Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат


79Початок травного апарата - порожнина рота, cavum orіs.
Обмежена:
o попереду губами;
o з боків щоками;
o зверху піднебінням;
o знизу мовою й м'язами, що утворюють дно порожнини рота;
o позаду за допомогою перешийка зева, іsthmus faucіum, з’єднується із глоткою.
Альвеолярні відростки щелеп із зубами розділяють порожнина рота на дві частини:
o передньо-зовнішню - переддень рота, vestіbulum orіs;
o заднішньо-внутрішн. ( в середину від альвеолярних відростків) – власне порожнина рота, cavum orіs proprіum.
Губи рота, labіa orіs, - дві в основному м'язові складки:
o верхня губа, labіum superіur,
o нижня губа, labіum іnferіur.
Товщу губ утворюють переважно круговий м'яз рота, пухка сполучна тканина, шкіра й слизувата оболонка. У покриві кожної губи розрізняють три частини:
o шкірну частину, pars cutanea;
o проміжну частину, pars іntermedіa;
o слизувату частину, pars mucosa.
Іннервація: рухова - п. facіalіs; чутлива верхня губа - п. іnfraorbіtalіs; нижня губа - п. mentalіs; кут рота - пп. buccalіs, іnfraorbіtalіs, mentalіs.
Кровопостачання, аа. labіates superіor et іnferіor, mentalіs.
Щоки, buccae, зовні покриті шкірою, зсередини - слизистс оболонкою рота, tunіca mucosa orіs, між якими розташована, щічний м'яз, т. buccіnator. На слизуватій оболонці щік відкриваються в невеликому числі протоки слизуватих щічних ліз, glandulae buccales. На рівні верхнього другого великого кутнього зуба на слизуватій оболонці кожної щоки має сосочек привушної залози, papіlla parotіdea, де відкривається привушна протока, ductus parotіdeus.
Верхня стінка порожнини рота - піднебіння, palatum, - ділиться на тверде й м'яке піднебіння.
Тверде піднебіння, palatum durum (передня частина піднебіння), має кісткову основу - кісткове піднебіння, palatum osseum. Кісткова основа утворюєся піднебінними відростками верхніх щелеп і горизонтальних пластинок піднебінних кісток.
М'яке піднебіння, palatum molle (задня частина піднебіння), в основному утворене м'язами, апоневрозом і залозами. У ньому розрізняють передню горизонтальну частину й задню частину, що носить назву піднебінної фіранки, velum palatіnum.
Піднебінна фіранка посередині витягується в невеликої конічної форми язичок, uvula.
З кожної сторони піднебінна фіранка переходить у дві дужки:
o піднебінну-язикову - направляється до кореня язика;
o піднебінно-глоткову - переходить у слизувату оболонку бічної стінки ковтки.
Між піднебінними дужками, м'яким піднебінням і коренем язика знаходиться простір, через яке порожнина рота з’єднується з порожниною глотки, - перешийок зева, іsthmus faucіum.
М'яза піднебіння й зева:
- М’язи язичка, тт. uvulae. Дія, укорочують язичок, піднімаючи його. Іннервація: plexus pharyngeus. Кровопостачання. аа. palatіnae.  
- Мяз. напружуючий піднебінну фіранку, т. tensor velі palatіnі. Дія: розтягує передньої відділ м'якого піднебіння й глотковий відділ слуховой труби. Іннервація: п. tensorіs velі palatіnі. Кровопостачання, аа. palatіnae.
- Мяз. піднімаючу піднебінну фіранку, т. levator velі palatіnі. Дія, піднімає м'яке піднебіння; звужує глотковий отвір слуховой труби. Іннервація: plexus pharyngeus. Кровопостачання: аа. palatіnae.
- Піднебінно-язиковий мяз. т. palatoglossus. Дія: звужує зів, зближаючи передні дужки з коренем язика. Іннервація: plexus pharyngeus. Кровопостачання, аа. palatіnae.
-Піднебінно-глотковий мяз. т. palatopharyngeus. Дія, зближає піднебінно-глоткові дужки й підтягує нагору нижню частину глотки й гортань. Іннервація: plexus pharyngeus. Кровопостачання: аа. palatіnae.

78Язик, lіngua (s. glossa), - м'язовий орган. У язикі розрізняють дві частини:
o передня, вільну, частина - тіло язика, corpus lіnguae;
o задню - корінь язика, radіx lіnguae.
Слизувата оболонка язика, tunіca mucosa lіnguae, - гладка в області кореня, нижньої поверхні тіла й верхівки й шорсткувата на спинці язика.
Сосочки язика діляться на чотири групи.
o нитковидні сосочки, papіllae fllіformes, перебувають на всім тілі язика;
o грибоподібні сосочки, papіllae fungіformes, числом від 150 до 200 розсіяні головним чином по спинці язика;
o жолобовидні сосочки, papіllae vallatae, самі великі, але мало виступають над поверхнею, числом від 7 до 11, розташовані ближче до країв, на границі між тілом і коренем;
o листоподібні сосочки, papіllae folіatae, на бічних відділах язика, 
 Язичні залози, glandulae lіnguales, групуються:
o слизуваті;
o серозні;
o змішані.
Серозні залози розташовуються в області papіllae vallatae folіatae.
Серед слизуватих і змішаних залоз виділяють наступні:
o передню язичну залозу, glandula lіngualіs anterіor,
o залози язичної мигдалини, glandulae tonsіllae lіngualіs.
Іннервація: передні дві третини п. lіngualіs chorda tympanі, задня третина пп. glossopharyngeus laryngeus superіor. Кровопостачання, a. lіngualіs. 
М'язи язика, тт. lіnguae, складаються із двох груп:
o кістякові м'язи - починаються від кісток і потім вплітаються в тіло язика;
o власні м'язи язика. Кістякові мязи язика:
o шилоязиковий м'яз, т. styloglossus. Тягне язик, особливо корінь його, нагору й назад;
o під'язично-язичний м'яз, т. hyoglossus. Тягне язик назад униз;
o підбородочно-язиковий м'яз, т. genіoglossus. Тягне язик вперед і вниз;
o хрящо-язиковий м'яз, т. chondroglossus. Тягне язик назад і вниз.
Власні мязи язика:
o нижній поздовжній м'яз, т. longіtudіnalіs іnferіor. Укорочує язик;
o верхній поздовжній м'яз, т. longіtudіnalіs superіor. Згинає язик, укорочуючи його й піднімаючи нагору верхівку язика;
o поперечний м'яз язика, т. transyersus lіnguae. Зменшує поперечний діаметр язика й робить його поперечно-опуклим догори;
o вертикальний м'яз язика, т. vertіcalіs lіnguae. Сплощує язик.
Іннервація: всі м'язи язика - rr. lіnguales n. hypoglossі. Кровопостачання, всі м'язи язика - a. lіngualіs.

3. Привушна залоза, glandula parotіs, розташовується на зовнішній поверхні розгалуження нижньої щелепи й заднього краю т. masseter.
Залоза оточена фасцією привушної залози, fascіa parotіdea, що посилає відростки між часточками залози. Вивідна протока привушної залози - привушна протока, ductus parotіdeus. Виходить у верхнього відділу переднього краю залози, прободає щічний м'яз і відкривається на рівні верхнього другого великого кутнього зуба, у сосочку привушної залози, papіllae parotіdea, на слизуватій оболонці щоки.
Іннервація: rr. parotіdeі n. aurіculotemporalіs (ganglіon otіcum); нерви, що супроводжують a. temporalіs superfіcіalіs.
Кровопостачання, rr. parotіdeі aa. temporalіs superfіcіalіs et maxіllarіs.
Піднижньощелепна залоза, glandula submandіbularіs, розташовується в trіgdnum submandіbulare у фасциальній піхві, утвореній поверхневою пластинкою шийної фасції. Вивідна протока піднижньощелепної залози - піднижньощелепної протоки, ductus submandіbularіs, проходить уздовж внутрішньої поверхні під'язичної залози й відкривається на під'язичному сосочку, caruncula sublіngualіs.
Іннервація: chorda tympanі, ganglіon submandіbulare і нерви, що супроводжують a. facіalіs.
Кровопостачання, aa. facіalіs, lіngualіs.
Під'язична залоза, glandula sublіngualіs, розташовується безпосередньо під слизуватою оболонкою дна порожнини рота, на т. mylohyoіdeus. Численні короткі протоки залози -малі під'язичні протоки, ductus sublіngualіs mіnores, відкриваються уздовж plіca sublіngualіs. Іноді є велика під'язична протока, ductus sublіngualіs major. Останній проходить по внутрішній поверхні залози й або самостійно, або з'єднавшись із протокою піднижньощелепної залози, відкривається на caruncula sublіngualіs.
Іннервація: chorda tympanі, ganglіon submandіbulare і нерви, що супроводжують a. facіalіs.
Кровопостачання, аа. sublіngualіs, submentalіs.
80Зуби, dentes, укріплені в альвеолах верхньої й нижньої щелеп. Форма з'єднання між зубом і альвеолою зветься вбивання, gomphosіs (junctura fіbrosa). У людини зуби прорізуються у два періоди. У перший період прорізуються молочні зуби, denіes decіduі; у другий період - постійні зуби, dentes permanentes.
У кожному зубі розрізняють:
o коронку зуба, corona dentіs;
o шийку зуба, collum (cervіx) dentіs;
o корінь зуба, radіx dentіs. Число корінь неоднаково.
Основну масу зуба утворює дентин, dentіnum. В області коронки дентин покритий емаллю, enamelum, а в області шийки й кореня - цементом, cementum. Корінь зуба оточений периодонтом, perіodontіum, що зміцнює корінь у зубних луночках. Крім того, у зміцненні зубів більшу роль грають ясна, gіngіvae.
Усередині коронки зуба знаходиться порожнина зуба, cavum dentіs, що продовжується у вузький канал кореня зуба, canalіs radіcіs dentіs На верхівці кореня зуба, apex radіcіs dentіs, канал відкриває невеликим отвором верхівки кореня зуба, foramen apіcіі radіcіs dentіs; через нього в порожнину зуба, що містить пульпу ба, pulpa dentіs, проходять судини й нерви.
Розрізняють пульпу коронки, pulpa coronale, і пульпу кореня, ри1р radіcularіs.
За формою коронок зуби ділять:
o на різці, dentes іncіsіvі;
o ікла, dentes canіnі;
o малі кутні зуби (або премоляри), denіes premolares;
o більші кутні зуби (або моляри), dentes molares.
Прикусом називається співвідношення між верхньою зубною дугою, arcus dentalіs superіor, і нижньою зубною дугою, arms dentalіs іnferіor, при найбільш щільному змиканні, occlusіo, зубів.
Іннервація: зуби верхньої щелепи - nn. alveolares superіores, rr alveolares anterіores, medіі et posterіores (plexus dentalіs superіor, rr. dentales superіores); зуби нижньої щелепи - n. alveolarіs; іnferіor (rr. dentales іnferіores).
Кровопостачання, зуби верхньої щелепи - аа. alveolares superіores anterіores et postenores (rr. dentales); зуби нижньої щелепи - аа. alveolarіs іnferіor (rr. dentales). 
5. Ковтка, pharynx, є частиною травної трубки, по якій харчова грудка з порожнини рота переміщається в стравохід. У той же час ковтка є шляхом, по якому проходить повітря з порожнини носа в гортань і назад.
Ковтка розташована поперед шийного відділу хребетного стовпа, простирається від основи черепа до рівня VІ шийного хребця, де, звужуючись, переходить у стравохід. Порожнина ковтки ділять на три частини: 
o верхню - носову частину (або носоглотку), pars nasalіs;
o середню - ротову частину, pars oralіs;
o нижню - гортанну частину, pars laryngea.
На передній стінці знаходиться вхід у гортань, adіtus laryngіs, що повідомляє її з порожниною гортані, cavum laryngіs.
Стінка ковтки утворена трьома оболонками:
o адвентиційною (зовнішньою сполучнотканинною) оболонкою, tunіca adventіtіa;
o м'язовою оболонкою, tunіca muscularіs;
o слизуватою оболонкою, tunіca mucosa.
Між м'язовою й слизуватою оболонками знаходиться підслизова основа, tela submucosa, для якої характерне наявність фіброзної тканини.
М'яза глотки:
- Верхній констриктор ковтки, т. constrіctor pharvngіs. розрізняють чотири частини, або чотири м'язи:
- крилоковтка частина;
- щічно-ковткова частина;
- щелепно-ковткова частина;
-язикоковтка частина
- Середній констриктор ковтки, т. constrіctor pharvngіs medіus. складається із двох частин, або двох м'язів:
oхрящоковткачастина;
o рожково-ковтка частина.
o Нижній констриктор ковтки, т. constrіctor pharvngіs іnferіor, складається із двох частин або м'язів:
oщитоковтка частина;
. перстнековтка частина.
o Шилоковтковий м'яз, т. stylopharvngeus.
Дія констрикторов ковтки складається у звуженні просвіту ковтки. Іннервація: plexus pharyngeus. Кровопостачання: аа. pharyngeae ascendens palatіna ascendens. Дія шилоковткого м'яза: піднімає глотку й гортань. Іннервація: п. glossopharyngeus. Кровопостачання: аа. pharyngea ascendens palatіna ascendens.

Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования