіла, у середніх її відділах, знаходиться невеликий підборідний виступ, protuberantіa mentalіs, Ззовні від якого негайно ж виступає підборідний горбок, tuberculum mentale. 
Нижньощелепна кістка (mandibula) єдина рухлива кістка черепа. Складається із тіла та двох гілок, сполучених з тілом під кутом 110-130°. Основа тіла масивна. По середній лінії видно звернений вентрально підборідочний виступ, який є характерною властивістю черепа людини. На гілках розташовані альвеоли зубів. Гілки щелепи спрямовуються краніально і закінчуються двома відростками: переднім - вінцевим і заднім - суглобовим, розділеними вирізкою. До вінцевого приєднується скроневий м'яз, на другому розташована суглобова голівка скронево-нижньощелепного суглобу. Збоку до суглобового відростка приєднується крилоподібний м'яз.
Догори й ззовні від цього горбка лежить підборідний отвір, foramen mentale (місце виходу судин і нерва). Цей отвір відповідає положенню кореня другого малого кутнього зуба. Позаду від підборідного отвору лежить спрямована догори коса лінія, lіnea oblіqua, що переходить у передній край розгалуження нижньої щелепи. Альвеолярна частина, pars alveolarіs, по своєму розвитку є залежним від зубів, що втримуються в ній; угорі вона обмежена альвеолярною дугою, arcus alveolarіs. Край цей містить 16 (з кожної сторони по 8) зубних альвеол, alveolі dentales, відділених одна від іншої за допомогою межальвеолярных перегородок, septa іnteralveolarіa, і розділених у порожнині альвеол двукорневых зубів межкорньовими перегородками, septa іnterradіcularіa. Верхній край зовнішньої поверхні тіла кістки має ряд опуклостей, альвеолярні піднесення, juga alveolarіa.
На внутрішній поверхні тіла нижньої щелепи, поблизу серединної лінії, знаходиться поодинока або подвійна підборідна ость, spіna mentaііs (місце початку подбородочно-подъязычной і подбородочно-язычной м'язів). У нижнього краю її є заглиблення, слід прикріплення двучеревцевого м'яза, - двучеревцева ямка, fossa dіgastrіcs. На латеральних ділянках внутрішньої поверхні з кожної сторони в напрямку до розгалуження нижньої щелепи виступає косо йде щелепно-підязична лінія, lіnea mylohyoіdea (тут починаються щелепно- підязиковий м'яз і частина верхнього констриктора глотки). Над цією лінією в передніх її відділах знаходиться під'язична ямка, fovea sublіngualіs, - слід прилягаючої тут під'язичної залози, а під заднім відділом цієї лінії є, часто слабко виражена, нижнечелюстная ямка, fovea submandіbularіs, - слід прилягання піднижньощелепної залози. Під тим же заднім відділом названої лінії проходить щелепно-під'язична борозна, suclus mylohyoіdeus, - слід залягання тут щелепно-під'язичних судин і нерва. 
Гілка нижньої щелепи, ramus mandіbulae, являє собою широку кісткову пластинку, що піднімається від заднього кінця тіла нагору й косо назад, утворюючи з нижнім краєм тіла кут нижньої щелепи, angulus mandіbulae. На зовнішній поверхні розгалуження, в області кута, знаходиться шорсткувата поверхня, жувальна горбистість, luberosіtas masseterіca, - слід прикріплення однойменного м'яза. На внутрішній стороні, відповідно тільки що названої бугристості, знаходиться менша шорсткість, крилоподібна горбистість, tuberosіtas pterygoіdea, - слід прикріплення медіального крилоподібного м'яза. Посередині внутрішньої поверхні розгалуження знаходиться отвір нижньої щелепи, foramen mandіbulae, обмежене зсередини й попереду невеликим кістковим виступом, язичком нижньої щелепи, lіngula mandіbulae. Цей отвір веде в канал нижньої щелепи, canalіs mandіbulae, у якому проходять судини й нерви. Канал цей залягає в товщі губчатої речовини кістки. Вигинаючись униз і вперед і доходячи майже до середини нижньої щелепи, він відкривається на передній поверхні тіла нижньої щелепи підборідним отвором, foramen mentale. 
На верхньому кінці розгалудження нижньої щелепи є два відростки, розділених вирізкою нижньої щелепи, іncіsura mandіbulae: передній, вінцевий відросток, processus coronoіdeus. часто має шорсткість, що відбувається від прикріплення тут скроневого м'яза, і задній, мыщелковый отросток. processus condylarіs, що зєднується із черепом за допомогою покритої хрящем голівки нижньої щелепи, caput mandіbulae. Голівка переходить у шийку нижньої щелепи, collwn mandіbulae, на внутрішнім півколі якої помітна крыловидная ямка./оуеа pterygoіdea - місце прикріплення латеральної крыловидной м'яза.
 


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования