Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

Рекомендации МЗ Украины по применению АГТП в неонаталогии

 
Діагностика та лікування гіпоксичних уражень серцево-судинної системи у новонароджених
Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Логинова І.О., Ващенко Н.Ф. // Методичні рекомендації МОЗ України. – Київ. – 2004. – 20 с.

При дисметаболічних порушеннях міокарда гіпоксичного генезу патогенитично обгрунтованим є застосування антигіпоксантів та антиоксидантів, в тому числі Убіхінон композитум. Йому притаманні метаболічні та антиоксидантний ефекти. Призначається по 1/6-1/4 ампули (0,3-0,6 мл) в/м 1 раз на добу або через день.

Применение препарата Траумель С в практике современной неонаталогии и педиатрии
Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Корнейчук О.В., Лельчук Е.Г., Пицюра Н.С. // Методические рекомендации МЗ Украины. – Киев. – 2006. – 28 с.

Траумель С применяется у новорожденных при воспалительных заболеваниях периферической и ЦНС, отеке/набухании головного мозга, гипоксичес-ки-ишемическом поражении ЦНС, в терапии череп-но-мозговых травм, постгипоксической кардиомио-патии новорожденых, а в виде мази - при кефалогематомах и опрелости. Траумель С оказывает противоотечное действие, повышает тонус сосудов, снижает их проницаемость, ликвидирует венозный застой, улучшает процессы клеточного дыхания. Не выявлено побочных действий препарата при в/в введении, даже у недоношених детей, что свидетельствует о хорошей переносимости препарата. Более эффективная терапия отека головного мозга при в/в введении Траумель С. Схема введения препарата в интенсивной неонаталогии: по 0,1 мл/кг в/в однократно в сутки на протяжении 5 суток, потом - через 3 суток.

Патогенитична антигомотоксична терапія перинатальних уражень серця у новонародже-них
Кривопустов С.П., Волосовец О.П., Шунько Е.Е., Корнійчук О.В. // Методичні рекомендації МОЗ України. – Київ. – 2007. – 32с.

Антигомотоксичні препарати: Траумель С, Хепель, Мукоза композитум, Лімфоміозот Н, Коензим композитум є ефективними засобами патогенетичного лікування перинатальних порушень серцево-судинної системи різного генезу, рекомендуються до широкого застосування в практиці сучасної неонатології. Вони гармонійно доповнюють стандарти алопатичної фармакотерапії, підвищують ефективність останніх і мають високий профіль безпечності. Включення до сучасних стандартів терапії Траумель С із Лімфоміозот Н не лише покращує клініко-сонографічну динаміку, але й є базою нормалізації постгіпоксичних порушень з боку кардіоваскулярної системи, а саме характеристик центральної гемодинаміки, біоелектричної активності міокарда, його контрактильно-релаксаційної здатності. Застосування Хепель із Лімфоміозот Н при непрямій гіпербілірубінемії, сприяє нормалізації діастоличного розслаблення правого шлуночку. Використання Мукоза композитум із Лімфоміозот Н на тлі синдрому аспірації меконію та/або некротичного ентероколіту суттєво покращує показники лікування (тривалість штучної вентиляції легенів, парентеральне харчування), комплексно нормалізує функціонування ССС, зокрема тиск в легеневій артерії в умовах синдрому персистуючого фетального кровоплину.

Спосіб корекції функціональних розладів гепатобіліарної системи у новонароджених дітей
Годованець Ю.Д., Батюкевич Т.І., Шаповалова С.В., Аршинська Л.В. // Інформаційний лист МОЗ України №32-2005. – Київ. - 4 с.

У новонароджених дітей, починаючи з раннього неонатального періоду, використання Гепар композитум, дає змогу проводити терапевтичну корекцію функціональних розладів гепатобіліарної системи, попередити виникнення функціональної та органічної патології печінки та жовчовивідних шляхів. Застосування Гепар композитум: в/в струйно по 0,3 мл для недоношених та 0,6 мл для доношених 1 раз на добу щоденно протягом 5 діб, потім 1 раз у 3 доби на 1,0 мл 0,9% розчину хлориду натрію.

Спосіб лікування гіпоксичного ураження ЦНС у новонароджених дітей
Годованець Ю.Д., Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Бабінцева А.Г., Корнійчук О.В., Шамугія Б.К. // Інформаційний лист МОЗ України №26-2005. – Київ. – 4 с.

Використання Траумель С у новонароджених дітей, починаючи з раннього неонатального періоду, дає змогу ефективно проводити, покращити перебіг пе-ріоду ранньої постнатальної адаптації, попередити виникнення функціональної та органічної патології ЦНС. Застосовується в/в струйно по 0,3 мл для недоношених та 0,6 мл для доношених на 1,0 мл 0,9% розчину хлориду натрію 1 раз на добу щоденно протягом 5 діб, потім 1 раз у 3 доби 

Застосування Коензиму композитум у дітей першого року життя з ускладненим перебігом пневмонії
Цимбаліста О.Л., Сенюта Л.М., Клименко А.О. // Інформаційний лист МОЗ України №166-2005. – Київ. - 4 с.

Показом до застосування Коензим композитум є пневмонія, ускладнена токсичним, обструктивним, гнійно-легеневим синдромом у дітей віком від 1 місяця до 1 року на тлі стандартної терапії. Приєднання Коензим композитум до загальноприйнятої терапії призводить до скорочення на третину тривалості токсикозу, обструктивного синдрому та дихальної недостатності. Детоксикаційні властивості підтверджено вираженим зниженням вмісту молекул середньої маси в плазмі крові, ліквідацією токсикозу та гіпоксії, зменшення розладів енергетичного обміну. Препарат рекомендується призначати в/в або в/м по 0,2-0,4 мл щоденно, потім 1 раз у 3 доби загальним курсом 7-10 ін‘єкцій.

Протокол лікування дітей з пневмонією (за спеціальністю „дитяча пульмонологія”)
Наказ МОЗ України №18 від 13.01.05. – Київ.
У лікуванні стафілококової пневмонії (j15 по МКХ-10) паралельно з антибіотикотерапією проводиться специфічна імунотерапія протистафілококовими препаратами, в т. ч. Ехінацея композитум С за схемою: в/в введення в дозі по 2,2 мл щоденно протягом 5 діб. До складу препарату входить протистафілококовий нозод.
 


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования