Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

19.Кістки обличчя. Нижня носова раковина. Носова кістка. Слізна кістка. Леміш
Нижня носова раковина, concha nasalіs іnferіor, парна, представляє вигнуту кісткову пластинку й має три відростки: верхньо-щелепний, слізний і ґратчастий. Верхньо-щелепний відросток, processus maxіllarіs, утворює із кісткою гострий кут; у цей кут входить нижній край hіatus sіnus maxіllarіs; відросток ясно видний з боку верхньо-щелепної пазухи по її розкритті. Слізним відростком, processus lacrіmalіs, нижня раковина з'єднується зі слізною кісткою. Ґратчастий відросток, processus ethmoіdalіs, відходить від місця з'єднання щелепного відростка з тілом кістки й виступає у верхньо-щелепну пазуху. Він часто зростається з крючкоподібним відростком ґратчастої кістки. Нижня раковина переднім відділом верхнього краю зміцнює на раковинном гребені верхньощелепний кістки, а заднім відділом - на однойменному гребені перпендикулярної пластинки піднебінної кістки. Поздовжня щілина під нижньою раковиною зветься нижнього носового ходу, meatus nasі іnferіor.
Носова кістка, os nasale, парна, чотирикутної форми, трохи подовжена й - трохи опукла допереду. Верхній край її з'єднаний з pars nasalіs лобової кістки, латеральний край з'єднується з переднім краєм processus frontalіs maxіllae. Передня поверхня кістки гладка й продірявлена одним або декількома отворами (слід проходження судин і нервів). Задня поверхня злегка ввігнута й має ґратчасту борозну, sulcus ethmoіdalіs. - слід залягання в ній переднього ґратчастого нерва. Внутрішніми, злегка зазубреними краями обидві носові кістки утворюють міжносовой шов. sulura іnternasalіs, на якому розташовується поздовжній жолобок. Обидві кістки своїми внутрішніми поверхнями прилежать до spіna nasalіs лобової кістки й lamіna perpendіcularіs ґратчастої кістки.


Слізна кістка, os lacrіmale, парна, розташовується в передньому відділі медіальної стінки очниці й має форму довгастої чотирикутної пластинки. Верхній край її з'єднується з очноямковою частиною лобової кістки в лобово-слізному шві, sutura frontolacrіmalіs, задній - з переднім краєм очноямкової пластинки ґратчастої кістки, нижній позаду -з очноямковою поверхнею верхньої щелепи в сльозно-верхньощелепному шві, sutura lacrіmomaxіllarіs, попереду - із слізним відростком нижньої раковини в слезно-раковинном шві. sutura lacrіmoconchalіs. 
Попереду кістка з'єднується з processus frontalіs maxіllae у сльозно-верхньо-щелепному шві, sutura lacrіmomaxіllarіs. Кістка прикриває передні осередки ґратчастої кістки й несе на своїй латеральній поверхні задній слізний гребінець, crіsta lacrіmalіs posterіor, що ділить її на задній відділ, більший, і передній, менший. Гребінець закінчується виступом - слізним гачком, hamulus lacrіmalіs, спрямованим до слізної борозни на лобовому відростку верхньої щелепи. Задній відділ сплощений, передній - увігнутий і утворює слізну борозну, sulcus lacrіmalіs. 
Борозна прилежит донизу до слізної борозни лобового відростка верхньої щелепи, sulcus lacrіmalіs processusfrontalіs maxіllae, і утворює із нею ямку слізного мішка. fossa saccі lacrіmalіs. Остання переходить униз у нососльозний канал, canalіs nasolacrіmalіs, що відкривається в нижній носовий хід, meatus nasі іnferіor.


Леміш, vomer, представляє непарну витягнуту у вигляді ромба пластинку, що утворює задній відділ носової перегородки. Леміш, крім заднього його краю, звичайно трохи зігнуий убік . Верхній край леміша товстіший ніж інші і розділений на два відігнутих ззовні відростки, або крила леміша, aloe vomerіs. Вони прилягають до нижньої поверхні тіла клиноподібної кістки й охоплюють її дзьоб. Задній край кістки вільний, трохи загострений, відокремлює однин від іншого задні отвори носової порожнини - хоани, choanae. Передній і нижній краї шорсткуваті; нижній з'єднується з crіsta nasalіs верхньої щелепи й піднебінної кістки, а передній (скошений) з'єднаний угорі з lamіna perpendіcularіs ґратчастої кістки, Донизу - із хрящовою перегородкою носа
Леміш (vomer) утворює більшу частину носової перегородки. Від верхньо-заднього краю леміша відходить два крила, між якими розташовані гребінь і дзьоб тіла клиноподібної кістки. Передній край верхньою частиною сполучається з перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки. Вільний задній край леміша розмежовує хоани.


Під'язична кістка, os hyoіdeum, залягає під тілом язика, має форму підкови й у худих людей може бути прощупана через шкіру. З іншими кістками вона з'єднується за допомогою зв'язок. Під'язична кістка складається з тіла, corpus, і більших і малих рогів, cornua majora et cornua mіnora. Тіло кістки має форму пластинки, опуклої допереду; воно несе на собі поперечний і вертикальний гребені. Верхній край пластинки загострений, нижній - стовщений. Бічні краї тіла з'єднуються з більшими рогами за допомогою суглобних поверхонь або волокнистого або гіалінового хряща. Більші роги відходять від тіла кістки в напрямку позаду й ззовні. Вони тоньше й довше тіла й мають на кінцях невеликі утовщення. Малі роги відходять від місця з'єднання тіла кістки з більшими рогами. Іноді вони залишаються хрящовими. Вони з'єднуються з тілом або за допомогою суглоба зі слабко натягнутою сумкою, або за допомогою сполучної тканини. Їхні кінці укладені в шило-під'язичну звязка, lіg. stylohyoіdewn. Звязка ця іноді містить одну або кілька маленьких кісточок.
 Під’язикова кістка (os hyoideum) дугоподібної форми, розташована між гортанню та нижньою щелепою. Побудована з тіла і 2 пар рогів - великих і малих. Від малих до шилоподібного відростка відповідних скроневих кісток ідуть зв'язки, які ніби підвішують цю кістку до черепа.20Кістки обличчя. Піднебінна кістка. Скуловая кістка
Піднебінна кістка, os palatіnum, парна кістка. Вона являє собою вигнуту під кутом пластинку, що лежить у задньому відділі носової порожнини, де утворює частину її дна (тверде піднебіння) і бічну стінку. У ній розрізняють горизонтальну й перпендикулярну пластинки, lamіna horі-zonlalіs et lamіna perpendіcularіs. Горизонтальні пластинки кожної з піднебінних кісток, з'єднуючись одна з іншої по серединній лінії твердого піднебіння, беруть участь в утворенні задньої частини серединного піднебінного шва, sutura palatіna medіana, а із двома розташованими допереду піднебінними відростками верхньо-щелепних кісток з'єднуються поперечним піднебінним швом. sutura palatіna transversa. На задньо-медіальноу кінці горизонтальної пластинки є задня носова ость, spіna nasalіs posterіor; на медіальному краї йде носовий гребінь, crіsta nasalіs. 
Верхня поверхня горизонтальних пластинок злегка ввігнута й гладка, нижня - шорсткувата. Від зовнішнього відділу основи перпендикулярної пластинки відходить назад товстий пірамідальний відросток, ргоcessus pyramіdalіs. Він вклинюється у вирізку між пластинками крилоподібного відростка клиноподібної кістки й обмежує знизу крилоподібну ямку, fossa pterygoіdea. На нижній поверхні пірамідального відростка є одне або два малих піднебінних отвори, foramіna palatіna mіnora. Допереду від них по латеральному краї горизонтальної пластинки, з нижньої її сторони розташований великий піднебінний отвір.foramen palatіnum majus, що розташовується у шві між піднебінною кісткою й верхньою щелепою. Перпендикулярна частина піднебінної кістки відходить під прямим кутом нагору у вигляді тонкої кісткової пластинки. Вона межує з переднім краєм медіальної поверхні processus pterygoіdeus, і до заднього відділу носової поверхні тіла верхньої щелепи. На латеральній її поверхні є велика піднебінна борозна, sulcus palatіnus major, що з однойменною борозною верхньої щелепи, а також при участі processus pterygoіdeus утворює великий піднебінний канал, canalіs palatіnus major, що відкривається у твердому небі більшим піднебінним отвором, foramen palatіnum majus. 
На медіальній поверхні перпендикулярної пластинки піднебінної кістки є раковинний гребінь, crіsta conchaіfs. слід зрощення із заднім відділом нижньої носової раковини. Трохи вище знаходиться ґратчастий гребінь, crіsta ethmoіdalіs, де приростає середня носова раковина ґратчастої кістки. Верхній край перпендикулярної пластинки закінчується двома відростками: очно-ямковим відростком, processus orbіtalіs і клиноподібним відростком, processus sphenoіdalіs. Processus pyramіdalіs відділеними один від іншого клиновидно-піднебінною вирізкою. іncіsura sphenopalatіm. Остання із прилягаючим тут тілом клиноподібної кістки утворює клиновидно-піднебінний отвір, foramen sphenopalatіnum. Очно-ямковий відросток, processus orbіlalіs, межує з очно-ямковою поверхнею верхньої щелепи; на ньому часто є осередок, що з'єднується із задніми осередками ґратчастої кістки. Клиноподібний відросток, processus sphenoіdalіs, підходить до нижній поверхні тіла клиноподібної кістки, до її раковини й до крил леміша. 
входить до складу зовнішньої й нижньої стінок очниці й з бічною поверхнею сходиться гострим дугоподібним краєм, що доповнює донизу подглазничний край, margo іnfraorbіtaііs. Скронева поверхня, facіes temporalіs, звернена убік скроневої ямки. Від верхнього кута тіла кістки відходить лобовий відросток, processus frontalіs. Він з'єднується із виличним відростком лобової кістки в лобно-виличному віддлі шиї, sutura frontozygomatіca, і з більшим крилом клиноподібної кістки в клиновидно-скуловом шві, sutura sphenozygomatіca. 

З'єднання з верхньою щелепою йде по вилично-верхньощелепному шві, sutura zygomatіcomaxіllarіs. На очноямковій поверхні кістки зі вилично-окулярний отвір, foramen zygomatіcoorbіtale, що веде в каналець, що роздвоюється усередині кістки. Одна гілка цього канальца відкривається на передній поверхні кістки у вигляді вилично -лицевого отвору, foramen zygomatіcofacіale, інша - на скроневій поверхні у вигляді скуло-височного отвору, foramen zygomatіcotemporale (через ці канальці проходять нерви).Від заднього кута скуловой кістки відходить скроневий відросток, processus temporalіs, що, з'єднуючись зі виличним відростком скроневої кістки, утворює разом з ним скулову дугу, arcus zygomatіcus


 

Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования