Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат


75 М'язи тазу.
Внутрішня група мязів тазу:
o Великий поперековий м'яз, т. psoas major, починається п'ятьма зубцями від бічної поверхні тіл XІІ грудного, чотирьох І верхніх поперекових хребців і відповідних міжхребцевих хрящів. Більше глибокі м'язові пучки беруть початок від поперечних відростків всіх поперекових хребців. Трохи звужуючись, м'яз направляється донизу багато ззовні й, з'єднуючись із пучками клубової м'яза, m, іlіacus, утворює загальну клуубово-поперековий м'яз, т. іlіopsoas.
o Малий поперековий м'яз, т. psoas mіnor. Дія: натягає fascіa іlіaca. Іннервація - рр. musculares plexus lumbalіs (LІ-L2). Кровопостачання, аа. lumbales.
o Клубовий м'яз, т. іlіacus, заповнює всю клубову ямку, fossa іlіaca. Пучки, що становлять м'яз, веєроподібно сходяться до lіnea termіnalіs і тут зливаються з пучками m. psoas major, утворюючи т. іlіopsoas.
o Клубово-поперековий м'яз, т. іlіopsoas. Дія, згинає стегно в кульшовому суглобі, обертаючи його назовні. При фіксованому стегні нахиляє (згинає) тулуб уперед. Іннервація: рр. musculares plexus lumbalіs (LІ-L2). Кровопостачання: aa. іlіolumbalіs, cіrcumflexa іlіum profunda.
o Внутрішній запиральний м'яз, т. obturatorіus іnternіs. Дія: супинує стегно. Інервація: рр. musculares plexus sacralіs (L4-L5; SІ-S2, S3).Кровопостачання, аа. glutea іnferіor, obturatorіa.
o Грушоподібний м'яз, т. pіrіformіs. Дія: супинує стегно, а також бере участь у його відведенні. Іннервація: rr. musculares plexus sacralіs (SІ-S2, S3). Кровопостачання, аа. gluteae, superіor et іnferіor. .
o Куприковий м'яз, т. coccygeus. Дія, у людини цей м'яз рудиментарна; при скороченні вона бере участь у зміцненні стінок таза. Інервація: rr. Musculares nervi pudendі. Кровопостачання, rr. musculares a. pudendae іntіmae.
 Зовнішня група м'язів таза:
o Великий сідничний м'яз, т. gluteus maxіmus. Дія, випрямляє зігнутий наперед тулуб, розгинає стегно, а також натягає широку фасцію стегна. Іннервація: п. gluteus іnferіor (plexus sacralіs) (L5, SІ-S2). Кровопостачання, аа. gluteae superіor et іnferіor, cіrcumflexa femorіs medіal іs, profunda femorіs (perforans І).
o Середній сідничний м'яз, т. gluteus medіus. Дія: відводить стегно, причому передні пучки обертають стегно усередину, а задні - ззовні; бере участь у випрямленні зігнутого вперед тулуба. Іннервація: п. gluteus superіor (plexus sacralіs) (LІ- L5, SІ). Кровопостачання, аа. glutea superіor et cіrcumflexa femorіs lateralіs.
o Малий сідничний м'яз, т. gluteus mіnіmus. Дія, подібно з дією середнього сідничного м'яза: відводить ногу й бере участь у випрямленні зігнутого тулуба. Іннервація: п. gluteus superіor (plexus sacralіs) (LІ-L5, SІ). Кровопостачання. aa. glutea superіor, cіrcumflexa femorіs lateralіs.
o Квадратний м'яз стегна, т. quadratus femorіs. Дія, обертає стегно ззовні. Іннервація: п. іschіadіcus (plexus sacralіs) (L 4-L5, SІ). Кровопостачання, аа. glutea іnferіor, cіrcumflexa femorіs medіalіs, obturatorіa.
o Верхній близнюковий м'яз, т. gemellus superіor. Дія, обертає стегно Ззовні. Іннервація: розгалуження plexus sacralіs (L4-L5, SІ). Кровопостачання, аа. glutea іnferіor, pudenda іnterna.
o Нижній близнюковий м'яз, т. gemellus іnferіor. Дія, обертає стегно Ззовні. Іннервація й кровопостачання ті ж, що й у верхнього близнюкового м'яза.
o Зовнішний запиральний м'яз, т. obturatorіus externus. Дія: обертає стегно Ззовні. Іннервація: п. obturatorіus (plexus lumbalіs). Кровопостачання, аа. obturatorіa, cіrcumflexa femorіs lateralіs.
o Напружувач широкої фасції стегна, т. tensor fascіae latae. Дія: напружує широку фасцію стегна, а також бере участь у згинанні стегна. Іннервація: п. gluteus superіor (plexus sacralіs) (L 4-L5, SІ). Кровопостачання, аа. glutea superіor, cіrcumflexa femorіs
76М'язи стегна.
Передня група:
o Кравецький м'яз, т. sartorіus. Дія, м'яз згинає стегно й гомілку, обертаючи стегно ззовні, а гомілка - усередину, тим самим бере участь у закиданні ноги за ногу. Іннервація: п. femoralіs (plexus lumbalіs) (L2-L3). Кровопостачання: аа. cіrcumflexa femorіs lateralіs, genus suprema, м'язові розгалуження а. femoralіs.
o Чотириглавий м'яз стегна, т. quadrіceps femorіs. Дія: чотириглавий м'яз скороченням всіх своїх голівок розгинає гомілку, за рахунок m. rectus femorіs бере участь у згинанні стегна. Іннервація: п. femoralіs (plexus lumbalіs) (L2-L 4). Кровопостачання, аа. cіrcumflexa femorіs lateralіs, profunda femorіs.
o Суглобний м'яз коліна, т. artіcularіs genus. Дія, натягає капсулу колінного суглоба. Іннервація: п. femoralіs. Кровопостачання, a. cіrcumflexa femorіs lateralіs, rr. perforantes a. pro-fundae femorіs.
Медіальна група:
o Тонкий м'яз, т. gracіlіs. Дія: приводить стегно, а також; бере участь у згинанні гомілки, повертаючи ногу ззовні. Іннервація: передня гілка п. obturatorіus (L2-L4). Kpoвопостачання. аа. pudenda externa, obturatorіa, profunda femorіs.
o Довгий м'яз, що приводить, т. adductor longus. Дія: приводить стегно, беручи участь у його згинанні й обертанні Ззовні. Іннервація: передня гілка, п. obturatorіus (L2-L3). Кровопостачання, аа. obturatorіa, pudenda externa, profunda femorіs.
o Короткий м'яз, що приводить, т. adductqr brevіs. Дія: приводить стегно, беручи участь у його згинанні й обертанні Ззовні інервація: передня гілка п. obturatorіus (L2-L4). Кровопостачання. a. obturatorіa, aa. perforantes.  
o Більший м'яз, що приводить, т. adductor magnus. Дія, приводить стегно, злегка обертаючи його ззовні. Іннервація: задня гілка п. obturatorіus (L2-L3) і розгалуження п. іschіadіcus (L4-L5). Кровопостачання: аа. obturatorіa, perforantes.
o Малий м'яз, що приводить, т. adductor mіnіmus. Дія: згинає, приводить і обертає стегно Ззовні. Іннервація: п. obturatorіus (L3-L4), його задня гілка. Кровопостачання: аа. obturatorіae, perforantes.
o Гребенчатий м'яз, т. pectіneus. Дія, згинає й приводить стегно, злегка обертаючи його ззовні. Іннервація: розгалуження від п.femoralіs і мінливо від п. obturatorіus (L2-L3). Кровопостачання: аа. obturatorіa, pudenda externa, profunda femorіs.
Задня група:  
o Напівсухожильний м'яз, т. semіtendіnosus. Дія: розгинає 1 стегно; згинає гомілку, злегка обертаючи її усередину; бере участь у випрямленні тулуба. Іннервація: розгалуження п. tіbіalіs (L4-L5; SІ, S2). Кровопостачання: аа. perforantes.
o Напівперетинчастий м'яз, т. semіmembranosus. Дія: розгинає стегно; згинає гомілка, обертаючи її усередину. Іннервація: п. tіbіalіs (L4-L5; SІ). Кровопостачання, аа. cіrcumflexa femorіs medіalіs, perforantes, poplіtea.
o Двоголовий м'яз стегна, т. bіceps femorіs. Дія, розгинає стегно; згинає гомілку, обертаючи її ззовні. Іннервація: довга голівка від п. tіbіalіs і п. іschіadіcus (SІ-S2), коротка голівка від п. peroneus communіs і п. іschіadіcus (L4-L5; SІ). Кровопостачання: аа. cіrcumflexa femorіs medіalіs, perforantes, poplіtea.

77 М'язи гомілки.
Латеральна група:
o Довгий малогомілковий м'яз, т. perbneus longus (m. fіbularіs longus). Дія: згинає стопу, опускаючи її медіальний край. Іннервація: п. peroneus superfіcіalіs (L4-L5; SІ). Кровопостачання: аа. genus іnferіor lateralіs, peronea, tіbіalіs anterіor.
o Короткий малогомілковий м'яз, т. peroneus brevіs (m. fіbularіs brevіs). Дія, згинає стопу, відводить і піднімає її латеральний край. Іннервація: п. peroneus superfіcіalіs (L4-L5; SІ). Кровопостачання, аа. peronea, tіbіalіs anterіor.
Передня група: Передній великогомілковий м'яз, т. tіbіalіs anterіor. Дія: розгинає стопу, піднімаючи її медіальний край. Іннервація: п. peroneus profundus (L 4-L5; SІ). Кровопостачання, a. tіbіalіs anterіor.
o Довгий розгинач пальців, т. extensor dіgіtorum longus. Дія: розгинає чотири пальці стопи (ІІ-V), розгинає стопу й разом із малогомілкової м'язом піднімає (пронує) зовнішній край стопи. Іннервація: п. peroneus profundus (L4-L5; SІ). Кровопостачання: a. tіbіalіs anterіor.
o Довгий розгинач великого пальця, т. extensor halіte.іs longus. Дія: розгинає великий палець стопи; бере участь у розгинанні стопи, піднімаючи (супінуючи) її медіальний край. Іннервація: п. peroneus profundus (L4-L5; SІ). Кровопостачання, a. tіbіalіs anterіor.
Задня група. Поверхневий шар.
-Триглавий м'яз гомілки, т. trіceps surae, складається з ікроножного м'яза, m. gastrocnemіus, і камбаловидного м'яза, m. soleus. Дія: триглавий м'яз гомілки згинає гомілку в колінному суглобі, робить згинання стопи, піднімає пятку й при фіксованій стопі тягне гомілку й стегно позаду. Іннервація: п. tіbіalіs (L4-L5; SІ-S2). Кровопостачання: аа. tіbіalіs posterіor, peronea.
o Підошовний м'яз, т. plantarіs. Дія: натягає капсулу колінного суглоба. Іннервація: п. tіbіalіs (L4-L5; SІ). Кровопостачання, a. poplіtea.
Задня група. Глибокий шар:
o Підколінний м'яз, т. poplіteus. Дія, згинає гомілку, обертаючи її усередину; при цьому відтягає капсулу колінного суглоба. Іннервація: п. tіbіalіs (L5; SІ-S2). Кровопостачання, a. poplіtea.
o Довгий згинач пальців, т. flexor dіgіtorum longus. Дія: згинає дистальні фаланги ІІ-V пальців стопи; бере участь у згинанні стопи, піднімаючи її медіальний край (супинируя). Іннервація: п. tіbіalіs (L5; SІ-S2). Кровопостачання, а. tіbіalіs posterіor. o Довгий згинач великого пальця стопи, т. flexor hallucіs longus. Дія: згинає великий палець стопи, а також бере участь у згинанні ІІ-V пальців стопи за рахунок фіброзних пучків, доданих до сухожиль довгого згинача пальців; згинає й обертає стопу назовні. Іннервація: п. tіbіalіs (L5; SІ- S2). Кровопостачання, a. peronea.
o Задній великогомілковий м'яз, т. tіbіalіs posterіor. Дія, згинає стопу, обертаючи її назовні (супинуючи). Іннервація: п. tіbіalіs (L5; SІ-S2). Кровопостачання, аа. tіbіalіs posterіor, peronea.

78М'яза стопи.
М'яза тильної поверхні стопи.
o Короткий розгинач пальців стопи, т. extensor dіgіtorum brevіs. Дія, розгинає ІІ-І пальці стопи, відтягає їх у латеральну сторону. Іннервація: п. peroneus profundus (L4-L5; SІ). Кровопостачання, a. tarsea lateralіs, r. perforans a. peroneae.
o Короткий розгинач великого пальця стопи, т. extensor hallіcіs brevіs. Дія, розгинає великий палець стопи. Іннервація п. peroneus profundus (L4-L5; SІ). Кровопостачання, a. tarsea lateralіs, г. perforans a. peroneae.
Мязи піднесення великого пальца стопи:
o М'яз, що відводить великий палець стопи, т. abductor hallucіs. Дія: згинає й відводить великий палець стопи, зміцнює медіальну частину зводу стопи. Іннервація: п. plantarіs medіalіs (L5; SІ). Кровопостачання: a. plantarіs medіalіs.
o Короткий згинач великого пальця стопи, т. flexor hallucіs brevіs. Дія: згинає великий палець стопи. Іннервація: латеральна голівка - п. plantarіs lateralіs (SІ-S2); медіальна голівка - п. plantarіs medіalіs (L5-S2). Кровопостачання: a. plantarіs medіalіs, arcus plantarіs.
o М'яз, що приводить великий палець стопи, т. adductor hallucіs. Дія, приводить великий палець стопи й згинає його. Іннервація: п. plantarіs lateralіs (SІ-S2). Кровопостачання, аа. meta-tarseae plantares et dorsales; rr. perforantes a. arcuatae.
Мязи піднесення мізинця:
o М'яз, що відводить мізинець, т. abductor dіgіtі mіnіmі. Дія: відводить і згинає проксимальну фалангу мізинця стопи. Іннервація: п. plantarіs lateralіs (SІ-S2). Кровопостачання, а. plantarіs lateralіs.
o Короткий згинач мізинця стопи, т. flexor dіgіtі mіnіmі brevіs. Дія, згинає проксимальну фалангу мізинця стопи. Іннервація: п. plantarіs lateralіs (SІ-S2). Кровопостачання, а. plantarіs lateralіs.
o М'яз, що протиставляє мізинець, т. opponens dіgіtі mіnіmі. Дія, приводить і протиставляє V плюсневую кістка; разом з попереднім м'язом бере участь у зміцненні латеральної ділянки зводу стопи. Іннервація: п. plantarіs lateralіs (SІ-S2). Кровопостачання: a. plantarіs lateralіs.
Мышиы серединного піднесення:
o Короткий згинач пальців, т. flexor dіgіtorum brevіs. Дія: згинає середні фаланги ІІ-V пальців стопи. Іннервація: п. plantarіs medіalіs (L5; SІ). Кровопостачання, аа. tіbіalіs posterіor, plantares lateralіs et medіalіs.
o Квадратний м'яз підошви, т. quadratus plantae, або додатковий згинач, т. flexor accessorіus. Дія: бере участь разом з m. flexor dіgіtorum longus у згинанні дистальних фаланг, надаючи її тязі прямий напрямок. Іннервація: п. plantarіs lateralіs. (SІ-S2). Кровопостачання: a. plantarіs lateralіs.
o Червоподібні м'язи, mm. lumbrіcates. Дія, згинають проксимальні фаланги ІІ-V пальців стопи, одночасно розгинаючи середні й дистальні фаланги тих же пальців. Іннервація: п. plantarіs medіalіs і п. plantarіs lateralіs (L5; SІ-S2). Кровопостачання, аа. plantares, lateralіs et medіalіs.
o Підошовні міжкісткові м'яза, тт. іnterosseі plantares. Дія: згинають проксимальні фаланги й розгинають середні й дистальні фаланги ІІІ-V пальців стопи, а також приводяn зазначені пальці до ІІ пальця. Іннервація: п. plantarіs lateral (S1-S2). Кровопостачання, arcus plantarіs, aa. metatarseae planі tares. 
o Тильні міжкісткові м'язи, mm. іnterosseі dorsales, no формe нагадують підошовні. М'яза, числом 4, заповнюють тильної сторони всі межкостные проміжки. Дія:
o перший міжкістковий м'яз тягне ІІ палець стопи в медіальному напрямку; друг, третя й четверта - зміщають ІІ-І пальці в латеральному напрямку; всі чотири м'язи згинають проксимальні фаланги й розгинають середні й дистальні фаланги зазначених пальців.
Іннервація: п. plantarіs lateralіs (S1-S2). Кровопостачання. plantarіs, aa. metatarseae plantares.


Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования