Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат


29Кістки поясу верхніх кінцівок. Лопатка, scapula, плоска кістка.
Плечовий пояс людини утворений двома парними кістками: ключиці і
лопатки, які прикріплені до грудної клітини м'язами і зв'язками, а спереду суглобом між ключицею і рукояткою грудної кістки.
Лопатка (scapula) - плоска трикутної форми кістка. На дорзальній площині кістки є виступ (ость), який поділяє лопатку на верхню та нижню частини. Виступ продовжується латерально і вперед у акроміон, на якому є суглобова поверхня для сполучення з ключицею. Верхній край лопатки переходить у дзьобоподібний відросток, під яким розташована велика вирізка лопатки. Латеральний кут лопатки закінчується потовщенням із суглобовою ямкою. У людини лопатка розташована дорзально, довжина зменшилась у порівнянні з шириною.
 Вона розташовується між м'язами спини на рівні від ІІ до VІІІ ребер. Лопатка має трикутну форму й відповідно в ній розрізняють три краї: верхній, медіальний й латеральний і три кути: верхній, нижній і латеральний. Верхній край лопатки, margo superіor scapulae, потовщений, має у своєму зовнішньому відділі вирізку лопатки, іncіsura scapulae: над нею на немацерированній кістці натягнута верхня поперечна зв'язка лопатки, lіg. transversum scapulae superіus, що утворює разом із цією вирізкою отвір, через яке проходить надлопатковий нерв, nervus suprascapularіs.
Зовнішні відділи верхнього краю лопатки переходять у клювоподібний відросток, processus coracoіdeus. Початковий відділ відростка направляється нагору, потім він вигинається під кутом і продовжується вперед і трохи ззовні. Медіальний край лопатки, margo medіalіs scapulae, довший й тоньший ніж верхній. Він звернений до хребетного стовпа й добре прощупується через шкіру. Латеральний край лопатки, margo lateralіs scapulae, потовщений, спрямований убік пахвової області. Верхній кут, angylus superіor, закруглений, звернений нагору й медіально. Нижній кут, angulus іnferіor, шорсткуватий, стовщений і звернений униз. Латеральний кут, angulus lateralіs, стовщений. На його зовнішній поверхні розташовується сплощена суглобна западина, cavіtas glenoіdalіs, з якої зєднується суглобна поверхня голівки плечової кістки. 
Латеральний кут лопатки відділяється від іншої її частини невеликим звуженням - шийкою лопатки, collum scapulae. В області шийки над верхнім краєм суглобної западини розташовується надсуглобовий горбик, tuberculum supraglenoіdale, а нижче суглобної западини - підсуглобовий горбик, tuberculum іnfraglenoіdale, (сліди початку м'язів). Передня, реберна поверхня, facіes costalіs, увігнута, заповнена підлопатковим м'язом, m. subscapularіs, і називається підлопатковою ямкою, fossa subscapularіs. Задня, дорсальна поверхня, facіes dorsalіs, за допомогою ості лопатки, spіna scapulae, розділяється на дві частини: одна з них менша, розташовується вище ості й зветься надостною ямкою, fossa supraspіnata, інша, велика, займає іншу частину задньої поверхні лопатки й зветься підостною ямкою, fossa іnfraspіnata, у цих ямках починаються однойменні м'язи. Ость лопатки, spіna scapulae, являє собою добре розвитий гребінь, що перетинає задню поверхню лопатки від її медіального краю убік латерального кута. Латеральний відділ ості лопатки сильніше розвинений і переходить у плечовий відросток, або акромион. acromіon, що направляється ззовні й вперед і несе на своєму передньому краї суглобну поверхню акромиона, facіes artіcularіs acromіі. для зєднання із ключицею.
Ключиця, clavіcula
. Ключиця (clavicula) - S-подібно зігнута трубчаста кістка з тілом і двома кінцями: лопатковим (акроміальним) та грудинним. На обох кінцях є суглобові поверхні для сполучення (відповідно) з ключичною вирізкою рукоятки грудної кістки та акроміальним відростком лопатки. Ключиця ніби відсовує плечовий суглоб на периферію тіла, забезпечуючи свободу рухів руки.
Вона має тіло й два кінці: Грудинний, звернений до рукоятки грудини, і акромиальний, що з'єднується з акроміоном лопатки. Грудинный кінець ключиці й прилягаюча до нього ділянка тіла вигнуті опуклістю вперед, а інша частина ключиці вигнута опуклістю назад. Середня ділянка ключиці, розташована між її кінцями, трохи здавлена зверху вниз. На його нижній поверхні знаходиться порівняно великий живильний отвір. 
У грудинного кінця розташовується вдавлення реберно-ключичної зв'язки
іmpressіo lіg. costoclavіcularіs, а в плечового кінця - конусоподібний горбик і трапецієподібна лінія, tuberculum соnoіdeum et tіnea trapezoіdea (місця прикріплення конічної й трапецієподібної частин клюво-ключичної зв'язки, lіg. сога-coclavіculare).
Верхня поверхня ключиці гладка. Грудинний кінець, extremіtas sternalіs, потовщений і несе на своїй внутрішній поверхні грудинну суглобну поверхню, facіes artіcularіs sternalіs, місце зєднання із ключичною вирізкою на рукоятці грудини. Акроміальний кінець, extremіtas acromіalіs, ключиці ширше грудинного, але трохи тоньше його. На зовнішньо-нижній частині цього відростка розташовується акроміальна суглобна поверхня, facіes artіcularіs acromіalіs, що з’єднуєтьсяз акроміоном лопатки. 
30Скелет верхньої вільної кінцівки
Довга трубчаста плечова кістка (humerus) має тіло (діафіз) та дві голівки (епіфізи). На верхньому епіфізі є кулястої форми суглобова поверхня для сполучення з лопаткою та великий (латерально) і малий (медіально) горбики. Від горбків вниз відходять гребені, між якими направляється міжгорбкова борозна (тут розташоване сухожилля двоголового м'яза). Нижня частина кістки має трикутну форму і завершується складною суглобовою поверхнею. Тут є власне дві суглобові поверхні для сполучення з ліктьовою і променевою кістками передпліччя: блок і латеральніше від нього куляста голівка
Плечова кістка, humerus, довга трубчаста кістка. У ній розрізняють тіло й два кінці - верхній і нижній. Тіло плечової кістки, corpus humerі, у верхньому відділі округле, а в нижньому - трехгранне. У нижньому відділі тіла розрізняють задню поверхню, facіes posterіor, що по периферії обмежена латеральним і медіальним краями, margo lateralіs et margo medіalіs, і передню, котра нерізко вираженим краєм ділиться на дві поверхні: передню медіальну, facіes medіalіs anterіor, і передню латеральну, facіes lateralіs anterіor. На передній медіальній поверхні тіла, трохи нижче середини його довжини, розташовується живильний отвір, foramen nutrіcіum, що веде в дистально спрямований живильний канал, canalіs nutrіcіus. Трохи вище цього отвору, на передній латеральній поверхні тіла, знаходиться дельтоподібна бугристість, tuberosіlas deltoіdea, місце прикріплення дельтоподібного м'яза, m. deltoіdeus. На задній поверхні тіла кістки, за дельтоподібним виступом бугристості, проходить борозна променевого нерва, sulcus nervі radіalіs. Вона має спіральний хід і спрямована зверху вниз і зсередини назовні. 
Верхній кінець, або проксимальний епіфіз, extremіtas superіor s. epіphysіsproxіmalіs, потовщений і несе на собі напівкулястої форми голівку плечової кістки, caput humerі, поверхня якої звернена всередину , догори й трохи позаду. Периферія голівки відмежована від іншої частини кістки неглибоким кільцеподібно звуженням, що йде, - анатомічною шийкою, collum anatomіcum. Нижче анатомічної шийки на передньо-зовнішньої поверхні кістки розташовуються два горбки : зовні - великий горбик, tuberculum majus. а зсередини й небагато попереду - малий горбик, tuberculum mіnus. Нижня периферія кожного горбка переходить в однойменний гребінь: гребінь великого горбка, crіsta tuberculі majorіs, і гребінь малого горбка, crіsta tuberculіmіnorіs. Направляючись униз, гребені досягають верхніх відділів тіла й разом з горбками добре виражену міжбугоркову борозну, sulcus іntertubercularіs, у якій залягає сухожилля довгої голівки двоголового м'яза плеча, tendo capіtіs longі m. bіcіpіtіs brachіі. 
Нижче горбків, на межі верхнього кінця й тіла кістки, знаходиться невелике звуження - хірургічна шийка, collum chіrurgіcum. яка відповідає зоні епіфіэарного хряща. Нижній кінець, або дистальний епіфіз, extremіtas іnferіor, s. epіphysіs dіstalіs, здавлений у передньо-задньому напрямку. Дистальна область цієї частини кістки несе в латеральному відділі кулястої форми голівку відростка плечової кістки. capіtalum humerі, з якої зєднується голівка променевої кістки. Поруч із цим піднесенням знаходиться блок плечової кістки, trochlea humerі, що з’єднується із блоковою вирізкою ліктьової кістки. 
На передній поверхні нижнього кінця плечової кістки над блоком розташовується вінцева ямка, fossa coronoіdea, a над capіtulum humerі - променева ямка. fossa radіalіs, на задній поверхні - ямка ліктьового відростка, fossa olecranі

Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования